Leeuwarden in grootmoeders tijd

Leeuwarden in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4622-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

· Gracht bij Noorderbr ug

'1....Jeeuwarden

Ultg. W. E.!tho1r & Zoon 10

19. Deze opname van de gracht bij de Noorderbrugwerdrond 1900 gemaakt. Dit stuk stand bekend als Camstraburen; deze naam kreeg het echter officieel pas in 1961. Geheellinks op deze foto kunnen wij nog net een stukje zien van het eerste huis van de Spanjaardslaan.

20. De Claes Bockes Balckstraat, genoemd naar de bouwmeestervan onder andere het stadhuis van Leeuwarden. Deze foto werd in 1913 gemaakt door J. Dwinger. Op de plaats waar deze kinderen zich verzamelen voor een optocht, stonden gedurende de Eerste Wereldoorlog militaire barakken. Pas jaren later werden hier de woningen en de school gebouwd.

21. Deze ansichtkaart van de Eewal werd op 15 december 1901 verstuurd naar Madame B. Billet te Marseille in Frankrijk. Nu, bijna 86 jaren later is hij terug in Leeuwarden. De Eewal werd in 1884 gedempt. Diverse panden waren voorzien van kelders die op de gracht uitkwamen. Deze kelders bevinden zich voor een deel nog steeds onder het trottoir.

.Eeeuwaroen Ee ?? al

22. Nogeen leuke ansichtkaart van de Eewal. Vergelijken wij deze kaart met de vorige, dan zien we dat er niet veel veranderd is, aIleen zijn de bomen vee! groter geworden. Het meest opvallende van deze kaart is niet de bebouwing, maar de meneer die links op het trottoir loopt. AIle afgebeelde person en kijken naar de fotograaf, die meneer niet.

23. De Elizabethstraat werd op 25 oktober 1902 genoemd naar de in 1875 geboren doehter van Auke Gerhards van der Mey - steenfabrikant en bouwondernemer. Hij was de bouwer van de woningen reehts op deze foto. De meneer links op de foto staat met zijn rug naar het pand no. 36, daar woonde A. Overdijk, melktapper en kruidenier.

Br-zoek van H. M. de Koningin aan LEEl·VARDE--.

24. De Emmakade NZ, gefotografeerd ti j dens een koninkli jk bezoek in september 1905. De koninklijke stoet rijdt over de 2e kanaalsbrug. Rechts achter zien we de woningen van de Oeverdwarsstraat. De molen op de achtergrond is de houtzaagmolen "De Herstelling"; deze werd in 1916-1917 gesloopt en overgebracht naar Marrum, waar hij nu nog staat.

25. De straatverlichting van de Emmakade NZ en de Vredeman de Vriesstraat bestaat op deze kaart nag uit gaslantaams. Aan de rechterzijde van de kaart zien wij twee karren geparkeerd, voor de eerste zien wij een trekhond. Volgens de trekhondenwet van 1910, herzien in 1930, moest een trekhond voor de kar een schofthoogte hebben van 60 em.

LEEUW ARDEN.

--

Emmak&de N. Z.

26. Deze kaart Iaat ons het eerste stuk van de Emmakade NZ zien. Ook op deze kaart zien wij een fraaie gaslantaam, Het pleintje is nu een perkje met struiken. In het pand met de IuifeI, geheel reehts op de foto- Vredeman de Vriesstraat- woont nu de heer F. Sehoustra, de uitgever van 't Kleine Krantsje.

27. Nu nemen wij een kijkje op de Emmakade ZZ. Links op de kaart vaart een bootje - zo te zien een sleepbootje - met de naam Berkel. Rechts op de kade zien we een vreemde machine staan, voor een klein wiel, achter twee grote. Wat voor soort machine het is, is de schrijver onbekend. Het kan een landbouwwerktuig zijn. Wie het weet mag het zeggen.

Emmastraat, Leeuwarden.

28. De Emmastraat gezien vanuit de Willem Lodewijkstraat. De Willem Lodewijkstraat kunnen wij nog links op de foto zien. In het midden van deze kaart zien wij de Gysbert Japicxstraat. De Emmastraat kreeg op 22 november 1905 haar naam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek