Krommenie in oude ansichten deel 1

Krommenie in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Visser
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3838-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krommenie in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Krommenie

19. Een honderd meter verder de Noorderhoofdstraat in zag men (rechts) het intussen gesloopte postkantoor. De houten huizen links zijn ook verdwenen en vervangen door de zaak van de firma Nooy. Deze plaat dateert uit 1905.

20. In het tweede huis links op de vorige foto, begon de bij alle oudere Krornrnenieers nog bekende mevrouw G. Tromp-Brakenhoff jaren geJeden een groente- en viszaak. Later vestigde in dit pand de heer J. Nooy zijn "Krommenieer Bazar" waarvan in het vorige onderschrift al sprake was.

21. Vlak naast de huidige woninginrichting P. de Jong, Noorderhoofdstraat 31, stond vroeger het pand "De Stad Allekante". De gevelsteen waarop de naam vermeld stond en die waarschijnlijk herinnerde aan de handelsvaart op het midden-oosten, is na sloping van het huis overgebracht naar de Zaanse Oudheidskamer te Zaandijk.

22. Op de hoek Noorderhoofdstraat-Vermaningsstraat, vestigde zich in 1901 de in 1898 opgerichte cooperatie Werkmanskracht. Op deze foto de toenmalige zaak met ervoor enkele bestuurders. Het pand is jaren geleden gesloopt en vervangen door een rueuw winkelhuis waarin nu eeo zaak in woninginrichting is gevestigd.

Krommenie, Noorder Hoofdstraat.

23. In 1924 was de Noorderhoofdstraat nag een smalle en weinig drukke dorpsweg. De maker van deze foto stond vrijwel ter hoogte van de in het vorige bijschrift genoemde cooperatieve winkel en richtte zijn lens naar het noorden. Direct links het thans door de heer Olij bewoonde pand.

24. Weer iets verder de Noorderhoofdstraat in. Het beeld links is nog nauwelijks gewijzigd; rechts het begin van de thans zo drukke zaak van de firma D. Haan. Ook de houten panden links staan er nog.

25. Hoe rustiek de Noorderhoofdstraat er in 1912 uitzag toont deze plaat. Rechts het pand Noorderhoofdstraat 74, met de prachtige Zaanse gevel. Het staat er thans nag vrijwel precies zo bij. Voorts veel bomen, vee! houten huizen, waarvan er sindsdien een aantal sneuvelden evena!s trouwens de bomen.

26. Nog iets verder noordelijk deze dorpsstraat in op de plaats waar (direct links) de doorbraak naar de Parklaan is gekomen. Van de huizen links zijn er een aantal verdwenen; ook het huis met de lantaarn rechts is weg. Er is daar nu een parkeerplaats.

Kr ommenie.

Oranieptein.

27. Het Oranjeplein in vroeger dagen, met op de achtergrond de Van Limburg Stirumstraat. Tot in de twintiger jaren heeft op dit overigens groene plein een muziektent gestaan waar de plaatselijke korpsen in de zomermaanden concerten gaven.

.. ~-~ ..

:Noorderboofdstrae.t

28. Direct noordelijk van het Oranjeplein rechts de aanvankelijk maar kleine "Noorderschool", nu prof. Van der Leeuw Mavo. Op de achtergrond midden het begin van de Kruisstraat. De plaat dateert uit 1917.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek