Leeuwarden in grootmoeders tijd

Leeuwarden in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4622-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Groot Schavernek LEEUWARDEN

39. Het Groot Schavernek en het Klein Schavernek. Het grote pand op het Klein Schavernek was het eerste en laatste bordeel van Leeuwarden. Het geneeskundige toezicht op het bordeel werd door de gemeente verzorgd, maar zij was er geen eigenaar van. In 1903 stonden hier zes prostituees ingeschreven, aan het eind van dat jaar waren dat er nog vijf.

40. Het winkelpand Groote Hoogstraat 4. Door middel van deze kaart bestelde M.e. Gerard op 5 november 1902 Limburgsche kaasjes bij "Den heer Leon Dittricht" in de Muntstraat te Maastricht.

groote Kerkstraat - Jacobijnerkerkhof

'jtZve: Dijkstra' boekhandel

41. Links op de foto zien wij de Keimpema Stins, op de andere hoek van de Grote Kerkstraat zien wij de "Bijzondere School voor Meisjes en Bewaarschool" (R.K. St. Elizabethgesticht). Deze kaart werd op 28 december 1903 verzonden. Op 15 januari 1903 bedroeg het aantalleerlingen 298. En in de loop van dat jaar kwamen daar nog 53 bij.

42. De Gijsbert Japiksstraat kreeg op 11 juni 1902 haar naam. Op 9 augustus 1902 werd de spelling gewijzigd in Gysbert Japicxstraat. De fotograaf stond ter hoogte van het Oranje NassaupJantsoen en keek in de richting van de Johan Willem Frisostraat.

43. Paardenkoersen werden jarenlang in, beter gezegd bij, Leeuwarden verreden op de Harddraversbaan, die in 1840 was aangelegd op de Marssumerdijk. Na de opening van de Wilhelminabaan raakte de Harddraversbaan buiten gebruik. Deze foto van de Harddraversbaan werd gemaakt door J .M. van der Peijl. Nu ligt hier de Harlingerstraatweg.

44. Deze kaart van de Harlingerstraatweg laat ons zien dat er veel veranderde in de periode tussen het maken van deze en de vorige iota. Deze iota laat ons duidelijk zien dat de auto bezig is zich een plaats in het verkeer te veroveren. Uiterst rechts zien we een Shell benzinepomp met een bordje Mobiloil. Achter de duiventil de garage van B. Visser.

45. Deze kaart Iaat ons de Harlingerstraatwegzien zoals hij er thans nag uitziet. De weinig in het oog springende veranderingen zi j n de nu verdwenen bomen en de op de foto nog ontbrekende fietspaden. Een andere opvallende verandering is het verkeer. Heden ten dage is het onmogelijk geworden am een foto te maken zonder verkeer.

46. Op de Harlingertrekvaart heerste altijd een gezellige drukte van af en aan varende schepen. Op de Harlingertrekweg zien wij de Meelfabriek Fortuna nog in vol bedrijf. Aan de overzijde op de Sneekertrekweg 17 zien wij de CAF. De brug naar de Spoorweghaven staat open.

UITO. N. J. BOON, AMSTERDA",

Hoekstersingel.

47. De fotograaf die deze foto maakte van de Hoekstersingel stond vlak voor de Verversbrug. De pakhuizen links op de kaart - Riga, Rusland en Odessa - zijn door brand verdwenen. Rechts zien wij de oude Hoeksterpoortsbrug met daarachter de Herberg De Bleek. Hier staan nu de Frigas-gebouwen. De bomen maakten plaats voor een kademuur.

UITG. N. J. 800M, AMSTERDAM.

Hoe1cstersirigel. Leeuuiarden:

48. De fotograaf van de vorige prent heeft een aantaI stappen achteruit gedaan en maakte toen deze opname. Wij zien de oude Verversbrug, voor de echte Leeuwarders nog steeds de Kiepeloop, en het Iogement Blauwhuis met als eigenaar R. Dijkstra. Zittend voor de brug zien wij een oude man die lucifers verkocht onder het roepen van, ,Zwaluw, Zwaluw".

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek