Krommenie in oude ansichten deel 3

Krommenie in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Emmerig
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1449-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krommenie in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

9 We zijn weer terug op de Zuiderhoofdstraat bij de hoek van hetWeiver. Op deze kaart is goed te zien dat handkarren en paardenwagens een eeuw geleden de belangrijkste vervoermiddelen waren. Als je zo het dorp inkijk ademt alles nog een diepe rust uit. De rooms-katholieke kerk priemde nog de lueht in en de huidige showroom van garage Sehoone was toen nog de bakkerswinkel van Deen. Vrouw Deen, in smetteloos wit, was zo aardig om voor de winkel te poseren. Het hoge dak is dar van de sigarenfabriek van Middelkarnp, met het kantoor

aan de straatkant. Nadat de

fabriek ophield te bestaan, kwam hier het kaaspakhuis van Sehots en tegenwoordig is het pand bij Andrea in gebruik. Het kantoor werd de kruidenierswinkel van Goudt, die artikelen

van De Veluwe verkoeht. Nu is daar de beddenzaak van Inden gevestigd.

10 HetWeiver uit 1910. Het Weiver is een van de oudste paden van Krommenie en vormde voor de zestiende eeuw via de Sarweg reeds de verbindingsweg metWestzaan. Na de aanleg van de Nauernasevaart kwam men via de Zuidersluis in de achter het Weiver liggende Zuider Weelsloot, in die tijd voor Krommenie een zeer belangrijk vaarwater, dat in verbinding stond met de Durgsloot. De huizen links en rechts op de ansicht zijn, hoewel wat moderner, nog steeds aanwezig. De familie op de afbeelding is mevrouw Kooy met haar vier dochters, geheel achteraan Anna Dekker en

links met groentebakWillem Dekker Dzn. Bij de deur met mand diens zoon Willem jr.

1 1 Bijna een eeuw lang bepaalde deze in 1854 gebouwde rooms-katholieke kerk het dorpsbeeld in de Zuiderhoofdstraat. De kerk werd in 1858 ingezegend door de bisschop van Haarlem monseigneur Van Vree en verheven tot parochiekerk onder de naam Sint Petrus-Banden, Op

17 mei 1955 kwam er een einde aan het bezoek in deze kerk, op die dag werd namelijk de nieuwe kerk aan de Snuiverstraat in gebruik genomen. De kerk aan de Zuiderhoofdstraat, die in een vervallen staat verkeerde, werd gesloopt en begin mei 1 955 kwam de spits met donderend geraas naar beneden. De links van de kerk staande pas torie bleefbehouden en werd in gebruik genomen door de stichting Ons Huis die het als buurthuis in-

richtte; als zodanig heeft het tot midden 1999 dienstgedaan. Op een deel van het terrein waar de kerk stond werd een nieuw winkelpand gebouwd, waarin de firma Nordemann met het textielbedrijfDe Ster kwam; in 1997 vestigde zich iller de HEMA.

12 In 1890 was het nog gewoon Dorpstraat, dit is een plekje aan de Zuiderhoofdstraat ter hoogte van de toegang naar het H.D. Arinksplein. Op het moment van deze opname was dat alles nog weiland waar wat vee geweid werd, dorpser kan het bijna niet. Het huis links is er nu nog en heeft heel lang dienstgedaan als praktijkruimte en woning van de bijna legendarische dokter Kuijper. Na korte tijd als winkel door Vogelpoel te zijn gebruikt is het nu een opslagruimte van deze zaak. Opvallend zijn de talrijke houten gevels rechts waar de gaslantarens, de zonneblinden en de vele stoepen het dorpsbeeld bepalen.

13 De onafhankelijkheidsfeesten in 1913. Dit feest was de herdenking van het feit dat een eeuw geleden de Fransen uit onze provincie waren verdreven. Ret schoolplein van de Zuiderschool, in Krommenie het Wilhelminaplein genoemd, was het centrum van dit feestgewoel. Hier zien we ons befaamde fanfareorkest Onderling Genoegen dat ti]dens deze dagen een uitvoering ga£ De overige verenigingen staan echter al gereed om te laten zien wat ze kunnen, zoals het zangkoor Iohan J,H. Verhulst, dat helaas enige jaren gel eden is opgeheven. Naast de grate feesttent

met vlag in top zien we de tent van de ijsclub Klein maar Dapper.

14 Dat veel zaken weinig veranderen in de loop der jaren blijkt wel uit deze ansicht van 1915. De Wilhelminastraat, waar de straat smal en de trottoirs breed waren, had nog een prachtige bomenbeplanting. Het staat er allemaal nog wat prilletjes bij, maar deze straat was dan ook nog maar pas aangelegd. Van het huidige eenrichtingsverkeer was to en nog geen sprake, sterker nog, er was op deze ansicht in die dagen nog geen auto te bekennen. Dat de bomen plaats moesten maken voor de huidige Heilige Koe en dat er voor de parkeerplaats van de handkar een smal tegeltroittoir kwam,

is wel het grootste verschil met toen.

CUg .? -. V. TOOrh. E. 2. mil ElO.

15 Piet de Jong met zijn marskramerskar op de Wilhelminastraat. Wat zo'n man in die dagen niet allemaal meezeulde! Geladen met alle denkbare huishoudelijke spullen ging hij de wijk in van deur tot deur; koperpoets van Brasso, artikelen van de Globe, pollepels, borstels, boenders en straatbezems, Piet had het allemaal. ja zelfs houtskool in zakken behoorde tot zijn assortiment, lekker om je koude voeten te warmen aan de vuurtest in de stoof.

16 We zijn weer terug in de Zuiderhoofdstraat en zien hier een beeld omstreeks 1910. Het vierde pand van links is het koopmanshuis waarin lange tijd Schots heeft gewoond. Deze prachtige gevel, met het medaillon van de godin Ceres, is gelukkig nog steeds te bewonderen. Dit zeer goed onderhouden rijksmonument wordt tegenwoordig als een winkel van nostalgische zaken gebruikt en kan zodoende van binnen ook worden bekeken. De panden links hiervan zijn geheel verdwenen, dierenarts]. Krijger bouwde hier op ruime afstand van de weg een woonhuis met praktijkruimte. Geheellinks kwam

de showroom van meubelbedrijf Klooster. Aan de rechterzijde van de weg, het pand met het zonnescherm, is de winkel van De Ster, waar nu een opticien is gevestigd. Rechts

hiervan het verpleeghuis, dat na de sluiting geruime tijd als hulpsecretarie van Zaanstad dienstdeed en tegenwoordig als appartementengebouw in gebruik is.

1 7 Omstreeks 191 0, toen de Julianastraat en Prins Hendrikstraat werden aangelegd, ontstond er bij de toe gang tot deze straten een soort pleintje. Er werd een dubbele gaslantaarn neergezet en dat was alles. Kort hierna begon echter de bebouwing van het gedeelte tussen deze straten en werd dit plein het H.D. Arinksplein gedoopt. Links naast de brug zien we de woning waar later de ijssaIon van v.d. Broek kwam; vele ouderen zullen nog met smaak aan de consump ties van deze voortreffelijke ijsbereider terugdenken. Rechts hiervan had je de fietsenwinkel van Rol en de VIVO- kruidenier

(met zonnescherm). Dat het allemaal nog in het begin was zien we aan het tweede pand links, dat toen nog in aanbouw was. Het bruggetje overspande de toenmalige Dorpssloot; bij

de aanleg van het diepriool zijn beide verdwenen.

lillg. :S. V. 'fOOrh. E.... mil E,,,.

18 Van de Zuiderhoofdstraat ga je via het H.D. Arinksplein linksaf naar de Prins Hendrikstraat. Dat de tijd zijn gang gaat bespeuren we op deze ansicht uit 1938. Naast de traditionele melkkar van melkboer Konijn, die we links op het trottoir zien staan, signaleren we al een T-Fordje. De woningen links en rechts van de straat zijn in de loop van zestig jaar amper veranderd. Zou de tijd dan toch stil hebben gestaan?

Krommenie, Prins Hendrikstraat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek