Krimpen a/d Lek in oude ansichten

Krimpen a/d Lek in oude ansichten

Auteur
:   Nieuwenhuis
Gemeente
:   Nederlek
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1925-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krimpen a/d Lek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

IN LEIDING

Waar Lek , Noord en Nieuwe Maas te samen vloeien, ligt het dorp Krimpen aan de Lek.

Meer dan tien eeuwen geleden, om precies te zijn in het jaar 944, besluit Otto I, de toenmalige keizer van het Duitse rijk deze landstreek te schenken aan de bisschoppen van Utrecht. Een van die bisschoppen, een zekere Adelbold, trachtte de rechten die hij verworven had te handhaven tegenover graaf Dirk I I I, zoon van graaf Arnhold. Hij was echter niet opgewassen tegen de graaf. In 1018 maakte Dirk III zich meestervan het Merwedebosch. In die tijd heette de Lek , Merwede en was niet aileen een rivier van die naarn, doch ook de gehele streek tussen Krimpen aan de Lek en Vlaardingen.

Maar in het jaar 1064 gaf de toenmalige keizer van Duitsland, Hendrik IV, die onder regentschap van zijn moeder, Agnes van Portiers, regeerde, dit gebied weer terug aan de bisschop van Utrecht. Het bij deze transactie behorende document vermeldt voor het eerst de naam van het dorp Crimpene of Crempene. Graaf Dirk V van Holland heroverde dit gebied nog geen eeuw later op de Utrechtse bisschon Koenraad.

De leenheer van Dirk V was Folpertus de Lecca. Toen werd er gesproken van de heerlijkheid van de Lek. Doordat Crimpene op de Lecq een dijkdorp was, heeft het vele dijkdoorbraken meegemaakt. De ergste was de bekende Sint-Elizabethsvloed in 1421. De dijk brak toen op twee plaatsen. Het gevolg hiervan was datin 1422 het eerste dijkbestuur werd gevormd. Vele dijkdoorbraken volgden: 1468, 1470, 1552, 1570 en 1595. Tijdens de tachtigjarige oorlog werd Krimpen aan de Lek in 1572 getroffen door een grote brand, die vrijwel het gehele dorp in de as legde.

Na 1600 komt de walvisvaart tot grote bloei. Op de toren van de hervormde kerk staat daarom ook geen haan, maar een walvis. Vele gegevens over de walvisvaart zijn verloren gegaan, doordat het water bij een hoge water stand al de papieren, die deze waardevolle gegevens bevatten had doorweekt, en ze dus maar in de Lek werden gegooid. En dan te beseffen dat dit geschiedde in 1916!

De walvisvaarders vonden een meerplaats aan het Middelland. In deze buurt heeft de toenmalige traankokerij gestaan.

In 1722 werd Krimpen aan de Lek verkocht aan de Edelachtbare Heer Burgemeester Barneveld van Gorkum voor het bedrag van 15.800 gulden. Enkele jaren later huwde een dochter van deze burgemeester met een zekere heer mr. Arend Aalbrecht Delcourt. Tot zijn bruidschat behoorde de gehele gemeente Krimpen aan de Lek. Hij was de eerste ambachtsheer van Krimpen.

In deze periode floreerde in Krimpen aan de Lek de zalmvangst. Zalmen van negenendertig Nederlandse ponden waren in die dagen geen uitzondering. Tussen de hervormde kerk en het veer naar Kinderdijk bevond zich de zalmbank, waar de zalmen aan de man werden gebracht.

In het begin van de Franse tijd, in 1795, werd er een gemeenteraad gekozen. In die tijd hadden de bewoners van Krimpen aan de Lek veel te lijden van de doortrekkende legertroepen. Dit kwam vooral, doordat de gemeente geografisch gezien aan de belangrijke verkeersweg Noord-Zuid lag.

Na 1813 bloeiden industrie en handel hier weer op. De scheepswerven kregen weer volop werk en de

houthandel breidde zich uit. Vele toeleveringsbedrijven voor de scheepswerven werden gesticht: blokmakerijen en scheepssmederijen waren enkele van deze bedrijven.

De samenstellers van "Krimpen aan de Lek in oude ansichten" hebben getracht een overzicht te geven van het dorp omstreeks het begin van de twintigste eeuw tot aan 1930.

U iteraard moest er een keus gemaakt worden uit de vele honderden ansichtkaarten en reprodukties.

Zij hop en echter dat vele lezers dankbare jeugdherinneringen hieruit zullen bewaren en dat dit boekje ook bij de jongere generatie een gunstig onthaal zal vinden. Het boekje kan worden beschouwd als een afscheid van Krimpen aan de Lek, omdat in de nabije toekomst bij de herstructurering van de Krimpenerwaard het dorp Krimpen aan de Lek gedoemd zal zijn samen te gaan met enkele andere gemeenten.

Rest nog dank te brengen aan diegenen, die enkele foto's of ansichtkaarten ter reproduktie hebben willen afstaan.

Krimpen a/d. lek.ยท ?

lJ. /. Noe~d.

De Noord op de westelijke grens van Krimpen aan de Lek, anno 1910. Het blok van drie huizen links op de foto werd vroeger bewoond door de families Biesheuvel, Van der Heul en Spruyt. Daarnaast staat de boerderij van de familie Van der Hoog.

~ezicht ep het Cafe .? :D~ Neerd Ster"

Wanneer in 1904 een fotograaf op het dorp kwarn, was dat een hele gebeurtenis. De gehele buurt liep dan uit. Op deze foto staat links tegen de deur mevrouw Van der Heul. De beide jongetjes op de voorgrond links zijn de gebroeders Kalkman. De vrouw met het witte schort en haar handen in de zij achter het hek is mevrouw Groeneveld. De man op de achtergrond in het witte overhemd is Huig de Boom. De beide meisjes op de voorgrond met witte schortjes zijn iogeetjes van mevrouw Groeneveld. Daarnaast Bap den Boer, T. Schouten en B. Schouten. Het kleine ventje met zijn duim in de mond isJankees Dekker.

Cafe de Noordster. De man links naast de wagen is de eigenaar van dit cafe: J. Dekker. Het laatste huis links op de foto behoorde aan Jan Groeneveld en later aan kruidenier T. Rook.

De openbare school aan de Molendijk v66r de aanvang van de lessen.

KHIIP.L' . II LEK.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek