Krommenie in oude ansichten deel 3

Krommenie in oude ansichten deel 3

Auteur
:   J. Emmerig
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1449-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krommenie in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

39 Noorderhoofdstraat 2. Dit monumentale pand was het woonhuis van P. van Leyden, die eigenaar was van de Weverij. Later kwam Iaap Schots hier wonen. Helaas is dit huis in 1 91 0 door brand totaal verwoest. Het rijkelijk van ornamenten voorziene huis was omstreeks 1 750 in de stijl van Lodewijk XVI gebouwd. De woning behoorde in haar soort tot de mooiste van de Zaanstreek. Jammer, dat zoiets fraais is verdwenen. Laten we maar blij zijn dat Pieter de Jong in 1890 dit pronkstuk vereeuwigde.

40 Deze ravage bleef er over van het huis dat we op de varige foto te zien kregen. Op 19 april 191 0 brak er brand uit en dit waren de trieste restanten van wat eens een fraai woonhuis was. Ook de puinhoop rechts was van een bekend gebouw, Bet Beerenlogement, een zeer oud, bekend cafe, dat in de zeventiende eeuw de naam De Pynas droeg. Bet Heerenlogement werd herbouwd en leeft nu nog voart onder

de naam cafe-restaurant Atlantic. Op de plaats van het huis werd een nieuw winkel-woonhuis gebouwd, waar Willem Tromp met zijn vrouw Griet een handel in fruit en vis dreef

Ook dat pand verdween en is nu de modezaak van]. Koning geworden. Op de foto is postbode Jan Ploeger te zien, die samen met de man op de voorgrond, de heer ]. Schots, en een

aantal dorpsgenoten de puinhopen bekijkt. Dat de brandweer sinds kart gebruik kon maken van de waterleiding is te zien aan de standpijp met slang; dit was een geluk bij een on-

geluk, anders was de ramp nog veel groter geweest.

41 Hier dan het vroegere postkantoor van Krommenie aan de Noorderhoofdstraat. Het ontwerp van het gebouw is van de toenmalige Rijksbouwmeester C.H. Peeters, die eveneens ontwerper was van het postkantoor en raadhuis van Koog aan de Zaan en het raadhuis van Assendelft. Het postkantoor werd gebouwd omstreeks 1880. Het gebouw had opvallende natuurstenen banden en versiersels. Voor het postkantoor gebouwd werd had Krommenie al sinds 1849 een hulppostkantoor en veel eerder een bestelhuis, dat zeker al in 1795 aanwezig was. In 1983 werd dit gebouw afgebroken en door het huidige postkantoor vervangen. Het echtpaar voor het postkantoor is B. Fazekas en zijn toenmalige vrouw

Rie Emmerig, met in de kinderwagen hun dochter Iolanda.

42 Dat Krommenie nog tal van prachtige huizen kent laat deze foto zien.

Dit is het pand Noorderhoofdstraat 26. Het werd bewoond door de familie van Til en later door de familie van Iperen. Het VOOfschot is in de stijl van Lodewijk XVI gebouwd en bezit prachtig houtsnijwerk in de zijkrullen. De top wordt gekroond door een rond fronton waarop een doorsneden vaas en veel symboliek van handel en zeevaart is waar te nemen. De woning is binnen voorzien van origineel geschilderd behang zoals je dit maar zelden ziet. De

foto is zestig jaar geleden gemaakt en zo zie je maar dat dergelijke schitterende gebouwen, mits goed onderhouden, de tand des tijds met gemak kunnen weerstaan.

43 We bevinden ons hier op de Noorderhoofdstraat, met een dorpsbeeld uit

191 O. Links ziet u het nag bestaande herenhuis, waar in die tijd het plaatselijke verpleeghuis voor tbc-patienten was ingericht. Na de verpleegperiode werd het gebouw het woonhuis van de heer R. Stuurman, die directeur van de Verenigde Blikfabrieken was. Naast het woonhuis was de toe gang naar deze fabrieken. Vervolgens zien we de oude gereedschapswinkel van Dirk Haan; na diens zoon Nico zetteAart Spijkerman en vervolgens diens dochter de zaak voort. Boven de zaak had Aart een kleinschalig gereedschapmuseum ondergebracht met de bekende 'vierkante gatenboor'. Een bekende verschijning was de winkelbediende Bertus

van Harlingen, die niet alleen alles van spijkers, maar vooral van muziek wist. Als dirigent Aris Dribbel van de boerenkapel en als muzikant van O.G. was hij een echte dorpsfiguur. In de jaren dertig werd het pand gesloopt en geheel in steen herbouwd. Na ruim

honderd jaar is het bedrijf in 1998 beeindigd en het wordt nu als appartementengebouw gebruikt. Rechts het kantoor van de firma Van Vliet die in koloniale waren handelde, nu is hier hetTweewieler Centrum gevestigd. Vervolgens het huis van dokter Van

Willigen, nu de kerk van

de Gereformeerde Gemeente. Het derde huis van links was het woonhuis van Pieter van Walbeek, de toenmalige directeur Gemeentewerken, die in de wandelgangen Pietje Hum werd genoemd.

44 Veel bewoners poseerden toen Krijgsman uit Krommeniedijk deze foro in 1 91 0 maakte. Links het woonhuis van Luijting, die in vis handelde en tevens een rokerij had. Zijn vrouw, die net de ramen aan het lappen was, poseerde op deze foto als zevende van links. De man met de fiets is Krijgsman die als 'kouwe bakker' broodbezorger was. Naast Luijting zien we het woonhuis van de familie Van Vliet en vervolgens het dubbele pand waar G. Bogte zijn rijwielhandel en Baltus de kapsalon dreef Aan de rechterzijde, waar de dames met kinderen staan, is het winkeltje van de weduwe Ten Wolde, die eieren en touw verkocht. Zij staat het meest rechts op deze opname. Vervolgens de kruidenierswinkel

van de firma Visser, die er jarenlang een Spar-winkel dreef Nadat de kruidenierszaak naar de Eikenlaan vertrok vestigde Arie Leering zich hier met zijn bibliotheek, pottenbakkerij

en handel in 'Zangzaad' (een bekende liederenbundel). Voorts verkocht hij 'mosterd voor mannen' en klompen. Als oud-melkboer was hij een manusjevan-alles. Dat een paard

met voerman in die dagen tot het normale dorpsbeeld behoorde blijkt wel.

45 Een klein stukje verder in de Noorderhoofdstraat zien we rechts de eerder genoemde winkel van Visser. Links ernaast, achter het tuinhek, staat het huis met aan de achterzijde een tuinkoepel, waarvan zich een replica op de Zaanse Schans bevindt en in gebruik is als tinnengieterij. Tegenwoordig draagt het huis de naam Inverdan, hetgeen een Zaanse benaming voor 'terug liggend' is. Aan de overzijde het hek waar later de toegang naar de Parklaan kwam. Het huis ernaast, dat later gesloopt werd, zullen velen zich nog herinneren als het beeldenwinkeltje van Terra.

CIt(. x, J. Boon Aaut. 173

46 Links op deze ansicht blijkt dat Visser in 1935 redame maakte voor Ouds kinawijn, een product dat bij de kruidenier verkrijgbaar was en bekend stond als een probaat middel tegen allerlei kwaaltjes zoals griep, verkoudheid, reuma en jicht. Rechts zien we de al eerder genoemde kapperszaak van Baltus, die de herensalon beheerde; zijn echtgenote Alie Dixon was de bekende dameskapster. Links van de kapper had Bogte zijn fietsenhandel en voorzag de gemotoriseerde bevolking van benzine, zoals uit de aanwezigheid van de Essopomp blijkt. In de winkel was inmiddels ook de siga-

renhandel van Veenis gevestigd, waar je nog de sigaren per stuk in een zakje met rebus kon kopen. Later heeft Gerard Bogte de zaak overgenomen. Beide winkels zijn in de jaren zeven-

tig verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor een dubbel woonhuis. De aanleg van de Parklaan was ook al een feit, zoals uit de bocht van het trottoir blijkt. Het is aardig om

deze foto met die van de omslag te vergelijken, die twintig jaar eerder is opgenomen.

47 We trekken nog een stukje noordelijker de Noorderhoofdstraat in en zien rechts op de voorgrond de fietsenhandel van GerritVlottes. Zijn werkplaats bevond zich achter de winkel aan de Durgslootzijde. Links hiervan het beeldenwinkeltje van Terra, waar nu nog op het achterterrein de winkel van schilder Hulst staat. Aan de overzijde het stenen huis van de familie Piet. Aan de kleding en hoeden is wel te zien dat dit een opname van een eeuw geleden is, kijk maar eens naar de zonderlinge poppenwagen op de voorgrond.

48 In 1930 werd hetAgathepark aangelegd en ontstond de Parklaan. Links ziet u de bebouwing hiervan met woningen van De Volkswoning, die aan de nieuw aangelegde Eikenlaan soortgelijke woningen bouwde. Deze woningen, die in het midden te zien zijn, staan daar nu nog. Rechts op de achtergrond is de boerderij van Reijne nog zichtbaar, later vestigde zich mer het autobedrijf van T. van Enkhuizen. Het park ligt er op deze foto nog erg kaaltjes bij, maar het begin was er.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek