Landsmeer in oude ansichten deel 1

Landsmeer in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W.S. Timp
Gemeente
:   Landsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3841-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Landsmeer in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Dit boekje wil niets anders weergeven dan een verzameling reprodukties van oude ansichtkaarten- met dorpsgezichten en taferelen uit de tijd tussen 1880 en 1930.

1 augustus 1966 anexeerde Amsterdam het zuidelijk gedeelte van het dorp waaronder Kadoelen, het Meertje en een gedeelte van het Zuideinde.

Daar dit gedeelte uit de geschiedenis van Landsmeer niet is weg te denken zijn een aantal afbeeldingen van dit stukje Landsmeer in deze uitgave opgenomen.

De samenstelling kon tot stand komen door de me dewerking van het gemeentebestuur en inwoners van Landsmeer waarvoor de samensteller u zeer dankbaar is.

Voorwoord

Gelukkig hebben verschillende Landsmeerders een groot aantal oude ansichten bewaard, waardoor het mogelijk is gebleken in een boekwerkje een samenvatting te geven door middel van ansichten met toelich-

ting om het oude Landsmeer van vroeger jaren levendig te houden.

Het oude Landsmeer had met zijn huisies, bruggetjes en sloten karakter. In dit boekje wordt hiervan een aardige type ring gegeven.

De snelle ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog heeft ook Landsmeer, gelegen onder de rook van Amsterdam, niet onberoerd gelaten, hoewel vele huisjes, bruggetjes en sloten te midden van het nieuwe Landsmeer nog bestaan en hopelijk zoveel mogelijk bewaard zullen blijven.

Het is de verdienste geweest van de heer W.S. Timp om met opoffering van veel tijd en moeite de uitgave van dit boekje mogelijk te maken.

Ik twijfel niet of vele oude en nieuwe Landsmeerders zullen dit boekje als een waardevol bezit gaan beschouwen.

De burgemeester van Landsmeer, G.G. Post

1. De Dorpsstraat omstreeks 1900 met het voormalige gemeentehuis. Links het cafe Govers en op het balkon staand gemeenteontvanger A.F. Dorhout, ambtenaar ter secretarie A. de Boer en S. Oosterveld, veldwachter. Op de voorgrond de wegsloot.

2. De raadzaal in het voormalige gemeentehuis met het college van burgemeester en wethouders op 22 juni 1885. Van links naar rechts zitten: J. Wals, P. Goede Dzn., D. .Schreuder, burgemeesterJ.M. van Beek, wethouder J. Slok, J. Turnp en de wethouder Th. Schreuder.

3. Het gemeentesecretarie rond 1917, u ziet hier onder andere: burgemeester J.M. van Beek (links) en J Versteeg.

4. Evert Oudkerk sr., dorpsomroeper en koster van de gereformeerde kerk.

5. Ret II met de stoomboot "De Antoinette"; deze boot onderhield de dienst vanaf de Prins Hendrikkade.in Amsterdam naar de Overtoom (Kadoelen) in Landsmeer.

6. Kadoelen. De aanlegsteiger van de Landsmeerderboot met kapitein Bolder en als machinist Jb. Engel.

Landsmccr

7. De Landsrneerderdijk ornstreeks 1902 voorheen Overtoorn. Ter hoogte van de koets kornt de Stoombootweg op de dijk uit.

8. De Stoombootweg vanaf de Landsmeerderdijk gezien omstreeks 1924.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek