Krommenie in oude ansichten deel 3

Krommenie in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Emmerig
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1449-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krommenie in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Inleiding

Op de drempel van de eenentwintigste eeuw is het goed om' effe om te kaaike'. Er is veel veranderd in zo'n honderd jaar, ook Krommenie ontkwam daar niet aan. Een nostalgische wandeling door het Krommenie van toen is dan ook de opzet van dit boekje, om het dorp van toen weer eens opnieuw te kunnen bel even.

We vertrekken vanafhet station en eindigen, na de nodige omzwervingen, via Krommeniedijk bij de Veerbrug.

U vindt een selectie van ansichten en enkele foro's waarvan vele een beeld van ons dorp geven, zoals dat er vijftig tot honderd jaar geleden uitzag. Hoewel bij enige opnamen de kwaliteit wat minder is, was het nostalgische beeld doorslaggevend.

Van lang niet aile personen die u de revue ziet passeren konden de namen worden achterhaald. Indien u als aandachtig beschouwer echter bijzonderheden vindt, geef dit dan door aan de samensteller. De gegevens gaan in het archief van het Historisch Genootschap Crommenie zodat ook de herkenning van veel oude zaken in de eenentwintigste eeuw zal blijven voortbestaan.

In het jaar 2001 hoopt de Krommenieer bevolking het

7 50jarige bestaan van het dorp te vieren. Een eerste vermelding van Crommenije komen we in een brief van de abt van Egmond uit het jaar 1251 tegen. Natuurlijk was er

lang voordien al bewoning in ons gebied, reeds ruim tweeduizend jaar geleden moet dat het geval zijn geweest. Huizen en versterkingen zijn, evenals vele andere bodemvondsten, door archeologen blootgelegd, hiervan de stille getuigen. Het dorp met zijn talloze pronkstukjes, waaronder ruim dertig rijksmonurnenten, dient dan ook door ons gekoesterd te worden.

Ik dank allen die hun medewerking hebben gegeven aan het tot stand komen van 'Krornmenie in oude ansichten' deel 3. Tot slot spreek ik de hoop uit dat u veellees- en kijkplezier mag beleven aan de beelden uit de tijd van toen.

Jan Emmerig

1 We zien bier het station Krommenie- Assendelft zoals het er in de zomer van 192 0 bijstond. Hoewel er in die tijd aileen nog puffende en dampende stoomtreinen voorbijtrokken, had de elektriciteit hier al zijn intrede gedaan. De tweebenige palen waren de dragers van de bovenleiding, die er zorg voor droegen dat er in het stationsgebouw en op het perron al wat elektrische lamp en aanwezig waren. Dit station, dat gebouwd werd kort nadat zo'n 125 jaar geleden de eerste trein bier stopte, is in 1930 vervangen door een moderner gebouw. Zo'n twintig jaar geleden werd het tegen-

woordige perron met wachtkamer, waarin een verkooploket, gebouwd. Nu trekken er wel elk kwartier elektrische dubbeldekkers voorbij. In de beginjaren van deze eeuw

was de ontsluiting van ons dorp echter een enorme stap vooruit. De auto stond nog in de kinderschoenen en het reizen per schuit was ook niet alles. De industrie nam toe en het

transport per rail van goederen, post en mensen werd als een zege voor de bevolking gezien.

2 Vanaf het station wandelen we Krommenie in via het Vlietsend. We zien nu het straatbeeld zoals dat zich in 1900 vertoonde. Gelukkig was er net een moderne verlichting verschenen,hetaanbrengen van de gaslantaarns was zojuist gereedgekomen. De foto is genomen vanaf de Zuiderbrug in de richting Assendelft. Sommige panden aan de rechterzijde hebben, hoewel verbouwd, deze eeuw overleefd. Links ziet u het wol- en breiwinkeltje van de weduwe Wout en daarnaast de meubelwinkel van P. Booy. Beide panden zijn nu samengevoegd en vormen de zaak van Martin Hartog. Rechts

het huis waar de schooljuffen Tesselaar en Bleeker woonden, vervolgens het huis van Planteyd. Nog goed herkenbaar is de bloemenwinkel van Steef van Zaanen, die daar tot

1999 zijn zaak dreef. Hiernaast het Verkadewinkeltje van Leeuwerik; de ijzerwinkel van Maarten Hart en het boter- en kaaswinkeltje van de familie Van Heeringen. Dat kinderar-

beid in die dagen niet vreemd was laat het jongetje zien, dar met recht het juk draagt.

3 Deze ansicht werd zo'n 35 [aar na de vorige foto gemaakt. De ijzeren Zuiderbrug was inmiddels gebouwd en beide panden van Piet Booy hadden een modern jasje gekregen. Bij Van Harlingen hadden de Elegant-fiets en de Iaarsma-haard hun intrede gedaan. Van Harlingen verkocht veel 'op de lat' ; elke week werd er een bedrag, meestal een gulden, in het blauwe boekje afgeschreven. Op deze wijze zullen veel Krornmenieers een fiets, stofzuiger of een ander artikel waarin Van Harlingen handelde, hebben aangeschaft. HetVlietsend was intussen ook breder geworden, met heuse

trottoirtegels, maar het bleef, net als nu, smalletjes.

4 Over de brug komen we op het Zuideinde, de huidige Zuiderhoofdstraat. Rechts zien we de winkel van kapper Kees Koome, waar later kapper Kerkhoven jarenlang zijn knip- en scheerkunsten vertoonde. Later werd de zaak ook nog met een parfumerieafdeling uitgebreid. Hoewel er nu een andere eigenaar zit, zijn parfumerie en sieraden er vandaag nog steeds te koop. Links hiervan zien we de Bios, officieel bioscoop Centraal geheten,

met als directeur de heer

C. Roos. Ten tijde van deze opname draaide er, gezien de reclame, een cowboyfilm. Na geruime tijd geen films meer te hebben ver-

toond, verdween zo'n tiental jaren geleden de Bios. Op deze plaats zijn nu winkels en woningen gebouwd. In de tijd voorafgaande aan deze foto waren er in dit deel van het

dorp nogal wat panden gesloopt, links naast de brug, waar eertijds het huis van dokter Arinck stond, kon men dan ook het sloophout kopen. Op deze plaats kwam kart hierna de fiet-

senzaak van Jan van Ewijk. Het pand achter de fietser is het cafe van Ekkerman, nu Janet's mode.

5 Op de plaats waar voorheen de bioscoop stond was een honderd jaar ge1eden textie1- en modewinkel De Gunst. Dit was een voor die tijd zeer moderne winkel. Behoudens een kaartje brat om de sokken te stoppen, had men een groot assortiment heren-, dames- en kinderkleding in voorraad. In die jaren ging alles nog kalmpjes aan, zoals men zei 'Ut gaet ze gankie'. Tijd om te poseren als de fotograafverscheen had men dus wel. Het gevolg was dat er op veel foro's en kaarten uit die [aren, talloze personen afgebeeld staan, die helaas vaak niet meer te herkennen zijn, Links is het toe-

komstige pand van Bos in aanbouw, de beide woningen links hiervan werden kort daarop afgebroken. Naast De Gunst ontwaren we nog een glimp van het dubbele winkelpand waar

bakker Krijgsman en slager Fontijn hun nering uitoefenden. Bij de lantaarn is de toegang tot hetWeiver zichtbaar.

Zuideinde

Krornmenie.

6 Waar nu de goud- en horlogewinkel van Room is, staat op deze ansicht uit 1947 nog het befaamde pand van Bos. Huize BOSKRO genaamd. Naast een tabakshandel was het DE sportwinkel van Krommenie, in die dagen het voorverkoopadres van Ajax en DWS, maar ook de zwarte DWS-toto kon men er invullen. Voetbalwedstrijden uit de omgeving werden aangekondigd, zoals op deze ansicht: KVV- HRC; GVO-CSV en KFC-ZVV. Zondagmiddag zo rond half vijf dromden de voetballiefhebbers al bij de etalage sam en. Bos schreef dan op de talloze borden in zijn etalage met een

krijtje de uitslagen van de gespeelde wedstrijden. Felle discussies waren vervolgens niet van de lucht, ieder had wel zijn favoriete club. Na de komst van de televisie werd het al een

stuk rustiger bij de uitslagen. In 1980 was het hiermee voorgoed gedaan. Rechts van de winkel is de toegang tot Duinkerken. Links ziet u de fietsenwinkel van Jan van Ewijk, die

bij zijn zaak voor het opkomende hulpmotortje een echte benzinepomp had geplaatst. In dit pand zijn nu de kunsthandel en lijstenmakerij van Mieke en Jan Slort gevestigd.

7 We nemen nu even een kijkje op het Duinkerken, ook al zo'n paadje dat uit de zeventiende eeuw

stamt. Via een hoog vast bruggetje - waar de hooipramen onderdoor moesten - dat over de Zuiderdurgsloot lag kwam men op het Duinkerken. Rechts van het bruggetje ontwaart men nog het zwart geteerde pakhuis van Spaander, waar eerder de Zuider asmolen was gevestigd. Deze molen, die door een paard rondbewogen werd en zodoende rosmolen geheten was, maalde potas, wat als bleekmiddel bij de garenblekerijen werd gebruikt. Opvallend is dat bijna ieder huis wel een kunstig ge-

bouwd kippenhok voor de deur had; de verkoop van eieren was in die tijd dan ook een vorm van bijverdienste. In Krommenie was hiervoor zelfs een weekmarkt. AIle woningen en

opstallen waren zo'n 25 jaar geleden verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor seniorenwoningen.

8 Krommenie kende tussen 1600 en 1900 een kleine vijftig molens, veelal hennepkloppers, maar achter het Duinkerken, daar waar nu de Molkade is, stond papiermolen De

Mol. De molen is in 1632 wel als hennepklopper gebouwd maar kort daarna in 1642 als papiermolen in gebruik genomen, getuige ook de vele droogschuren die bij de molen aanwezig waren. De ansicht toont ons het beeld zoals dat er in 1880 nog uitzag. Nadat op 28 november 1896 een van de schuren in vlammen opging, was het op

13 oktober 1899 weer raak. Tijdens een hevig noodweer werd de molen

door de bliksem getroffen en ging geheel in vIammen op.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek