Kralingen in oude ansichten

Kralingen in oude ansichten

Auteur
:   drs. R.A.D. Renting
Gemeente
:   Rotterdam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4509-1
Pagina's
:   176
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kralingen in oude ansichten'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Rtt. i a. ~'achdruct verboten.

65. De Oudedijk gezien vanaf de Viersprong in westwaartse riehting met rechts de theekoepe1 van villa "Laanzicht". Foto van eirca 1900.

Rotterdam.

Oudendyk.

cit~."e .. Lindeman, Rottf'rJam. Hi".

66. Nog een beeld uit circa 1900 van de Oudedijk vanaf de Viersprong. Op de p1aats van het tweede huis links werd in 1903 op de hoek van de Waterloostraat het nieuwe gebouw van societeit "Eendragt Maakt Magt" gebouwd.

67. Op 19 oktober 1894 werd het veertigjarig bestaan van de "Kralingsche Societeit" gevierd met een diner. Op het menu een afbeelding van het (oude) societeitsgebouw in de Waterloostraat, gezien vanaf de Oudedijk. De helling is de kege1baan.

19 Oetooer l894.

GLo.C}.

F.

I;)ESSERT

68. Eerstesteenlegging van het nieuwe SOCleteitsgebouw op 2 juni 1903 door mejuffrouw A.G.M. Mulder, dochter van de president. Op de achtergrond links (met petten) het werkvolk.

69. Foto van het nieuwe societeitsgebouw, gebouwd door de architecten J. Verheul Dzn. en De Roos en Overeijnder, op de hoek van de Oudedijk en de Waterloostraat. Het gebouw moest worden afgebroken voor de aanleg van de oostwest metrolijn. In de hal van het metrostation Voorschoterlaan is ter herinnering een gevelfragment ervan aangebracht.

Rotterdam, Oudendijk,

Vit&". P. B Schaaij, Rotterdam.

70. De Oudedijk naar het oosten, ter hoogte van de tegenwoordige Voorsehoterlaan, aan het einde van de negentiende eeuw. Links de monumentale toegang van de buitenplaats "Vredehof" van de familie Cankrien; iets verder reehts de achterkanten van de huizen van de Waterloostraat.

71. Villa "Vredehof" aan de Oudedijk tegenover de buitenplaats "Lusthof". Het huis werd in 1882/83 gebouwd door architect (timmerman-metselaar) B.H. Beijderwellen uit de Hoflaan, ter vervanging van een oudere behuizing. Links langs het huis werd later de Rozenburglaan aangelegd. Het huis zelf fungeerde na 1900 als "Gereformeerd Oudevrouwenhuis",

72: Voordat de villa van de voorgaande afbee1ding gebouwd werd stond daar dit oude huis "Vredehof" van de familie Cankrien. Hier komt tegenwoordig de Rozenburglaan uit op de Oudedijk, Het bruggetje voerde naar het biibehorende weiland aan de zuidzijde van de Oudedijk tussen de toen nog niet bestaande Voorschoterlaan en de Keerweerstraat, die sinds de annexatie van Kralingen door Rotterdam Vredehofstraat heette. De foto dateert uit circa 1875.

73. De Oudedijk in westelijke richting gezien vanaf de huidige Avenue Concordia, circa 1890. Links ligt het uiteinde van de buitenplaats "Lusthof"; ter plaatse van het bruggetje naar het weiland ligt nu de Voorschoterlaan; nog verder de Keerweerstraat (Vredehofstraat), waarachter de huizen van de Lambertusstraat en Aegidiusstraat (Nieuwe Lemmstraat). In het lage hoekpand woonde pianofabrikant J .F.A. Rijken , later de familie Lemm (smederij). Na ontruiming door de firma L. de Goederen, smeed- en constructiewerken - vroeger srnid en wagenmaker - en afbraak, is hier een pand gebouwd, waarin nu de kantoormachinehandel J. Wilhelm b.v. is gevestigd. Rechts de buitenplaats "Vredehof" en op de achtergrond villa "Devonia", later "Gerdesia".

74. In 1914 was de Prinses Julianalaan nog een bouwstraat, die we hier inzien vanaf de Oudedijk. Rechts het nog lege huis (nummer 96), waar eerst de familie Burgerhout en naderhand de familie Kamstra heeft gewoond en waarin de Stichting Bedrijfskunde gehuisvest is geweest. Tijdens de mobilisatie van 1914 was de laan een van de verzamelplaatsen voor gevorderde automobielen.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek