Leeuwarden in grootmoeders tijd

Leeuwarden in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4622-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

In 1967 verscheen het eerste deel van "Leeuwarden in oude ansichten", in 1977 verscheen het tweede deel. En thans, bijna tien jaar later, hebt u het derde deel in handen. Bij het samenstellen van dit deeItje is getracht om zoveel mogelijk de bekende stadsgezichten te vermijden. U zuIt dan ook tevergeefs zoeken naar een kaart met de Oldehove of de Waag erop afgebeeld. In dit deeltje zult u kennis maken met de buitenwijken van de stad. Het centrum is natuurlijk vertegenwoordigd, maar slechts met een gering aantal ansichtkaarten.

Waren de vorige deeltjes, min of meer, opgezet als een stadswandeling, in dit deeltje zuIt u geen speciale volgorde kunnen vinden. WeI is een groot deel van de kaarten in een alfabetische volgorde geplaatst. Op de omslag van dit boekje ziet u een opname van de Harlingertrekweg, met van voor naar achter, de oliemolen "De Jonge", de korenmolen , ,De Fortuin" en de oliemolen "De Kat". Op dezelfde plaats kunt u nu de gebouwen van de Postbank "bewonderen".

Van onze stad zijn in de loop der jaren vele duizenden foto's en ansichtkaarten gemaakt, maar helaas zijn erin de loop van dezelfde tijd velefoto's en kaarten verb rand of op de vuilstortplaats terechtgekomen. Daarom wil ik deze inleiding besluiten met het verzoek om foto's of ansichtkaarten niet in de vuilnisbak te gooien maar ze af te geven aan een museum of het gemeentearchief, maar nog li ever ziet de samensteller van dit boekje ze op zijn bureau verschijnen.

De sam ens teller heeft met veel genoegen de in dit boekje afgebeelde ansichtkaarten uitgezocht. En hij hoopt dat u evenveel genoegen zuIt beleven bij het bekijken ervan.

september 1987

D. Swierstra Post bus 1156 8900 CD LEEUWARDEN

PANORAMALEEUWARDEN

1. Slechts weinig inwoners van Leeuwarden hebben de kans gekregen om hun stad op deze manier te bekijken. Rechts op de foto zien wij de toren van de St. Bonifatiuskerk. Geheel linksonder zien wij het "hotel" voor tijdelijke Leeuwarders. Aan de Tweebaksmarkt kunnen wij de Gallileerkerk naast het postkantoor zien staan.

£eeuwarden

2. "Achter de Hoven", beginnend bij de Zuidergrachtswal en met een grate bocht eindigend bij de Spoorstraat, dankte haar naam aan het feit dat zij was ontstaan tussen de "Hoven". Deze "Hoven" bestonden voor het merendeel uit door de stad verpachte landerijen. Deze landerijen lagen ruwweg in het gebied van de Grachtswal tot aan Kleyenburg.

LEEUW ARDEN . .A.cbter de Hoven en

.??.

.> ,

--

u .?. ...,. ~ .' . .,J,..

3. Deze kaart toont ons hetzelfde stuk van Achter de Hoven als de vorige. Maar deze hierboven afgedrukte kaart is tien jaar jonger dan de kaart hiervoor. Rechts zien wij de MariaLouisestraat. Op de hoek, met als huisadres Maria-Louisestraat no. 1, zien wij de slagerij van E. Weima.

4. Nog een fraaie opnarne van Achter de Hoven, ditrnaal echter gefotografeerd aan het andere eind van de straat. De schoorsteen op de achtergrond is afkornstig van de "Cooperatie De Ernrnakade", vanaf 1956 bekend onder de naarn de Centrale Zuivelfabriek Leeuwarder Melkinrichting , ,LMI".

Leenwarden

Achter de Prinsentuin

5. De gemeentelijke baggermolen in "bedrijf", Achter de Prinsentuin. Zo te zien zijn de werkzaamheden even stopgezet ten behoeve van de fotograaf.ln 1903 werd deze baggerrnachine schoongemaakt, hersteld en geteerd. Onder andere werden de ijzeren schalmen van de Jacobsladder in de gemeentelijke smederij vernieuwd.

6. Ook deze foto is gemaakt Achter de Prinsentuin. De herenhuizen op de achtergrond staan aan de Noordersingel. Deze foto laat ons een estafette-schaatswedstrijd zien. Helaas is de "wissel" van het tweede paar door een valpartij mislukt.

LEEUW ARDEX. Ambachtschool.

'C

,

7. De Ambachtsschool aan de Menno van Coehoornstraat. In 1922 was de heer G. C. Michel directeur van deze school. Het schoolgebouw werd later door brand zwaar beschadigd en tengevolge daarvan gesloopt. Daarna lag het terrein nog enige jaren braak. Nu staat op vrijwel hetzelfde punt de nieuwe Menno van Coehoornschool.

.A.rendstuin. LEEOW ARDEN.

8. Links op deze kaart van de Arendstuin zien wij de GerneenteschooI no. 7. Rechts daarvan zien wij de Verversbrug, bij de Leeuwarders beter bekend onder de naarn "de Kiepeloop". Achter de brug zien we het cafe Blauwhuis. De oorspronkelijke naarn van dit cafe was Nieuw Blauwhuis. Cafe Oud Blauwhuis bevond zich op Carnstraburen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek