Landsmeer in oude ansichten deel 2

Landsmeer in oude ansichten deel 2

Auteur
:   W.S. Timp
Gemeente
:   Landsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3842-0
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Landsmeer in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

19. In vol omaat poseert ve1dwachter S. Oosterve1d voor ons in de Dorpsstraat. Links ligt de voormalige weeshuisbrug en rechts achter de hekken bevindt zich de toenmalige woning van burgemeester Van Beek. Deze opname stamt uit circa 1901.

20. Ret erf van P. Blees, dat tegenover het voormalige gemeentehuis is gelegen. Thans is hier de Raadhuisstraat. Dit plaatje is omstreeks 1902 geschoten.

21. Op de kar zit Toon Schraverus, een broer van de schrijver op het gemeentehuis, a1s me1krijder. In het huis op de achtergrond woonden Kree1 Goede en Piet Blees. De afbee1ding is van omstreeks 1910. Thans is hier op de hoek van de Dorpsstraat en de Raadhuisstraat een sigarenwinke1 gevestigd.

22. Deze opname laat ons het oude raadhuis met daarnaast cafe met stalling aan de Dorpsstraat zien. De eerste brug links geeft toe gang tot de woning van S. Schaap Dzn., later van P. Blees Sf.

23. Ali Kronenburg, van de slager in het Noordeinde, is voor het gemeentehuis in de Dorpsstraat afgestapt om zich door de fotograaf te laten vereeuwigen.

24. Barend v.d. Kamp, een van de eerste omroepers van Landsmeer, bekleedde tevens de volgende functies: koetsier van dokter Olgaard Snijders, concierge op het raadhuis, telegrambesteller, doodgraver en hooier.

25. Tijdens een raadsvergadering in het voormalige raadhuis, onder leiding van burgemeester G.P. v.d. Sluis, werd deze kiek gemaakt. In het midden ziet u de burgeme ester met links wethouder Dirk Marinus en reehts wethouder 8.L. Goede. De raadsleden zijn, van links naar reehts: D. de Boer, A.D. Gaaff, 8.8. Goede, C. Jonker en C. Wals (orne Kreel).

26. Hier worden ornstreeks 1930 door de jeugd de eerste bornen geplant aan de Raadhuisstraat. Op de foto herkennen we onder anderen burgerneester G.P. v.d, Sluis en rneester De Vries.

27. Een foto van de toenmalige gemeenteambtenaren. Van links naar reehts kijken ons aan: Klaas Veen, opziehter; Sehraverus, sehrijver; S. v.d. Veen, veldwaehter en Adr. de .. Boer, gemeenteontvanger.

28. De raadzaal in het oude gemeentehuis. Tijdens een receptie in verband met de restauratie van de raadzaal in. 1925, werd dit plaatje gemaakt. Burgemeester v.d, Sluis en burgemeester Van Beek werden door ons herkend.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek