Leende in oude ansichten

Leende in oude ansichten

Auteur
:   J.H.M. Aerts
Gemeente
:   Heeze-Leende
Provincie
:   Noord-Brabant
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3847-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leende in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

30. In 1910 vierde de "Philharmonie" haar zestigjarig bestaan en het diamanten jubileum van het oudste lid: Louke Vromans. Dorus van Weert had de jubilaris met de koets afgehaald. Na de hoogmis werd de jubilaris vanaf de zojuist in gebruik genomen nieuwe kiosk gehuldigd. De foto laat er geen twijfel over bestaan dat het een groot feest was voor heel het dorp. Het Marktplein was feestelijk versierd en overal stonden kraampjes waar lekkernijen verkrijgbaar waren.

31. Naast de zorg voor zieken en bejaarden hadden de zusters van Tilburg na 1889 ook het onderwijs voor meisjes en kleuters ter hand genomen. Ze hebben zich buitengewoon verdienstelijk gemaakt met het onderwijzen van de vrouwelijke jeugd. Op 9 juni 1910 werd de bewaarschool- ter plaatse de "kakschool" genoemd - vereeuwigd. Van links naar rechts zien we J. Wouters of A. de Win, W. Willems, T. Willems, J. van Asten (met lei), G. van Engelen, Mieke Pompen en R. Pompen. Staande: J. Verhoeven of Van Weert, H. v. d. Palen, Jan Engelen, C. van Lieshout, Jan van Lieshout en Hanneke Scheepers. Boven:

Harrie Nouwen, Gert van Zon, Th. van Kuijk, Am. van Dijk en Joh. Dukino. Links staat zuster Humiliana en rechts zuster Seraphine.

32. Bij gelegenheid van het vijfentwintigjarig bestaan van de Cooperatieve Boerenleenbank (1922) werd op de molenberg deze "staatsiefoto" van de leden gemaakt. Ook werd toen het zilveren feest van de afdeling Leende van de N .C.B. gevierd. Later he eft men de datum waarop rechtspersoonlijkheid werd verkregen als oprichtingsdatum beschouwd. Op de voorgrond staan leden van de .Philharmoute" en uiterst rechts de veld wachter Willem Bernards (1916-1939). Rechts tussen de boeren in staat burgemeester J. Vogels (19111940. Naast hem pastoor Steenbekkers en kapelaan Bergmans. Voor de burgemeester (met baard) pater Thijssen die voor enige tijd met vakantie uit Jeruzalern in Leende was teruggekeerd. Op de achtergrond de oude standerdmolen.

33. Hier de besturen van Boerenleenbank en Boerenbond bij ge1egenheid van het zilveren feest. De bank was opgericht op 22 augustus 1897. Van links naar rechts zien we F. Coenen (kassier), J. van Hooff, J. Maas, pastoor W. Steenbekkers (1911-1934), P. Pornpen, burgemeester J. Vogels (voorzitter), J. van Mierlo, Jac. Hezernans, W. van Engelen, B. Hackfoordt, H. van Asten, H. Maas en kapelaan W. Bergmans.

34. In 1879 werd bij Michiel Vromans de handboogschutterij .Willern Tell" opgericht. De initiatiefnemers waren W. Pornpen, A. Smets, J. Arts en W. Didden. Achtereenvolgens was de vereniging thuis bij Toon de Smet, cafe Roothans (Klein Kerk) en bij Vromans, vanwaar "den doel" verhuisde naar "De Vier Linden", het tegenwoordige clubhuis. Het koningschieten was omstreeks St. Jan (24 juni). In het clublokaaJ had elke schutter een eigen, met rode menie genummerd, bierglas. Dat had iets te maken met gij wit uws buurman glas niet begeren. Van links naar rechts zittend: C. Smets, H. van Weert, H. van Laarhoven en Will em Pompen (nestor en oprichter). Staande: P. v. d. Laak, J. v. d. Laak, P. van Velthoven, P. van de Weideven, Tona de Smet, M. Thijs, Mieke Pompen, G. van Laarhoven, Cornelia Smets, Ant. Hulsen, A. Wouters, Fr. Smits en G. Roothans. De foto werd gemaakt bij het vijftigjarig bestaan in 1929.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek