Leeuwarden in grootmoeders tijd

Leeuwarden in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4622-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

99. Het opschrift van deze kaart vermeldt "Plein Tuinbouwstraat". Tegenwoordig zou op deze kaart eigenlijk moe ten staan , ,Parkeerplaats Tuinbouwstraat". De Tuinbouwstraat lag midden in het zogenoemde Rode Dorp. De naam "Het Rode Dorp" had niets met politiek te maken, maar alles met de kleur van de huizen, gebouwd met rode steen en pannen.

Tulnen

Leeuwarden

II

100. Een bijzondere kaart van de Tuinen; het pand op de hoek van de Turfmarkt is nog niet gesloopt. En het grote pand van het Leger des Heils moet DOg worden gebouwd. Het tweede pand rechts op deze kaart geeft aan dat daar "Gemaakte en Gebreide goederen" verkocht worden.

101. Deze kaart is afgestempeld in 1942, maar de opname dateert van voor 1940. De Boomsbrug over het Vliet, de Vlietsterbrug over de Oostergracht en de Tuinsterbrug over de Tuinen waren in 1940 reeds vervangen door nieuwe bruggen.

102. Ter gelegenheid van het 500-jarig bestaan van Leeuwarden in 1935 werd door de bewoners van de Tuinen en omgeving besloten de oude Tuinsterpoort te herbouwen. Met bebulp van bout en karton werd op de Tuinsterbrug deze poort voor enkele dagen opnieuw neergezet. Voor de Tuinsterpoort Jigt een praam van Koopmans Meelfabrieken.

103. De Tuinen tijdens een strenge winter in een onbekend jaar. Op het ijs worden schaatswedstrijden georganiseerd voor de jeugd. Aan be ide zijden van de Tuinen ziet het zwart van de mensen. Korte baanwedstrijden waren, en zijn nog steeds, erg populair bij de toeschouwers.

104. Evenals de kaart op pagina 101 is deze afgestempeld in 1942, maar dateert ook deze foto van vlak voor de oorlog. De bruggen zijn inmiddels vervangen door nieuwe, dit kwam in 1939 gereed. Het pand op de hoek van het Noordvliet en de Oostersingel wordt gesloopt.

Tweebak markt met Blokhuisplein. LEEUW ARDEN.

105. Deze prentbriefkaart vermeldt Tweebaksmarkt met Blokhuisplein, maar" vergeet" de Druifstreek te vermelden. Het grote pand links op de foto werd in later jaren verbouwd tot garage. Nu in 1987 is het nog steeds als zodanig in gebruik. Het pand op de hoek van de Tweebaksmarkt en de Nieuwe Oosterstraat is nu in gebruik als reisbureau.

106. De Van Sytzemastraat met de in 1987 gesloopte Van Sytzemaschool. Beide, de straat en de school, werden vernoemd naar Johannes Galenus baron van Sytzema (1767-1839). Toen deze foto werd gemaakt was een deel van de Bernhardus Bumastraat nog in aanbouw. Deze kaart werd verstuurd op 14 december 1927.

107. De Leeuwarder Veemarkt werd geopend in 1874 en was de grootste veemarkt van Nederland. Het was iedere vrijdag een gezellige bedrijvigheid op en rond de veemarkt. Op de markt zelf werd gehandeld, maar echt verkocht werd er in de cafes aan de Lange Marktstraat. In de loop der jaren zijn in die cafes miljoenen guldens van eigenaar gewisseld.

108. Het overdekte gedeelte van de veemarkt werd gebouwd in 1929. Boven was de schapenmarkt (schapen lieten zich namelijk gemakkelijker naar boven drijven) en beneden was de varkensmarkt. Pas j aren nadat de veemarkt verplaatst was naar de Frieslandhal, werd de schapenmarkt gesloopt. Nu komt op deze plaats de nieuwe Aegonvestiging.

<<  |  <  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  |  15  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2021 Uitgeverij Europese Bibliotheek