Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 1

Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 1

Auteur
:   J.J. Bosma
Gemeente
:   Krimpen aan den IJssel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1153-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Het onderwijzend personeel van de christelijke school in 1911. Van links naar rechts zien we staande: meester De Vos; meester Bonte; mej. Verveer, huisgenote van het schoolhoofd; onbekend; mej. Van Rijswijk? Zittend: meester Noorlander; mej. De Heer; W. Swijnenburg, hoofd van de school; mevrouw Swijnenburg en meester C. Vermeulen. Deze foto werd gemaakt voor het huis van Swijnenburg.

33

34

Leerlingen en onderwijzers van dezelfde school. Zittend links schoolhoofd W. Swijnenburg. Boven hem meester De Vos en uiterst rechts meester Vermeulen. Ook deze foto werd in 1911 voor het huis van de heer Swijnenburg gemaakt.

Het bestuur van de vereniging "Een school met den Bijbel". Van links naar rechts zittend:

H. Slingerland, Th. Buys, ds. Van Willemswaard, ds. Loen, Jan Vermeulen en Jan Jansen; staande: B. Kalkman, L. Battenberg en L. Oudenaarden.

35

Uitg. S. 1 W. N. van Naoleo, Schoo.hom. No. ~21

Scheepstimmerwerf, .A.. J. Otto & Zn. Krimpen aid IJsel.

2--~a7~ é 7f~

36

Het scheepswerfje van A. J. Otto lag even verder aan de buitenkant van de dijk. Op de dwarshelling werden onder andere nieuwe schepen gebouwd. In het huis rechts woonden later de burgemeesters Van Walsum en Aalbers. Nadat de familie Otto het bedrijf had opgeheven en uit de gemeente was vertrokken werd het terrein lange tijd niet gebruikt. Het kwam vervolgens in handen van Van Duyvendijk, eigenaar van het werfje in het Boveneind, die hier zijn bedrijf op ruimere schaal voortzette.

Het gezin van burgemeester Van Walsum in de tuin achter zijn woning aan de IJsseldijk. De heer A. van Walsum was de opvolger van B. Koker en de voorganger van J. Aalbers. Hij was burgemeester van Krimpen aan den Llssel van 21juni 1915 tot 1 februari 1928.

37

38

Het postkantoor aan de Veerdam werd te klein en daarom overgeplaatst naar deze woning. Het lag precies op het punt waar tegenwoordig de oprit van de Algerabrug ligt. De foto dateert uit 1925. De dame bij de deur is kantoorhoudster mej. De Zoete. De drie mannen zijn van links naar rechts de postboden Jan Jansen, A. van der Schans en P. Stijnen.

De oude steenplaats woningen lagen buitendijks vlakbij de steenfabriek van Arie Mijnlieff en het postkantoor dat wij zojuist passeerden. Zij werden bewoond door personeel van de steenplaats en Ep Schelling had hier zijn snoepwinkeltje. Later werden ze vervangen door de huisjes, die in 1955 moesten wijken voor de bouw van de stormvloedkering in de IJ ssel. Links achter het hek voerde een pad naar een stuk land dat bij hoogtijdagen als feestterrein werd gebruikt. Hier op de dijk stond 's winters ook het bordje "Veilig ijs" ten teken dat het ijs betrouwbaar was.

39

~ KRIMPEN A 0 IJSSEL. Gezicht op de Koolleerfabriek

40

Ongeveer waar nu de afrit naar de Tuinstraat is was vroeger op de dijk de rietmattenmakerij van Van Walsum, een dependance van het boveneindse bedrijf. Hogendijk, die buitendijks vlak bij het bedrijf woonde, was bedrijfsleider. De rietschelven zijn goed zichtbaar. De schoorstenen zijn van de koolteerfabriek. Geheel rechts op de rivier vaart het veer van De Ruit.

lïtg: .I.Ph. nOol/et°s. "·rrmlJ81l. (cd: Ltset.

Yse/oijk naar j>onteveer te )(rimpe'l a.à: Yse/

Wij hebben enige stappen naar links gedaan en overzien nu weer de dijk. Het eerste huis is dat van steenbakker Arie Mijnlieff. Het volgende werd bewoond door de familie Van der Giessen van de .Jierenfabriek" en later door gemeentesecretaris Van der Heiden. Nu heeft het Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard hier zijn zetel.

41

42

Dezelfde situatie als op de vorige foto, maar nu van de andere kant af gezien. Rechts weer het huis van Arie Mijnlieff. Links de Goudse boot bij de aanlegsteiger. In de onmiddellijke omgeving van de steiger woonde Arie Luit, die samen met zijn dochter Saartje het "nieuwe veer" bediende. De man, die tegen de tweede boom leunt, is het raadslid P. Boon.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek