Krommenie in oude ansichten deel 1

Krommenie in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Visser
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3838-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krommenie in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Atrommcllie.

Padl"ao.

01

I

49. De Padlaan, voorheen Wormerveerder Pad, veranderde wei sterk. De ansicht geeft een beeld van de straat in 1905, gezien vanaf de Veerbrug naar het westen. Rechts staat het eerste gebouw van de linoleumfabriek, in het midden een eerste vestiging van het bedrijf dat later zou uitgroeien tot het Verblifa-concern. Het huis links staat er nog; verder naar achter zijn er vele verdwenen.

50. In 1927 werd de dikste boom van de Padlaan geveld. Het gevaarte stand in de tuin van de familie W. Kaars Sijpesteijn.

51. De Padlaan (ofWormerveerder Pad) rond de eeuwwisseling, gezien van west naar oost. Links de garenwerf van weverijen Kaars Sijpesteijn. Hier werd het garen te drogen gehangen. Padlaan was in die jaren nog maar smal al had de fiets zijn intrede al gedaan, evenals de gasverlichting langs de straat.

52. Vroeger beschikten welgestelde kooplieden langs de Zaan over zgn. theekoepels of luchthuizen waarin zij onder andere op zondagmiddagen met hun bezoekers de thee gebruikten. Hier een specimen van zo'n theekoepel, die de tuin van de familie Kaars Sijpesteijn langs de Padlaan heeft gesierd, maar omstreeks de eeuwwisseling is verdwenen.

53. Woningbouwvereniging De Volkswoning heeft nu 1700 huizen in eigendorn, maar dat is natuurlijk niet altijd zo geweest. Ruim zestig jaar geleden bebouwde de vereniging, die toen trouwens de naam "Helpt elkander" droeg, een stuk open weiland dat het Kloosterland werd genoemd. Hier de huizen, nadat ze pas gereed waren gekomen. Op de voorgrond het huidige Oranjeplein, uitlopende op rechts de Van Hogendorp- en links de Van Limburg Stirumstraat.

54. Ais laatste dwarsstraat tussen Noorderboofdstraat en Vaartdijk komen we tenslotte aan de Kruisstraat, vroeger Kruispad. Deze winterse opname, gemaakt omstreeks 1880, laat zien dat er vroeger midden door de buidige straat een sloot liep. De buizen reehts staan er altijd nog; de boerderij reehts aehter isjuist gesloopt. De sloot is allang verdwenen; de Kruisstraat is nu een verbindingsweg voor zwaar verkeer.

Uitg. A. Altiok, Kromm,"i.. No. 8136

Kruispad. KROMMENIE.

55. Zo knus en Iornrnerrijk zag het voormalige Kruispad er in 1906 uit. De mensen midden op de foto rusten even uit op de kruk van hun handkar. Op de achtergrond zijn nog vaag de bruggetjes zichtbaar, die vroeger de Kruispadsloot overspanden.

Kruispad

56. Nog een oud beeld van het oostelijk uiteinde van het Kruispad zoals het er in het begin van deze eeuw uitzag. De sloot op de voorgrond is ten behoeve van het verkeer een paar jaar geleden gedempt, de boerderij rechts is eveneens verdwenen evenals het hoge "kippebruggetje". Het Kloosterland links was toen nog onbebouwd.

Uitg. A. Alti.k. K,omm"i.. No. 8m

,. ,

. ,..,.. l' .

Heiligeweg. KROMME IE. ..J

?.. ''''

57. Naar het westen had Krommenie toen, uitgezonderd dan Krommeniedijk, vanouds maar een uitvalsweg, nl. de Heiligeweg en - later - de Militaireweg die aanvankelijk de naam "Busscher Padje" droeg. Wie voorbij de hervormde kerk de Heiligeweg opwandelde, had in 1906 dit beeld voor ogen. Rechts het boomrijke "Mad", dat plaats heeft moeten maken voor de winkelgaJerij; midden de voor het zelfde doe! gedempte Kerksloot; links de toen smalle Heiligeweg. De rust en vrede die men hier toen ademde hebben plaats moeten maken voor de benzinedampen van een drukke verkeersweg.

58. Dezelfde plaats, maar nu in 1913 tijdens de onafhankelijkheidsfeesten. De Kerksloot was er nog; het smalle bruggetje van de vorige foto werd sindsdien vervangen door een forsere klapbrug. Evenals op de vorige foto helemaal links een deel van de huidige slagerij Donker.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek