Leek in oude ansichten

Leek in oude ansichten

Auteur
:   H.H. Gaaikema
Gemeente
:   Leek
Provincie
:   Groningen
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3845-1
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leek in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het zal je gevraagd worden een boekje "in oude ansichten" van het dorp Leek samen te stellen en weI over een periode gelegen tussen de jaren 1880 en 1925, als je zelf pas in de twintiger jaren in de gemeente Leek bent terechtgekomen. Men moet dan immers weI in hoge mate z'n toevlucht nemen bij een aantal met een behoorlijk herinneringsvermogen toegeruste oudere ingezetenen. N ou, aldus is geschied, en ik mag wel zeggen dat deze operatie naar mijn gevoel een uitstekend verloop heeft gehad. Wat het benodigde fotomateriaal betreft, dit werd mij niet aIleen nit het gemeentelijk archief', doch mede ook van particuliere zijde welwillend verstrekt. Voor de spontane en prettige medewerking .- op welke wijze dan ook - betuig ik hierbij gaarne mijn hartelijke dank!

Een paar opmerkingen wil ik nog graag kwijt.

Hoewel met betrekking tot de verwerkte foro's de verkregen informaties als zeer betrouwbaar mogen worden aangemerkt, moet nochtans rekening worden gehouden met

de mogelijkheid, dat een bepaald gegeven toch niet klopt. Of het nu gaat om een jaartal of om een tekstdetail, het doet er niet toe. Het feit immers dat het aIlemaal al zo lang geleden is zegt, dacht ik, reeds genoeg. U, kijker, zult ongetwijfeld aile begrip hiervoor hebben.

Heel goed kan ik me voorts indenken, dat bij het bekijken van de diverse foto's de opmerking zou kunnen vallen:

"He, ik mis eigenlijk dat-en-dat typische dorpsgezicht of dat-en-dat bekende oude gebouw". Het aantal te plaatsen toto's was echter uitdrukkelijk aan een grens gebonden en dus moest wel sterk geselecteerd worden. Niets aan te doen. Ook is het niet de bedoeling die oude gebouwen op te nemen. Imrners, deze waren er vroeger wel, maar ze zijn er nag steeds; het gaat nl. meer bepaaldeIijk om straten en gebouwen die niet meer bestaan, of wel min of meer ingrijpend zijn veranderd.

lk meende voor een goed begrip een en ander even onder uw welwillende aandacht te moeten brengen.

1. Er zullen onder de kijkers we1licht nog ve1en zijn, die zich nog de drie hier op de eerste pagina geplaatste burgemeesters van de gemeente Leek kunnen herinneren, te weten van links naar rechts: Constantinus Z. Tadema (l 883 - 1896),jhr. Hobbe van Panhuys (1896 - 1907) en Renne L. Dijkhuis(l908-1931).

2. Zo zag het centrum van Leek er in 1899 uit. In de linker helft van het linker perceel met arkeneel was tot ditjaar het gemeentehuis gevestigd; in de rechter helft het cafe H. T. Poppema. Het andere gebouw met arkeneel is cafe Jan de Boer; rechts daarvan de woningen van F. v.d. Brug, H. van Houten en J. E. Tienkamp. En verder het Leekster Hoofddicp met basculebrug.

3. Hier eveneens het centrum, op een foto uit 1905. Rechts ziet u het gemeentehuis met daarnaast het houtstek van Jac. Omta. Achter het groepje jongelui (nauwelijks zichtbaar) Jigt de basculebrug. Rechts op de achtergrond staat cafe, kruidenierswinkel, rijtuigverhuurderij J. Akkerman en links cafe H. T. Poppema (zie ook voorgaande foto). Uiterst links op de voorgrond is een stukje van het hek om de voortuin van het woonhuis van de familie Leuringh zichtbaar.

4. Nogmaals het centrum, anna 1914, met de nieuwe - in 1913 gebouwde - trambrug. Links ziet u het nieuwe cafe-restaurant "De Drie Provincien", eigenaar A. Braam, gebouwd in de voortuin en tegen de gevel van het vroegere woonhuis van de familie Leuringh.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek