Krommenie toen en nu

Krommenie toen en nu

Auteur
:   J. Walig
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1841-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krommenie toen en nu'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Ieder heeft het over vroeger, "zoals het was" of "dat komt nooit meer terug". U kent deze gezegdes allemaal wel, Alles moet steeds sneller gaan, hoe moderner hoe beter.

De reden waarom dit boekje, "Krommenie toen en nu", door u werd gekocht is dan oak weI duidelijk, men wi! het graag zwart op wit in de boekenkast hebben staan, want men vergeet zo snel.

Ruim tien jaar geleden werd mij verzoch t enige tientallen foto's te maken voor de Doka-winkeliersvereniging hier ter plaatse. Enige weken later hingen in de etalages foto's met als afbee1ding links "toen" en rechts "nu" van ons dorp en, zoals wei verwacht, de tongen kwamen los. Mensen die mij wisten te vertellen hoe het geweest was, maar ook van "gelukkig dat het zo niet meer is". In 1975 werd, op aanraden van het wwuw-comus (Weet Waar U Woont-cornite), tijdens de braderie een expositie gehouden in de hervorrnde kerk, waar onder andere oak de foto's nogmaals naast elkaar te zien waren. De belangstelling was overweldigend.

Door gesprekken die werden gevoerd tot voorbereiding van het boekje "Krommenie in oude ansichten deeI2", kwam dit zo terloops ter sprake en de uitgever, de Europese Bibliotheek te Zaltbommel, die deze prachtige boekjes drukt, leek het een goed idee am een boekje het levenslicht te doen zien van "Krommenie toen en nu", Wetende dat van de boekjes "in oude ansichten" bijna 1300 verschillende deeltjes zijn verschenen, alleen al in Nederland, opent dit weer een geheel nieuw terrein voor oude ansichten.

Dan gaat men aan de slag: mooie foto's uitzoeken van vroeger, daarna met het fototoestel plus de oude afbeelding naar het punt van fotograferen toe en tot de onthutsende conclusie komen dat er een heleboel foto's nooit gemaakt kunnen worden, omdat op de plek waar de fotograaf vroeger

stand, bijvoorbeeld op een weiland (en daar waren er nogal wat van), nu een flatgebouw staat of een vierbaansweg ligt. Oak blijken sommige delen van ons dorp, hoe romantisch oak, niet veranderd te zijn, terwijl andere foto's van "toen" nu een hoge rnuur of betonschutting laten zien. Dan het meest moeilijke van alles, want kijkt u door een kleinbeeldcamera naar het te fotograferen onderwerp, dan blijkt dat wij nu veel minder op de weergave krijgen dan voorheen. Dit komt onder andere door het perspectief. Vroeger fotografeerden ze met platencamera's, eerst op glasplaten, later op celluloid.

Maar ben je dan eindelijk begonnen met het schrijven van de tekst, dan breekt er brand uit of breken ze even gauw een school of huis af. Maar eens moet men zeggen: nu stoppen en afmaken, want voordat dit boekje gedrukt in de boekhandel ligt, kan half Krommenie weI omgeploegd zijn.

Wij hopen dat het doorbladeren van dit boekje u vele genoeglijke momenten zal verschaffen van een oud Krommenie, dat jammer genoeg steeds meer zal afbrokkelen. Als Monumentenzorg niet snel bijspringt voor sommige panden (maar waar halen ze het geld vandaan? ), dan zal het steeds minder worden en/of ten slotte helemaal verdwijnen.

Mede daardoor word t dit soort boekjes zo gretig gekoch t, zodat u het uw kinderen kunt schenk en en die op hun beurt aan hun kinderen kunnen laten zien, Jammer genoeg blijven de foto's altijd van de oude kern, want wil men de nieuwe wijken en buurten hierin betrekken, dan krijgt men een boekje met links 38 foro's vall weilanden en sloten en rechts allemaal huizen en flats. Dat zegt de mensen niet veel.

Tot slot hoopt de samensteller met dit boekje velen een dienst te hebben bewezen.

1. Voor 1930 bereikte men het station Krornmenie-Assendelft via de oude Spoorstraat. Alles ging lopend, dan weI met paard en wagen. De enkeling die een automobiel bezat, had het station niet nodig of aileen voor het vervoer van vrachtgoed.

Vijftig jaar later is alles asfalt geworden, een drukke vierbaansweg. Zo breed mogelijk, om het voortrazende verkeer maar zo snel mogelijk langs Krommenie te laten jakkeren. De rust van to en is hier wel ver te zoeken. Deze foto maken is alleen op zondagmorgen vr.oeg nog mogelijk, anders word je ter plekke verpletterd.

2. Stond men omstreeks 1920 op de hoek van de oude Spoorstraat-spoorwegovergang Assendelft, dan zag men op de hoek het sierlijke stationskoffiehuis. Later kreeg het de naam hotel Mantel. In 1964 werd het pand gesloopt.

En hier ziet u hetze1fde bee1d in 1982. Het nieuwe pand in het midden van de foto is nu schoonheidssa1on Lummy Waal, Pal erachter staat een dranghek; daar bevond zich rond 1920 de brugleuning van de k1apbrug (zie foto links). Het hotel Mantel stond dus v66r de schoonheidssa1on.

U1to. A. i!ti!]k. KrO:rlliHUlie.

De Heit. .A., SE5DELFT.

3. Omstreeks 1912 kwam men Krommenie via dit klapbruggetje binnen. Toen behoorde dit dee 1 nog bij Assendelft, bekend als de Heit. Rechts van de brug de boerderij van de famille Waagmeester, daarachter het huis waarin dokter J. Talsma jarenlang zijn praktijk heeft uitgeoefend.

Ook dit plekje van Krommehie is drastisch veranderd. De boerderij van de toenmalige familie Waagrneester is nu een inrit (bij slagboom) naar opslagruimten. De brug heeft moeten wijken voor de verbreding van het Vlietsend.

4. Rand 1910 zag de wande1aar die Krommenie binnenkwam via het bruggetje (zie vorige foto), links het huisie waarin J. van Rietschoten (in de deuropening met zijn vrouw) zijn snoepwinkeltje dreef. Het hoge, houten gebouw achter de menigte mensen was het voormalige cafe "Het witte Paard".

In feite niet zo gek veel veranderd, al is er een pand links bi] gekomen, waarin nu snackbar "Renny" is gevestigd. De snoepwinkel van J. van Rietschoten is nu een woonhuis. Het cafe "Het witte Paard" is nu slijterij Vonk, na jarenlang cafe Leeuwerink geweest te zijn.

Zuiderhoofd traat

KRO}l}IENIE

5. Via de Zuiderbrug kwam men op de Zuiderhoofdstraat terecht. Omstreeks 1905 zag men links een cafe (met Amstelbier) en daarnaast een schoenhandel. De schoenmaker staat naast zijn zaak te kijken (met schort). Rechts ziet men de ingang naar 't Weiver.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek