Krommenie in oude ansichten deel 1

Krommenie in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Visser
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3838-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krommenie in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

(J{vuwenaarscnevaart, JCrommenie.

39. De Iinoleumfabriek in 1907 met rechts op de voorgrond de oude Veerbrug. Helemaal rechts zien we de schoorsteen van weverij Van Leijden n.v., welk bedrijf omstreeks 1959 werd gesloten. Het aanzien van de linoleumfabriek heeft zich intussen sterk gewijzigd.

?

40. Een foto van de Veerbrug uit 1896. Vaag is op de achtergrond het geboomte langs de Padlaan zichtbaar, Van de linoleumfabriek was in datjaar nog niets te zien.

41. De Noordervaartdijk in 1904. Op de voorgrond een Krommeniese stoomvrachtboot, daarachter enkele van de fraaie tjalken die to en onze wateren bevoeren.

42. De Noordersluis in de Noordervaartdijk omstreeks 1860. Op de achtergrond ziet u de bebouwing van het toenmalige Kruispad, nu Kruisstraat, Bet houten huisje van de sluiswachter (rechts) is verdwenen. In Iatere jaren kwam daarachter het huidige watergemaal te staan.

43. Tijdens de watersnood van 1916 spoelde de Zuiderzee tot voorbij Zaandam de Zaanstreek binnen. Hoewel het water niet tot Krommenie kwam trof men toch voorzorgen. Zo werd onder meer de Vaartdijk met zandzakken versterkt. Op de achtergrond de bebouwing langs de Krornmenieerweg te Wormerveer; op de voorgrond een Urker botter.

Souvenir de Hollande

...

tr

44. Langs de Vaartdijk hebben tot begin van deze eeuw een aantal molens gestaan. Hier ziet u een van de twee exemplaren die eertijds langs de N oordervaartdijk hun wieken zwaaiden. Op de achtergrond een watergemaal waarin nu een fabriek van smeermiddelen is gevestigd. De molen droeg de naam De blauwe Arend.

45. Weer teruggaand naar de zuidelijke grens van Krommenie nemen we nu even de zijstraten van Zuider- en Noorderhoofdstraat in ogenschouw. Allereerst het Weiver, zoals het er begin van deze eeuw uitzag. De huidige bebouwing rechts dateert voor een deel nog uit die tijd; links waren toen grote open stukken, die nu intussen ook bebouwd zijn.

46. Verder naar het noorden komen we aan de Wilhelminastraat. Ook deze foto dateert, evenals nr. 33, uit 1913, toen veel werk is gemaakt van de onafhankelijkheidsfeesten. De Wilhelminastraat zag er toen eveneens heel feestelijk uit. Helemaal rechts, de ingang naar het Zuiderschoolplein.

47. De groenteboer uit vroeger jaren langs de Wilhelminastraat. Midden achter zijn kar staat groenteman W. Diemeer, die zijn wagen met handel toen dagelijks tangs de deuren voortduwde. De foto werd gemaakt in 1908.

48. Het H. D. Arinkplein en de daarmee verbonden Prins Hendrik- en Emrnastraat veranderde zoals deze plaat uit 1924 toont, in de loop der jaren maar weinig. De brug op de voorgrond is kortelings verdwenen omdat de daar nog lopende dorpssloot werd gedernpt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek