Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 2

Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 2

Auteur
:   M. de Haij-de Visser
Gemeente
:   Krimpen aan den IJssel
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-6315-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krimpen aan den IJssel in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

69 De bouw van vier grate vrachtstoomschepen was in het jaar 1920 een prachtarder van de Holland-Amerika-Lijn voor C. van der Giessen en Zoneri's Scheepswerven te Krimpen aan den I]ssel. Met de bouw van deze zeeschepen, de zogenaamde B-serie, vanwege de namen "Burgerdijk", .Blijdendijk", "Blommersdijk" en "Bilderdijk" werd een nieuw hoofdstuk in de geschiedenis van deze scheepswerf ingeluid. Op 1 0 februari 1940, toen Nederland nog niet door de Duitsers was bezet, werd de "Burgerdijk", groot 14.508 ton, in het Engelse Kanaal getarpedeerd. De bemanning die van de Duitse commandant een half uur de tijd kreeg om het schip te ver-

laten (na zijn waarschuwing dat een torpedo zou worden afgevuurd), werd later aan board genomen door de .Bos koop". Daarv66r Hadden de mannen lange tijd in het koude water gelegen. Hun bezittin-

gen gingen met het schip naar de bodem van het Kanaal. Een straatnaam in Krimpen herinnert nog aan deze gebeurtenis.

70 September 192 8. Van de Helling van C. van der Giessen en Zoneri's Scheepswerven is zojuist de "Tjibadak" te water gelaten. Een groot aantal genodigden van de]ava-China]apan-Lijn woonden op die zomerse dag de feestelijke tewaterlating bij. Het werd een gebeurtenis waarover nog lang gesproken werd, want het vracht- en passagiersschip liep letterlijk en figuurlijk te hard van stapel. In plaats van tijdig in de rivier stil te liggen, liep het aan de overzijde in het dijktalud. Het talrijke publiek aan de Capelse kant dat het schip op zich af zag komen moest haastig wegvluchten. Daarbij werd een man onder de voet gelopen.

71 Oorzaak van het ongeluk was het afbreken van enkele sluitingen waarmee de remmiddelen aan het schip verbonden waren. Ondanks het feit dat dijk en bestrating £link beschadigd werden, bleek bij onderzoek in het dok dat het roer, de schroef en de achtersteven van het schip geen schade hadden opgelopen. Die meevaller was voor de licentiehouder van het Oertzroerpatent een goede reden om met zijn prima product £linke reclame te maken. Dat deed hij met bijgaande foto. Een nog grotere reputatie kreeg de "Tjibadak" bij de rederij in het voormalig Nederlandsch Indie door het voortreffelijke schilderwerk waarover nog jarenlang ge-

sproken werd. Het schip overleefde de Tweede Wereldoorlog.

72 Tot aan de samenvoeging met de gemeente Krimpen aan den I]ssel, in het jaar 1855, was de Stormpolder een zelfstandige gemeente met een eigen bestuur en zelfs een Rechthuis. De Storm polder, het kleine eilandje in de Krimpenerwaard, werd bestuurd door een bestuurlijk en juridisch vertegenwoordiger van de landheer in een klein gebied, in dit geval de ambachtsheerlijkheid Storm polder. In die tijd kende men ook het leenstelsel, een Middeleeuws juridisch-economisch stelsel, waarbij de vrije man zich verplichtte, in ruil voor bescherming, krijgsdienst te verrichten voor een leenheer. Het leenstelsel met alle rechten, plichten en bevoegd-

heden, waarvoor beslissingen werden genomen en uitspraken werden gedaan in het Rechthuis, is reeds lang afgeschaft. Het gebouw werd nog jarenlang voor velerlei doeleinden

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek