Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 2

Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M. de Haij-de Visser
Gemeente
:   Krimpen aan den IJssel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6315-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

S9 Deze foto toont de overweldigende belangstelling op die zonnige septemberdag in 1938. Het was een feestelijk gebeuren waarin schooljeugd en volwassenen samen feestvierden en uiting gaven aan hun liefde voor het vorstenhuis. Vlaggen, muziek en zang en niet in de laatste plaats de zon, alles werkte mee om dit bijzondere jubileum-oranjefeest te doen slag en. Een week eerder, op 31 augustus, was de S8ste verjaardag van koningin Wilhelmina met uitbundige festiviteiten gevierd. Op de achtergrond zijn de woningen van de Oosterstraat te zien.

60 Het water van de Wetering dat vroeger vanaf de Tuinstraat tot aan de Groenendaal stroomde, waar de scheiding was tussen de polders Kortland en Langeland, werd een £link stuk ingekort. Door de aanleg van de Provincialeweg kwam de afrit van de Algerabrug net voorbij het bruggetje en even verder langs het hoge huis met de zonneschermen. Dit was de woning met huisartsenpraktijk, gebouwd voor dokter A. Blom, die er in 1932 ging wonen. Het vierkante pand op de voorgrond was het GroeneKruisgebouw. De kamers aan de linkerzijde van de deur waren bestemd voor het kruiswerk en de zittingen van de consultatiebureaus. Op de

karners erboven woonde de wijkverpleegster en in de rechterzijde was de woonruimte voor de concierge/beheerder. Omwonenden hebben in de oorlogsjaren het fraaie brugje gesloopt wegens brandstof-

tekort. Later is het nog een keer opgebouwd, maar in de loop der tijd is zowel het hekwerk als het brugje verdwenen.

61 Het in 1935 nieuw gebouwde houten Dorpshuis aan de Weteringsingel diende in die tijd als Cultureel Centrum in de ruimste zin van het woord. Er werden tentoonstelling en en kerkdiensten in gehouden, het diende als stemlokaal bij verkiezingen en als repetitieruimte voor zang- en muziekverenigingen. Scholieren van dag- en avondscholen genoten hierin onderwijs en er werden vergaderingen van allerlei aard in belegd. In de oorlogsjaren werd het gebouw "bewoond" door Duitse soldaten. Daarna kreeg het een grondige onderhoudsbeurt. De bouw van het Dorpshuis geschiedde in het kader van een werklozenproject in de crisisjaren. Op de timmer-

afdelingen van Van Der Giessen werden deuren, ramen, wanden en spanten pasklaar gemaakt en vandaar werd het ter bestemder plaatse in elkaar gezet. Toen het gebouw overbodig en bouwvallig werd, viel

het onder de slopershamer en kwam ruimte vrij voor de uitbreiding van het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente en voor parkeerruimte.

62 Sinds 1904 stond aan het begin van de Tiendweg het huisje dat werd bewoond door het gezin van Marinus Heijkoop. Zoon Arie, die er na het overlijden van zijn ouders bleef wonen, noemde het een "plekkie om nooit vandaan te gaan". Rondom was een perceel grand, aan de voorzijde klei, aan de achterkant veengrand. Na zijn huwelijk in 1923 maakte hij die uitspraak waar, want huis en grand boden hem, na zijn ontslag in de crisisjaren, volop mogelijkheid om voor zijn gezin te zorgen. Een nieuw werkterrein werd in de loop der jaren het boerenbedrijfje, waarin vrauw en drie dochters de helpende hand boden. De vruchtbare grand leverde graente en aard-

appelen en de 28 fruitbomen random het huis leverden een overvloed aan gaaf fruit. Daarbij waren er de varkens, geiten en kippen, dus kon gezegd worden dat Arie goed boerde; maar uiteindelijk werd

hij toch van zijn mooie plekkie verdreven. De wijzigingen in het bestemmingsplan van de gemeente waren voor hem niet gunstig.

63 Arie van der Hoek liet voor zijn bedrijf in akkerbouw en veeteelt in 1928 een boerderij aan de Tiendweg bouwen. Een mooi boerenbedrijf met gevulde hooiberg en vee buiten of in de stall en. Van dat alles is niets meer te zien, want evenals de andere boeren aan de Tiendweg werd ook Van der Hoek geconfronteerd met de harde werkelijkheid: hij moest het bedrijf stopzetten en verhuizen. Het woonhuis met de gesloten luiken ziet er op deze winterse dag wel erg triest en verlaten uit. De slopershamer ligt gereed en evenals de woning met daarachter de stallen, moesten ook de bomen verdwijnen. Op de plaats van de boerderij werd in de jaren

zestig het hotel-restaurant De Stuw gebouwd.

64 Aan de Tiendweg tegenover het punt waar nu de Boerhaavelaan is, werd in 1926 een boerderij gebouwd voor de veeboer Klaas van Wijngaarden, die hier vele jaren met vrouw en zes kinderen heeft gewoond. Het was toen het laatste pand aan de smalle landweg en lange tijd was het gezin genoodzaakt hout en kolen voor verwarming en petroleum voor verlichting te gebruiken, omdat er nog geen elektriciteitskabels waren gelegd. De kinderen herinneren zich nog de kou die ze geleden hebben in de wintermaanden van de eerste jaren dat ze er woonden. Deze foto toont een zonniger beeld: het echtpaar

Van Wijngaarden veertig jaar getrouwd.

65 De boerderij is verlaten, de landerijen zijn onteigend en de bewoners zijn verhuisd. Voor Van Wijngaarden en zijn vrouw is de tijd van rust na een druk en werkzaarn leven aangebroken. Slopers gaan hun werk doen, het is 1958. Voor Krimpen aan den I]ssel gaat de aanleg van een nieuw zwembad beginnen.

66 Het gedeelte van de Tiendweg dat later Industrieweg zou worden. Een rustig landweggetje met op de voorgrand de in 1928 gebouwde boerderij van de familie Hoogendijk. Opgeofferd aan de uitbreidingsplannen van de gemeente en de pravincie (de aanleg van de Pravincialeweg naar Schoonhoven), moest het boerenbedrijf voortijdig opgeheven worden en kreeg de boerderij voor de sloop nog een aantal andere bestemmingen. Van 1939 tot 1946 deed het pand dienst als distributiekantoor voor stamkaarten, bonkaarten en vergunningen voor kleding, brandstoffen en verder alles wat in oorlogstijd nodig was. Daarna was hetTechnisch Bu-

reau in de Krimpenerwaard er gevestigd en als laatste de Dienst Openbare Werken van de gemeente. Het jochie op grate klompen met de fiets aan de hand is Huibert de Kwant. Zijn vriendjes keken

vanaf de kant toe ofhij niet de sloot in zau rijden, want de fiets was kapot en kon niet meer remmen.

67 Het Polderschedijkje was er, is er en zal er altijd wel blijven. Wie er ooit de naam aan gaf is onbekend, maar bij de invoering van het officiele straatnamenbestand in 1930 bleef deze in de volksmond ontstane straatnaam gehandhaafd en werd het Poldersedijk. Deze verbinding met de Stormpolder werd bij hoge waterstand in de 1]ssel vaak verbroken, zeer tot ongenoegen van de bewoners. Het ophogen van de zelling in de jaren dertig achter het toenmalige gemeentehuis aan de Veerdam bood geen oplossing voor deze overlast. Zo moesten ook de bussen van de lijndiensten naar Gouda en Schoonhoven, die als vertrekpunt "de gemeentegrond"

hadden, bij hoog tij uitwijken naar een hoger gelegen punt. Na het gereedkomen van het eerste Deltawerk, de stormvIoedkering en de brug over de Hollandsche 1] ssel, in 1958 in gebruik genomen, duurde

het nog een aantal jaren voor de wateroverlast voorgoed tot het verleden behoorde voor de bewoners aan de Poldersedijk.

68 Net voor het invallen van de duisternis, op 13 april 19 S4 om 6 uur 's avonds, nog even poseren op het oude smalle bruggetje naar de Stormpolder, dat de volgende dag gesloopt zal worden. Het zijn de leden van de gemeenteraad, gemeenteambtenaren en wat belangstellenden die hier afscheid nemen van de sinds mensenheugenis enige verbinding tussen de gemeente Krimpen en de Stormpolder tot 193 S. In dat jaar kwam vanafhet kruispuntTiendwegLekdijk naar de polder een weg gereed aansluitend op een betonnen brug over de Sliksloot. Voor 193 S gebeurde het nogal eens dat de polderbewoners gelsoleerd raakten, wanneer bij hoge waterstand

het Polderschedijkje onder water liep.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek