Leende in oude ansichten

Leende in oude ansichten

Auteur
:   J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3847-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leende in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

15. Een van de twee windmolens van de heerlijkheid Heeze en Leende stond in het laatstgenoemde dorp. In Leende was de oude standerdmolen nog niet vervangen door een bergmolen zoals in Heeze. Het heerlijk recht om te malen of de wind te gebruiken (windrecht) en de verplichting voor de boeren om hun graan op de molen van de heer te laten malen (dwangmolen) moet tot de afschaffing daarvan wei een steen des aanstoots zijn geweest. Met name het scheploon, dat op het einde van de achttiende eeuw is afgeschaft, was een bron van moeilijkheden. De molen van Pompen in Heeze was de eerste die de kasteelmolens ging beconcurreren. In het begin van deze eeuw is ook de van origine halfopen standerdmolen van Leende door het kasteel verkocht. In 1935 kwam hij aan Staatsbosbeheer dat de molen in 1937 liet restaureren. Molenaar A. Kees heeft er toen nog enige tijd op gemalen. Na het gereedkomen van nieuwe herstelwerkzaamheden is de molen van 14 op 15 november 1940 omgewaaid en hij is niet hersteld.

16. In het dorpsleven nam naast de molenaar ook de smid een voorname plaats in. Hier een tafereel voor de smederij van Antoon Smets op de kleine kerk. .Toon de Smet" en zijn knecht zijn bezig met een alledaags karwei: het korten van de karreep. Was de ijzerenband om het karwiel te wijd geworden dan moest deze worden ingekort. Men begon met de reep te splijten (zie foto) om hem vervolgens, ingekort, weer vast te smeden. Daarna werd er een turfvuur omheen gelegd. Als de reep voldoende was uitgezet werd deze opnieuw om het rad gelegd. Na afkoeling zat zo'n reep weer .Jcnoervast".

Groet uit leende Oosterik

17. Bierbrouwerij "De Zwaan" aan de Oostrikkerdijk herinnert ons aan de vele brouwerijen die Leende eens tel de. Het Leender gerstenat had zelfs wat roem vergaard. In 1842 schreef Eilert Meeter dat het Leender bier, mits matig gebruikt, zeer gezond was en vooral in Heeze veel werd gedronken. Deze brouwerij werd in 1815 gebouwd door W. Maas, wiens zoon Tilemanus (1822-1904) burgemeester van Leende was van 1860 tot 1877 (het jaar waarin hij blind werd). Zijn foto (zie inzet) moet dus van voor 1877 zijn. In 1964 maakte P. Godschalx van de bierbrouwerij "De Zwaan" een bar met zaal en hij no emde dit "Het Brouwershuis", Bij de brouwerij staat een van de drie dorpspompen (Oostrik, Markt en Boschhoven). De man met de hooireek is H. Spoor en naast hem staat CintJutten alias Feyen.

18. Merkwaardigerwijs heeft elk dorp weI een winkel die er de functie van een warenhuis in de stad vervult. Niet zelden zijn ze rond 1900 ontstaan en ze werden ook weI bazaar genoemd. De winkel van Belien was er zo een in Leende. Het assortiment hebben ze tot op vandaag gehandhaafd en dikwijls nag uitgebreid. Voor de winkel er kwam was in dit pand de koperslagerij van Jantje van Engelen gevestigd. Op de achtergrond het Marktplein met lindebomen en kiosk.

-: :-:..- s-

~,,:.-:

Leende. Hotel Simkens en Sf. Catharina gesticht.

.,

19. De tijd staat ook in een dorp niet stil. Het hiervoor al genoemde cafe van Adam van Engelen werd na de brand van 1922 hotel Simkens. Vergeleken met foto nummer 3 in dit boekje mogen we wei vaststellen dat een terras met veranda een belangrijke eis van de "mod erne tijd" van toen was. Later nog kreeg het de naam hotel "De Ster". In 1962 werd de bovenverdieping door brand verwoest. In dat jaar - nog altijd in bezit van de familie Van Engelen - ging her pand in andere handen over. Het hotel werd niet herbouwd maar gesloopt. W. Maas vestigde er in 1955 het textielhuis "Wilma". Het St-Catharinagesticht is hier oak van aanzien veranderd, Sinds 1955 is deze hele straatwand gesioopt.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek