Krommenie in oude ansichten deel 1

Krommenie in oude ansichten deel 1

Auteur
:   G. Visser
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3838-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krommenie in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

59. Weer de Heiligeweg, maar nu gezien ongeveer van het huidige kruispunt met Weverstraat en Eikelaan, het oosten in. De hervormde kerk op de achtergrond beheerst het beeld ook nu nog steeds, maar voor de rest kon de verandering die hier de laatste vijftienjaar is opgetreden nauwelijks grater zijn. Of het er ook "mooier" op is geworden ... ?

,... ..

, .

60. Het meest westelijk eind van de Heiligeweg zag er in het begin van deze eeuw zo uit. De molen De Palmboom ("molen van Terra") stond er toen nog, maar is, evenals de overige bebouwing, sindsdien gesloopt en grotendeels vervangen.

61. In 1913 trok de allegorische optocht, die ter gelegenheid van de onafhankelijkheidsfeesten was samengesteld, ook de Westdijk langs om zo op het Busscher Pad (later Militaireweg) te komen. Helemaal links nog een klein deel van het bruggetje bij het huidige cate 't End.

62. Tijdens manoeuvres in 1906 verschenen er ook militairen in Krommenie. Aan de Westdijk (zie de vorige pagina) heeft toen een poos lang een kanon opgesteld gestaan dat de vijand bij de .vuurliuie" vandaan moest houden. De manschappen sliepen tijdens deze opname blijkbaar in de tent op de voorgrond ...

63. Een beeld uit 1910 van de Zuiderdurgsloot, met links het Duinkerken waarvan de bebouwing nu een paar jaar geleden is gesloopt om plaats te maken voor bejaardenflats. Vaag zichtbaar is op de achtergrond het hoge bruggetje dat jarenlang de Zuiderhoofdstraat met het Duinkerken verbond. Recht daarboven is de toren van de hervormde kerk zichtbaar.

64. Evenals langs de Vaartdijk (zie nr. 44) stonden voorheen ook elders in Krommenie een aantal molens. Hennepkloppers meestal, maar ook weI doppenrnalers, papiermoJens etc. Op deze foto de papiermolen De Mol die vlak ten zuiden van de grens tussen Krommenie en Assendelft heeft gestaan. Op 13 oktober 1899 viel hij, 's avonds am elf'uur, ten offer aan de rode haan. Het bruggetje links liep waarschijnlijk over de nag altijd bestaande Moisloot.

65. Reeds in het begin van de zeventiende eeuw weefde men in Krommenie zeildoek uit hennep en -later - vIas. De zgn. "rolreeders" besteedden het werk uit aan zgn. thuiswevers die in een schuurtje bij hun huis een handgetouw hadden staan. Deze foto uit de tachtiger jaren van de vorige eeuw toont zo'n thuiswever in zijn werkpJaats.

66. Krommenie heeft zoals vele andere dorpen en steden zijn eigen straattypen gekend. Een daarvan was Cor Dibbets, een Uitgeester die regelmatig ook in Krommenie verscheen. Hij is in 1962 in een rijksinrichting te Medemblik overleden.

67. Een dergelijk type was een man die oudere Krornrnenieers zich nog herinneren onder de naam Aris Dribbel. Hij woonde in Assendelft, maar kwam met zijn mandje met negotie ook fangs de Krornrnenieer deuren.

~~l"'<:lCl1;type. )

L~¢

68. Een heel bekende verschijning in Krommenie was indertijd ook Piet Wouda met zijn sleperswagen, waarop hij onder andere meel vervoerde. Zijn forse span paarden is vaak onderwerp geweest van tekeningen van wijlen Jan Ploeger. Hier staat hij met zijn wagen omstreeks 1913 bij de toen nog bestaande Krommeniedijkse tol, op weg naar Uitgeest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek