Landsmeer in oude ansichten deel 3

Landsmeer in oude ansichten deel 3

Auteur
:   W.S. Timp
Gemeente
:   Landsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-1607-7
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Landsmeer in oude ansichten deel 3'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

Na het succes van de eerste twee deeltjes van "Landsmeer in oude ansichten" lag het voor de hand dat de heer W.S. Timp als afronding een derde deeltje zou samenstellen. Het verschijnt op een goed moment. Het beeld van het oude Landsmeer vervaagt immers sterk door de ontwikkelingen bij het begin van de jaren tachtig. De voortgaande bouw van het plan "Luyendijk", diverse voorzieningen, het ontstaan van een nieuw dorpshart door de uitbreiding van het winkelcentrum en de bebouwing van het voormalige "Enhabo"-terrein betekenen ingrijpende veranderingen. Maar dit alles houdt ook een herstel in.

Het aantal inwoners overtreft namelijk binnenkort dat van het oude Landsmeer van v66r 1966. Het verlies aan in woners door de overgang van Kadoelen naar Amsterdam wordt door de bewoning van de wijken "Nieuwe Gouw" en "Luyendijk" volle dig gecompenseerd.

Veel van de bewoners van die nieuwbouwwijken ken-

nen echter het oude Landsmeer niet of nauwelijks. En dat is een gemis. Toch is er "gelukkig" nog veel behouden en dat zal ook in de toekomst bewaard moeten blijven.

Het is de verdienste van de heer Timp dat hij in drie deeltjes het oorspronkelijke Landsmeer heeft vast weten te leggen. De autochtonen uit Landsmeer, maar ook vele bewoners van Kadoelen zullen aan de serie veel genoegen beleven. Zij herkennen "hun dorp". De belangstelling van hen die zich hier in de afgelopen decennia vestigden en zij die binnen afzienbare tijd komen zal er echter niet minder om zijn.

"Landsmeer in oude ansichten" toont immers een "beeld" van een dorp. En wie zou dat beeld willen missen?

A. Martini, burgemeester van Landsmeer

INLEIDING

Alles verandert in Landsrneer, niet aIleen de huizen, gebouwen en straten, maar ook de bevolking heeft een ander karakter gekregen. Het dorp is in de loop der jaren uitgegroeid tot een forensendorp, met als gevolg dat de geboren en getogen Landsmeerders in aantal teruglopen. De belangstelling voor het dorp zoals het er vroeger uitzag is echter sterk toegenomen. Het verlangen om het oude te bewaren, zo het er al niet ware, is versterkt. Zo is ook het kijken naar oude plaatjes populair geworden. Het bewijs daarvan is wel dat de eerste twee deeltjes "Landsmeer in oude ansichten" nagenoeg zijn uitverkocht. Dit gegeven was voor mij aanleiding om een derde deeltje samen te stellen, waarvan de inhoud een aanvulling zal zijn op de reeds verschenen deeltjes. Het zal echter een op zichzelf staand geheel vormen.

Vele oud-Landsrneerders, die nog in de herinnering voortleven, zullen er een plaats in vinden, alsmede culturele verenigingen. Ook dit deeltje kon alleen maar tot stand komen door de medewerking die ik heb mogen ondervinden van oud-Landsmeerders, die mij door het ter beschikking stellen van foto's, oude ansichten, alsmede gegevens ten dienste zijn geweest. Tevens gaat mijn dank uit naar de heer D.H. Goede, de auteur van de familie-boeken "De Familie Goede" en "Het Geslacht Tump". Het laatste boek met medewerking van Pieter Tump Szn., waaruit ik met betrekking tot deze families de gegevens heb mogen putten.

,',

"" '. f

,

"

1. Van de "K1uft" de afrit vanaf de Landsmeerderdijk komend, zien wij het Zuideinde in 't Meertje, thans de Kadoe1enweg. Op de achtergrond in het midden de kruidenierswinke1 van Jan Groot. Foto omstreeks 1930,

2. De Meerbrug omstreeks 1950. De woningen op de achtergrond werden toentertijd bewoond door Jaap Roe1e, bloemist Wolff, Jan Pronk en Meeuw Blees.

3. De Stoombootweg gezien vanaf de Meerbrug in het Zuideinde, thans Kadoelenweg, in de richting van de Landsmeerderdijk.

4. De "Maria Hoeve" aan het Zuideinde werd in 1882 bewoond door Simon Simonszoon Tump en in 1865 door Jan Simonszoon Tump. Later werd deze boerderij nog bewoond door de familie Dorrestijn en Dirk Duim, de slager. De boerderij werd in 1979 afgebroken in verband met de aan1eg van de ringweg om Amsterdam.

5. Het Zuideinde met het paardepad in het midden van het wegdek. Hieraan waren de pakhuizen "De Papegaai" en "De Eierenkorf" ge1egen. Rechts de boerderij die achtereenvo1gens werd bewoond door Wiedemeijer, G. Verweij en na hem door Eppinga. Daarnaast de boerderij van Deijselhof. Deze boerderij werd in 1966 verbouwd, ingericht a1s restaurant en kreeg de naam "De Deijse1hof", genoemd dus naar de 1aatste eigenaar. In 1976 brandde dit monumenta1e gebouw gehee1 uit.

6. De glazen koets, een dogcar van Jacob (Jacques) Goede. Op de bok Simon Goede, gefotografeerd voor de pakhuizen "De Papegaai" en "De Eierenkorf" in het Zuideinde. Ret paard droeg de naam Jet.

7. Cornelis Comeliszoon Tump (pijpeland) met zijn echtgenote Lijsbeth Langenberg en hun dochter Grietje Tump.

8. Het Zuideinde. Van rechts naar links zien wij het huis van De Kock, voorheen bewoond door Pieter de Boer (nummer 35), daarnaast het huis van Jan Tump Pzn., vervolgens het huis waarin de families Arend van Noord, Scharro en Sas gewoond hebben, dan de boerderij van Eppinga en daarnaast de "Deijselhof".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek