Langerak in oude ansichten

Langerak in oude ansichten

Auteur
:   J.D. van de Witte
Gemeente
:   Liesveld
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3413-2
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Langerak in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

11. Verder oostwaarts gaande staat de in 1912-1913 buitendijks gebouwde smederij van Middelkoop. Nog iets verder, tegenover de pastorie, staat nu nog het huis waar eertijds het hoofd van de openbare lagere school woonde. Van een klas van deze school werd op 3 juli 1901 deze foto gemaakt.

Links staat meester P. van Rijswijk en rechts zit me ester B .H. van Brenk. De volgende kinderen werden herkend.

Op de eerste (de achterste) rij van links naar rechts is de eerste J .A. de Vries, de latere wethouder, de derde Mees Rozendaal, de vierde Gerrit (Slob) de Haan, de vijfde Adriaan Gelderblom en de achtste Peter Rozendaal.

Op de tweede rij, beginnend met het meisje, is de eerste Cornelia de Haan, de derde Peetje Bot, de zevende Jannigje Rozendaal en de achtste, naast meester Van Brenk, Jacobus Rozendaal, later in aanzien als voorzanger in de kerk.

Op de derde rij, in het midden met witte jurk, Jenny van Brenk, dochter van de me ester.

Op de vierde, voorste rij, de tweede Janna Hakemulder, de vierde, vijfde en zesde de gebroeders Hakemulder, de zevende Hermanus den Besten en de negende Cornelis de Haan.

12. De Lekdijk verder oostwaarts gaand verlaten wij de Kerkbuurt op weg naar de Waal.

Dit is een opname van dit stuk Lekdijk met het nog bestaande huis waarin vroeger de bakkerij van Rozendaal gevestigd was.

13. Even voorbij de Wiel werd deze foto gemaakt. De Wiel is een binnendijks meer, de plaats waar bij de dijkdoorbraak in 1820 het water zich uit de Lek in de waard stortte. Bet beeld van de Lekdijk is hier tot op heden bewaard gebleven.

Links staat nog de boom, een juttepeer, met zijn grillige kruin, naast de "biggelhoop", grint bestemd voor dijkversterking.

14. De Lekdijk oostwaarts vervolgend buigt deze wat naar rechts, Daar·- nu staat er het woonhuis Lekdijk 87 - begint de Waal. Hier stond - tot de sloop na een geleidelijk verval in de jaren twintig - de wipkorenmolen van molenaar Vuyk. We zien een fraaie opname van de molen zoals S. & W.N. van Nooten deze maakte in de jaren 1901-1903 en als ansicht uitgaf. De lotgevallen van het molenaarsbedrijf zijn beschreven in De Stede Nieupoort, Tweede verzameling bijdragen 1985, door de Historische Kring Nieuwpoort, uitgave Boekhandel Schutte, Nieuwpoort 1985.

" Ig. S. & . ~ ;2~

15. Achter het huis Lekdijk 87 is nu de scheepswerf van Helleman gevestigd. Hier staat nog het gebouw met de hoge uitbouw waarin de machinale maalderij gevestigd was die het werk van de windmolen overnam. Hier een opname van dit gebouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek