Landsmeer in oude ansichten deel 4

Landsmeer in oude ansichten deel 4

Auteur
:   W.S. Timp
Gemeente
:   Landsmeer
Provincie
:   Noord-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4914-3
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Landsmeer in oude ansichten deel 4'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

VOORWOORD

De heer W.S. Timp legt nu zijn vierde deel over Landsmeer in oude ansichten aan de lezers voor. De eerste drie deeltjes werden zeer goed ontvangen en leverden veel positieve reacties op.

Ook nu is weer veel van het oude Landsmeer op de ansichten terug te vinden: een dankbare herinnering aan het niet altijd gemakkelijke verleden, met blikken van herkenning en de nodige nostalgie.

Het verplicht ons goed om te gaan met het waardevolle dat ons uit het eeuwenlange verleden van ons mooie dorp is overgebleven.

De ansichten werden tot een levenskroniek.

Ik ben de heer Timp dankbaar voor de vele uren die hij aan deze uitgave heeft willen besteden.

Moge het vierde deel ook zijn weg vinden naar vele belangstellenden.

dr. H.J.G. Waltmans, burgemeester van Landsmeer

INLEIDING

Het vierde deeltje zal in de eerste plaats gericht zijn op de peri ode omstreeks 1900, maar gezien de ontwikkelingen in de gemeente Landsmeer in de peri ode na de Tweede Wereldoorlog, leek het mij een goede gedachte om het totale beeld van het dorp in de afbeeldingen ook vanuit deze periode in het boekje op te nemen, hetgeen voor diegenen die de eerste drie deeltjes in hun bezit hebben een geschakeerde aanvulling zal zijn.

Uiteraard zullen weer een aantal autochtone personen, groepen en verenigingen een plaats vinden. Graag wil ik al diegenen bedanken die mij ook nu weer van het nodige materiaal hebben voorzien, waardoor het mogelijk werd om dit boekje samen te stellen.

J. De voormalige grens van de gemeenten Landsmeer en Oostzaan. De ereboog op de Landsrneerderdijk , ter hoogte van de winkels van Nihot en Dijkman, was opgericht ter gelegenheid van de pas benoemde burgemeester G.G. Post, op 27 april 1949.

2. 't Meertje , omstreeks 1950. Het Zuideinde, thans Kadoelenweg. Rechts het terrein waar kortbalvereniging "Waterland" haar speelveld had.

3. 't Meertje , omstreeks 1950. Het Zuideinde , thans Kadoelenweg, gezien in de riehting van de Meerbrug.

4. 't Meertje, omstreeks 1950. De Stoombootweg gezien vanaf de Meerbrug in de richting van de Kluft naar de Landsmeerderdijk.

5. De openbare lagere school, de "Twiskeschool", in het zuidelijke gedeelte van Landsrneer, werd in 1960 voltooid.

v v

6. "Amicitia" verzorgde de muzikale omlijsting tijdens de opening van de openbare school, de "Twiskeschoo!", in 1960.

7. Leerlingen van de derde en vierde klas van de "Twiskeschool" gezamenlijk op de foto in 1960.

Landsmeer met zijn 1typische bruggetjes.

8. Zuideinde. Links het huis waar dokter Van Buren woonde. Rechts de boerderij van Blees. In de boot staat de groenteboer Dirk de Geus.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek