Kwadendamme in oude ansichten

Kwadendamme in oude ansichten

Auteur
:   A.A.J. de Boo
Gemeente
:   Borsele
Provincie
:   Zeeland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3229-9
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Kwadendamme in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Luchtfoto van de Kwistenburgse Weel (Zwaakse Weel). De Zwaakse Weel (centrum foto) is een rest van de middeleeuwse zeearm de Zwake. Ten gevolge van verlandingen inpoldering verlegde de vaargeul zich naar de Honte. Bij de Zwaakse Weel grensden vijf ambachten aan elkaar, te weten: Hoedekenskerke, Baarland,Nisse, Ooster- en Middelzwake en 's-Gravenpolder. Het kerkdorp Kwadendamme, op anderhalve kilometer van Kwistenburg gelegen, kon groeien uit de kerkhoeven in dit gebied. Op ongeveer een kwart van de bovenkant van de foto zijn de daken van de huizen van het Langeweegje te zien. De schimmige streep bovenaan links is Zuid-Beveland ter hoogte van Hansweert en de schimstreep rechts boven is Zeeuwsch-Vlaanderen bij Ossenisse. Tussen beiden in heet het weI "Het Gat van Antwerpen". Rechts onder zien we de hoeve "De Mooije Staak" (1632) en rechts van de weel de hoeve "Kwistenburg" (zeventiende eeuw).

Luchtfoto van A. van der Poest Clement sr. te Nisse.

26. De Kwistenburgse Weel in 1930; een deel van de Zwaakse Weel. De foto is genomen bij "d'eule" (duiker onder de dijk), waar volgens een sage ooit - toen de Zwake nog een zeearm was - een rijkbeladen schip is gezonken. Dezelfde sage spreekt van een "Spaans" schip. Voor zeevaartbegrippen van v66r 1400 getuigt dat van rijke fantasie, hoewel het niet helemaal onmogelijk is.

27. Het begin van het Langeweegje omstreeks 1930. We kijken eigenlijk de Vreelandse Dijk op. Links is het huis, door Jaap Hoene gezet, dat thans wordt bewoond door Jaap Bal, die het "De Hoogte" doopte. Rechts woont nu Jan Vermue. Het Langeweegje, dat naar rechts loopt, doorbreekt sinds 1958 de Vreelandse Dijk, pal ten oosten van "De Hoogte", Daartoe werd de Siguitse Dijk ter hoogte van de hoeve "Vive Labeur" verlegd naar dit punt. Daarbij werd een der fraaiste Iindebomen uit de verre omtrek zomaar opgeruimd. De naam "Lange Weegje" vonden we het eerst vermeld op 26 juni 1778, bij de verkoop van de Haagdijk. De naam zal wel veel ouder zijn. De weg is precies een kilometer lang.

28. De oudste schoolfoto van Kwadendamme, schooljaar 1886/87. Er staan zevenentwintig scholieren op en vijf kleuters. Vermoedelijk is het een zomerfoto. 's Winters kwam het aantal narnelijk hoven de honderd. Van links naar reehts staan op de bovenste rij: een kind van Van Betten, Cornelia van Betten-de Jong, Kee Menheere (? ), Stoffelina de Jonge, Kee Chamuleau, Ka Janse Walraven, Jane Buteijn, Cato van Betten, Trees van Betten, Anton van Betten en meester Frans van Betten. Tweede rij: Marie Acda (? ), Klaasje Allemekinders, Arjane Chamuleau, Job Allemekinders, Fien van Betten, Cisca van Betten, Kaatje Priem, Kaatje Walraven, Constant van Betten en Kees van Betten. Derde rij: Freek de Jonge, Jaap Walraven, Marien Walraven, Kees Goense, Marien Chamuleau, Kees de Jonge en Marien de Jonge. Onderste rij: Jan Drijdijk, Pieter Willemse Remijn, Marien Allemekinders, Piet Chamuleau, Piet Peeters en Piet Zuidhof.

29. Sehooljongens op Het Pleintie, omstreeks 1915. Op de aehtergrond staat het pand van (thans) Verbeek. Rechts zien we een stukje van het woonhuis van bakkerArjaan Bal, met de tot een haag-opstarn gesnoeide linden. Van links naar reehts staan hier: Dankert Rijk (uit "De Haverhoek"), Marien Danielse Boonman, Jaap Rijk Jaapszoon en Ko en Marien Drijdijk (van "Het Westdorp"). AIle jongens dragen een "knoprok" die tot de keel gesloten kan worden. Vier van de vijf hebben het "jongenspetje" op en de middelste draagt 'n Garibaldi, die men eigenlijk aIleen zondags droeg.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek