Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 1

Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.J. Bosma
Gemeente
:   Krimpen aan den IJssel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1153-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

UI!}: .I.Ph. l"oller s. A·rhnp", a:d: 1./.'''.

Weg Voetveer te )(rirripe'7 0:0: Ysel

Lichtdr: D"bois&Co Buiksloc I

Onze weg op de dijk vervolgende zien wij voor ons uit de omgeving van het Veerpad. Midden op de dijk de zijgevel van het huis van meester De Jong, met links daarvan Krimpens oudste huisje uit 1663. In het witte huis woonde schoenmaker Van den Hengel. In de boerderijachtige woning rechts woonde een viertal gezinnen en het huis werd niet als boerderij gebruikt. Daarachter, in het huis met de twee dakkapellen, woonde Guldemont en later burgemeester B. Koker.

23

voelveer eappelle aid. ~el.

~impert a d. ~el

"- ~ ~ ~ l:n

24

Dezelfde situatie, maar nu gezien vanaf de andere kant. Het grote huis links is weer het huis van Guldemont en rechts daar tegenover staat het huis van meester De Jong. De muziektent werd bij bepaalde festiviteiten opgezet en dan bespeeld door muziekvereniging "Concordia". Tussen deze tent en het achterliggende huis loopt het Veerpad, dat naar het voetveer op Capelle leidt.

Begin 1900 stond aan de IJ sseldijk de molen van Van Schelven nog in volle glorie. Het watertje in het midden was viswater van Cent Twigt, die in het huisje achter dit water woonde. Molenaar Van Schelven woonde in het huis waar paard en wagen voorstaan. Geheel links de hervormde kerk met links daarvan het inmiddels verdwenen café van Stolk. De persoon op de foto is postbode Jan Jansen.

25

Kr-impen a ti y~ l.

26

Een opname van dichtbij van het bedrijf van molenaar Van Schelven. Links ligt een beurtschip van Piet de Jong uit het Boveneind en rechts is de timmerwerkplaats van Goudriaan, De molen werd in 1853 gebouwd en brandde in 1935 grotendeels af. Het restant staat er nog steeds en u ziet het direct als u vanaf de Groenendaal de IJsseldijk opgaat.

Hier was omstreeks 1900 de steenbakkerij van Weggeman Guldemont. Tussen de bomen links is hiervan nog een gedeelte te zien. In het grote huis woonde Weggeman Guldemont. Lange tijd werd het gebruikt als kantoor van Waco-Beton N.V., die dit terrein in bezit kreeg, maar het is nu afgebroken. Rechts vaart de Goudse boot in de IJ ssel.

27

28

De eerste school in Krimpen aan den IJssel stond naast de hervormde kerk aan de IJsseJdijk. Aanvankelijk startte men het openbaar onderwijs in 1846 met één lokaal, doch het gebouw groeide uit tot een zesklassige school in 1890. In 1935 werd het gebouw voor het onderwijs afgekeurd en afgebroken. Op dezelfde plaats werd een nieuwe school gebouwd. Deze foto werd genomen ter gelegenheid van de voltooiing van de laatste uitbreiding in 1890. Van links naar rechts zien we de wethouders Van der Giessen en Mijnlieff en schoolhoofdJ. van den Berg.

Op 5 mei 1903 kwam fotograaf B. de Jong helemaal uit Breda naar de school om voor de ingang van het gebouw deze klassefoto te maken. Links zit meester Maasdam en rechts mej. Maasdam. Achter haar meester Maurik.

29

Krimpen aid IJsel.

Ui:g. S. 1 W. N. va Hoot ee, SchDCn~",". IJl e. 321

30

Op 29 november 1864 werd de bouw van de hervormde kerk aan de IJsseldijk aanbesteed en gegund aan Coenraad in 't Veld, timmerman uit Vlaardinger-Ambacht. De aannemingsprijs wasf33.000,-. De eerste steen werd gelegd op 27 april 1865. Het uiterlijk van de kerk veranderde na de restauratiewerkzaamheden in de zestiger jaren niet veel. Wel werd jaren daarvoor de pastorie drastisch verbouwd, waardoor het aanzien hiervan geheel gewijzigd is.

Langs de dijk wandelend zijn wij nu al een aardig eind in de richting van "tEnge" gevorderd en aangekomen bij de christelijke school. Hoofd was in de jaren rond 1910 meester W. Swijnenburg. Op de foto zit hij met zijn vrouw voor zijn huis, dat was ondergebracht in het voorste deel van het schoolgebouw. Het grote gebouw op de achtergrond werd beneden voor het onderwijs gebruikt en boven was de "bovenzaal" waar onder andere de zangvereniging .J'Espérance" haar repetities hield.

31

32

De eerste klas van de christelijke school aan de IJsseldijk op 6 oktober 1922 gefotografeerd op de speelplaats. Links staat het hoofd van de school de heer L. Battenberg en rechts meester C. Vermeulen, die later gemeenteontvanger werd.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek