Krommeniedijk in oude ansichten

Krommeniedijk in oude ansichten

Auteur
:   G. Visser
Gemeente
:   Zaanstad
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4504-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Krommeniedijk in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

10. De hervormde kerk van Krommeniedijk werd in 1655 gebouwd en ruim drie eeuwen zijn niet zonder gevolgen aan dit godshuisje voorbijgegaan. Zo was bijvoorbeeld in 1913 de toren zo slecht geworden dat er gevaar voor instorting bestond, waardoor men genocdzaakt was de spits te slopen. Vijftien jaar lang heeft de toren toen zonder spits gestaan tot de gemeente Krommenie, waaronder Krommeniedijk ressorteert, te hulp kwam en in 1928 de toren een nieuwe spits gaf. Toen had Krommeniedijk het oude aanzien herkregen. Maar op deze foto was het nog niet zover.

11. Krommeniedijk was eertijds dieht beboomd en smal bestraat. Dat toont deze foto, even ten oosten van de kerk gemaakt, duidelijk aan. De bomen verdwenen vrijwel allemaal in de laatste jaren van de bezetting en al kwamen er andere voor in de plaats, zo sterk beboomd als op dit van 1905 daterende plaatje is het nooit meer geworden. De staande kinderen reehts zijn Dieuwer Rol en Thomas Boekel; de drie fietsers zijn, van links naar reehts: Engel Jak, Jan Nielen en Cor Koome, het joehie reehts is Kl. Reijne.

12. Dit huis in de boeht van Krommeniedijk, dat ongetwijfeld een der oudste van het dorp is geweest, werd een paar jaar ge1eden gesloopt en vervangen door een bungalow. Ten tijde dat deze foto gemaakt werd was het bewoond door de familie Bunsehoten, vader, moeder en twee doehters, die met het paard even voor de fotograaf poseerden. Het p1aatje moet omstreeks 1915 gemaakt zijn.

13. Dit is niet de Dorpsweg maar het grintpad dat v1ak ten zuiden van de vuurlinie heeft gelopen. De dijk zelf tekent zich achter de ruggen van het groepje jongens nog duidelijk af. Het grintpad was er, omdat de Dorpsweg ten tijde van eventuele inundatie niet gebruikt zou kunnen worden. Later is het pad in onbruik geraakt en met gras overgroeid. Maar wie ter p1aatse gaat graven stuit altijd nog op het grintpad. De foto zal omstreeks 1910 genomen zijn.

14. Deze p1aat uit 1901 toont het huis even ten oosten van de bocht in de Dorpsstraat, to en bewoond door Freek Bak senior, die ervoor staat met achter zich Jaap Aafjes. Het huis werd na een verbouwing bewoond door de familie Oortwijn die het in 1973 liet slopen en vervangen door een riante bungalow. Zoa1s de foto toont had de fiets omstreeks die tijd al vrijwel zijn huidige vorm gekregen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek