Leende in oude ansichten

Leende in oude ansichten

Auteur
:   J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3847-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leende in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

25. Strijperstraat 1915. Dit is de Strijperstraat ter hoogte van de boerderij van Ant. van Dijk. Diens zoon oefende er een tijdlang het ambacht van schoenmaker uit. Juist voorbij deze boerderij werd enkele jaren geleden de nieuwe St.-Jansschool gebouwd, waarvoor een boerderij uit 1732 werd gesloopt. Deze foto, met de dichte begroeiing en de houtstapels langs de weg, geeft bijzonder goed de Jandelijke sfeer aan die in Strijp hier en daar nog wei te proeven is. Het feit dat Strijp een eigen kermis heeft, van origine een kerkwijdingsfeest, geeft aan dat het eigenlijk meer dan aileen maar een gehucht is. Oudtijds noemde men zo'n plaats wei vlek; te klasseren tussen dorp en gehucht.

26. Pastoor W. Steenbekkers (1911-1936) vierde in Leende zijn veertigjarig priesterfeest. Op de foto ziet u dat hij (met bonnet) naar de kerk wordt geleid. Achter de pastoor lopen drie leden van het kerkbestuur: Th. Pompen, W. van Engelen en P. van Mierlo. Voor de pastoor uit gaan pastoor J. Simonis van Milheeze (oud-kapelaan) en (gedeeltelijk verscholen) kapelaan J. v. d. Heuvel (1930-1934). De misdienaars zijn van links naar rechts:

Theo van Asten (thans generaal overste van de Witte Paters. Zijn besluit om in 1971 de Witte Paters uit Mozambique terug te roepen en zijn optreden op de in dat jaar te Rome gehouden bisschoppenconferentie hebben sterk de aandacht getrokken), W. van Kuijk Jzn., H. van Kuijk Hzn. (omgekomen op 15 juni 1943 bij het demonteren van een born), F. van Mensvoort, Ger. Belien (thans pastoor in La Paz, Bolivia, in een parochie van vijftigduizend zielen), A. van Kuijk Hzn. (gesneuveld op de Grebbeberg 11 mei 1940) enJ. Maas Wzn.

27. Op Boschhoven stonden rond 1900 nog vijfboerderijen met een naar binnen gekeerde hoek, waarin zich de huisdeur beyond. Volgens Panken had deze bouwtrant ten doel de huisdeur tegen de koude noordelijke wind te beschermen. Zo'n hoek was ook een heel geschikt decor voor het maken van een familieportret bij gelegenheid van een bruiloft. Deze familiegroep werd omstreeks 1915 op Boschhoven gefotografeerd. Zittend van links naar rechts: het echtpaar G. Philipsen-Van Alphen, Joh. Weijers en Petra Geven (bruidspaar) en het echtpaar M. Weijers-Van Meijl. Staande: het echtpaar Ant. van Alphen-Van del' Zanden, echtpaar Adr. Essens-Philipsen, echtpaar H. van Asten-Van Alphen, P. Geven, Fro van Alphen, Joh. Weijers en Kee van Alphen-Klink. Boven: Thomas Geven, Tona Geven, Mart. Essens, Ariana Geven en Math. Essens. Zittend op het bankje:

Jac, Weijers, Het huis is dat van Willern Geven, ook wei heiboer of schaapsboer genaarnd,

28. Een oude valkenierswoning in Leende-Strijp heeft ook als school dienst gedaan. Maar in 1898 werd de melkfabriek "De Eensgezindheid" er gevestigd. De zuivelbereiding door middel van handkracht werd er toen onder meer uitgeoefend door J. van Dijk, J. Hulsen en Eug. Kaerts. De eerste directeur was Van Well en diens opvolger Van der Vleuten. Aanvankelijk brachten de boeren uit de omgeving de melk per kruiwagen naar de fabriek. Frans Henselmans bracht in de eerste jaren de boter per kruiwagen naar de margarinefabriek van Bluijsen in Asten. In maart 1917 schakelde de fabriek over op stoomkracht en de melk werd bij toerbeurt van de boeren met paard en kar geleverd. Op 1 juli 1937 sloot men zich aan bij de Cooperatieve Stoomzuivelfabriek "Heeze-Leende". Links van de deur staat A. Adams en rechts M. Bax. De laatste directeur was W. van Grinsven.

29. De in 1850 opgerichte .Philharmonie" van Leende is alom in den lande bekend om het hoge peil waarop dit, vermoedelijk oudste, fanfarecorps van Nederland musiceert, In 1867 had een interne reorganisatie plaats en sindsdien heet het gezelschap .,Philharmonie". Deze foto werd gemaakt bij gelegenheid van het gouden jubileum in 1900. Het gezelschap kreeg toen van de inwoners een nieuw vaandel ten geschenke. Rechts zien we nog het oude vaandel, dat later bij een brand verloren ging. Zittend van links naar rechts: Ant. Arts (brouwer), M. Dijkhoff (gerneentesecretaris), W. van Breugel (schoolhoofd), F. van Asten (oprichter en secretaris van de boerenbond), C. Notten (burgerneester), B. Hackfoord (hoofd der school), Adam van Engelen (gemeenteontvanger) en staande rechts directeur Gerard van Engelen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek