Landsmeer in oude ansichten deel 2

Landsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   W.S. Timp
Gemeente
:   Landsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3842-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Landsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Hoe gelukkig het initiatief van de heer W.S. Timp is geweest om een boekje uit te geven met oude ansichten, blijkt wel uit het succes dat deze verzamelaar had met zijn dia-serie in het kader van de viering van het zeshonderd vijftigjarig bestaan van Landsmeer. Timp zijn eerste boekje was waarborg voor veel belangstelling. Zijn materiaal stond een week lang midden in de aandacht en zijn deskundige toelichting bij de presentatie van de dia's werd alom geprezen. Sterker nog: "De diaproduktie was uniek". Begrijpelijk dat na het succes van het eerste boekje met oude ansichten en na de belangstelling in de feestweek voor de dia's een tweede boekje zou verschijnen met verzameld werk over Landsmeer. Veel van het oude Landsmeer is op de ansichten terug te vinden. Herkenningspunten voor de autochtone bevolking en misschien ook een stukje nostalgie. Voor

hen zullen de ansichten een herinnering oproepen aan lang vervlogen tijden.

Voor de jongere generatie en voor de niet autochtonen is deze tweede serie een uitermate leerzaam bezit. Leerzaam omdat zo veel moois verleden tijd is, maar vooral leerzaam omdat de ansichten zo overduidelijk aantonen dat wij zuinig moeten zijn op het nog overgebleven unieke van onze woonplaats.

De samensteller heeft vele uren opgeofferd om toelichting bij de ansichten te geven; wij zijn hem daar zeer erkentelijk voor.

Mag ook dit tweede boekje zijn weg vinden naar vele bezitters.

Najaar 1976

A. Martini

burgemeester van Landsmeer

INLEIDING

Nadat "Landsmeer in oude ansichten" zijn weg heeft gevonden en zelfs een tweede druk mocht beleven, werd mij verzocht een tweede deeltje te willen samenstellen. Gaarne heb ik aan deze uitnodiging gevolg willen geven.

Dit tweede deeltje zal naast een aantal dorpsgezichten, afbeeldingen weergeven van dorpelingen in kleurrijke schakeringen, alsmede groepen in verenigingsverband, die rond de laatste eeuwwisseling en daarna deel van de bevolking uitmaakten.

Voor velen zal het kennen en herkennen dierbare

herinneringen oproepen; voor hen die Landsmeer sinds kort als woonplaats kozen, kan het een bijdrage betekenen tot het verkrijgen van een indruk van het dorp Landsmeer zoals het was en hoe men er leefde. Om tot het samenstellen van dit boekje te kunnen komen, is mij veel materiaal en informatie deelachtig geworden. Vele inwoners van Landsmeer mag ik daar dankbaar voor zijn. Enkelen wil ik bij naam noemen: wijlen A. de Boer, mevrouw G. Bakker-Does, Ernst Rijswijk en Henk Hartog.

1. We starten met een staatsieportret van Willem Brandjes, de fotograaf van vele dorpsgezichten en taferelen rond 1900, en zijn echtgenote Elissabeth Knukkel. Zijn vader was foeragehandelaar Sijmon Goede Brandjes, die voorheen het "Zaanlandsche huis" bewoonde.

2. Het fanfarekorps "Amicitia" op de steiger van de Landsmeerder boot. We herkennen, onder anderen: Siem Goede met hoed in de hand, de vader van S. Goede (Baas Eggs), Willem van Schaik ("Willem de dikkerd"), Eggersman (bakker in de zuid), vaandeldrager Jonkhard, dirigent Heijmans, Jaap Roele, echtgenoot van tante Trijn, verder Piet van Brummelen (grote trom; "rakketak"), Jan Woelders, Jan Dil, bugelblazer, vervolgens Hendrik Roele (kleine trom; van de drogist), een militair (oom van Wim Schaap) en Johan en Abram Kat.

3. De bemanning van de Landsmeerder boot. Van links naar rechts staan op de boot: J. Koning, een onbekende, Pronk, schipper Wagenaar, buffethouder A. Steenhorst, C. Kooring en machinist Jb. Engel (Jaap Maleur).

-,

LANDSMli:Ell, - Zuideinde.

4. Hier hebben we het Zuideinde. Rechts ligt de brug van Jan van Cobus de Vries en daarachter het huis van Cees Tump. Links is het huis van Jan Hoeve.

5. Zuideinde 69: het erf en huis van Cornelis Tump (Pijpeland). Zijn dochter, Grietje Tump, ging eerst in 1964 er toe over e1ektriciteit te 1aten aanleggen in haar woning. Het in gebruik nemen had op 2 december 1964 een officiee1 karakter. Voordien brandde er nog de petroleumlamp.

6. Dit is het Zuideinde omstreeks 1930. Rechts zien we het huis van Kemink en staande aan de wegsloot postbeambte Wessel Gedekink. Op de achtergrond is de "Keering" te zien.

7. Hier laat Dirk Wals zich zien als olieventer, maar hij deed in het dorp ook dienst als lantaarnopsteker. Naast hem staat zijn kleindochter, Brechje Punt. De houten schuur is de eerste garage van E. Does: de E.N.H.A.B.O.

8. De nu inmiddels verbouwde bakkerij van Fleur aan de Dorpsstraat. We zien bakker Fleur met zijn vrouw en dochters Gre en Nel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek