Leende in oude ansichten

Leende in oude ansichten

Auteur
:   J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3847-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leende in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

20. Wederom het Marktplein, gedecoreerd met militairen en daarmee gesitueerd in de periode 1914/18. Voor cafe Van Gennip een op wacht staande soldaat. Het huis op de achtergrond (zie foto 4) is hier na de brand van 1912 herbouwd. Let er eens op hoe het, in vergelijking met het oude pand, nu nauwelijks meer domineert. Ook dit is nog een foto van voor de grote brand van 1922. De lindebomen en de notebomen (links) geven aan dit plein het karakter dat typisch is voor de oude dorpscentra.

21. Eerder in dit boekje zagen we al hoe de "postwagendienst" tevens het personenvervoer verzorgde. We weten niet wanneer die dienst is opgeheven, maar sinds 1923 heeft een autobus van het traject Budel-Eindhoven die taak overgenomen. Een bus van de "Eerste Budelsche Autobusdienst" (op 1 november 1923 door de in 1890 in Leende geboren Frans van Asten opgericht). In 1932 kon men drie maal per dag naar beide richtingen. Naast personen- verzorgde de E.B.A. ook het postvervoer en het was dus wel degelijk de opvolger van de postkoets. In 1936 moest Van Asten (thans touringcarbedrijf) de lijndienst overdoen aan de E.M.A. Op de foto ziet u de "Martini" van de lijn Budel-Eindhoven, die kenteken N 15140 droeg, op de Markt in Eindhoven. Enige tijd reed er oak een bus van .Volksbelang" uit Budel, via Valkenswaard, op Eindhoven.

22. Afgezien van een aantal branden, waarbij slechts een of twee huizen in de vlammen opgingen, kende Leende een groot aantal ernstige brand en waarvan er enkele niets meer of minder waren dan een ramp, Kleine Kerk 1893 (eenentwintig huizen), Renhoek 1908 (vier), dorpskom 1911 (drie). In 1922 brandde in de dorpskom een strohulzenfabriek met woning, drie boerderijen, cafe Adam van Engelen, de kap van het gemeentehuis en de smidse van Kobus van Asten af. Op de voorgrond zien we de ruine van de smidse met daarachter het gehavende gemeentehuis. In 1924 was de Broekerheuvel aan de beurt (vijf boerderijen) en Oostrik in 1925 (twee), 1927 (eenentwintig) en 1928 (drie).

23. De grote kapel van Strijp, getekend in 1739 door J. de Beijer (1703-1785). Het is de enige en tot dusver geheel onbekende afbeelding van de oude kapel. Een eenbeukig vijftiende eeuws gebouw, waarvan het gedeelte met het torentje wellicht later is aangebouwd. Aan deze kapel was een beneficie verbonden ten laste van de heer en met de verplichting voor de rector om er driemaal per week een mis te lezen. De kapel, toegewijd aan Johannes de Doper en de Evangelist, was (voor 1648) een drukbezocht bedevaartskerkje. In een schepenakte van 17 juni 1671 wordt het een "schoone kapel" genoemd, "alwaer twee clock en inhangen sijnde het vurgewerckt (uurwerk) daervan ontrepareerd, mede tot gerieff van de naburen aldaer, die omtrent tachtentich huijsen sterck sijn". Zoals we zien was de kapel in 1739 al in vervallen toestand.

24. Met materieel van de grate kapel, die blijkens een tekening van Hendrik Verhees (1790) geheel ingevallen was, is in het begin van de negentiende eeuw de kleine kapel gebouwd die er nu nog staat. Vlakbij de kapel staan de sehutsbomen van het Strijpse St.-Jansgilde. LeendeStriip vormde als afgelegen gehueht een heehte gemeensehap. Enkele malen he eft men geijverd voor de stiehting van een eigen paroehie. Lange tijd, en nu nog we], was Strijp een oud boerengehueht met soms eeuwenoude boerderijen in tamelijk willekeurige ligging en dikwijls fraai versierd met mooie bovenlichten, jaartallen en andere deeoraties (harten). Een nogal rigoreuze ruilverkaveling wijst hier op beweging aan het front van de verstedelijking.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek