Leeuwarden in grootmoeders tijd

Leeuwarden in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4622-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

49. In de peri ode van 3 juni 1920 tot en met 1 december 1927 werden diverse straten in de Vogelbuurt door de gemeente van een naam voorzien. (N a 1927 volgden er nog enkele straten.) Daarbij waren ook de Ibis- en de Pelikaanstraat. Slechts een raadslid maakte bezwaar tegen deze twee namen. Dit waren namelijk de enige met uitheemse vogels.

50. Deze helaas wat onscherpe foto toont ons de hoek van de Insulindestraat en de Weg naar Cambuur. De Weg naar Cambuur heet tegenwoordig Cambuurstraat. Op het adres Weg naar Cambuur 10 woonde de heer W. C. Swart, meubelmakersknecht en kruidenier.

Kanaalbrug met Gevangenis, Leeuwarden.

51. De Ie kanaalsbrug, met op de achtergrond het hotel voor tijdelijke Leeuwarders, "Hotel De houten pollepel". Deze foto werd kort voor het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog gemaakt. Op deze kaart kijkt iedereen aandachtig naar de fotograaf, behalve de politieagent. Deze kijkt kennelijk naar iets dat op het water van het Nieuwe Kanaal gebeurt.

Leeuwarden

52. De Kanaalweg (Noordzijde) en de Kanaalweg (Zuidzijde) kregen op 4 november 1896 hun naam. De Kanaalweg Zuidzijde werd in de loop der jaren volgebouwd door de CCF en Koopmans Meelfabrieken. In 1916werd de-sinds 1912 bestaande- Gemeentelijke Energie Centrale overgenomen door de provincie. Deze foto dateert van voor 1927.

53. De Kelde "·A9~'"Rl., . ~ . ~Jders - l'eeuwarden.

een vrijdag. C -WJl~·L"1 ?. wv..L LL D .01."" ~

gezelligedruk .~...,. vv." ??.. l:l~lU.1) "'a"1ot t"..LA.~

vindt u nu gel ..?? t l)'o.t.o""l,, w~: c~u."""", "U. -;tl ~~"",c sen en een dr 1,0' ') ~'"I).A>"'" 't..:J1.~ ~ ~':~~~ ~ zijn na 1905 verandefct:-"""" "'U. u .?... ~ ?. "" "'- .t.....o~ ~ ~

54. De Kelders gefotografeerd tijdens de jaren twintig of dertig. De Bierkelders zijn van aanzien veranderd sinds de vorige foto werd gemaakt. En vandaag de dag zien ze er weer anders uit. Evenals op de vorige foto, ontbreekt ook op deze een hekwerk boven de Bierkelders.

Kermis Leeuwarden.

Gebakkramen.

55. De Leeuwarder kermis van toen is niet te vergelijken met die van nu. Op de kermis van nu is de muziek "ingeblikt" en bestaan de attracties voor een groot deeluit gokspelletjes. Op de oude Leeuwarder kermis bestonden de attracties uit onder andere de Stoomcarrousel en een kermisbioscoop en de muziek werd gespeeld op een orgel.

56. Het Klein Schavernek gefotografeerd vanaf de Nieuwestad. Deze foto wekt de indruk op een zondag gemaakt te zijn. Vee I verkeer is er niet te zien. De enige "transportwerkzaarnheden" zijn afkomstig van een man op een transportfiets en een mevrouw achter een kinderwagen, beiden zien wij geheel rechts op deze kaart afgebeeld.

57. Het Koeplein, waarschi jnli jk op de foto gezet rond 1920. De woningen zi j n reeds door de aannemer opgeleverd en verhuurd. Maar zo te zien is het wegdek maar kort tevoren gereed gekomen en moet het perkje nog worden beplant. Rechts op deze foto zien wij de nieuwe bewoners bezig hun tuintje aan te leggen.

58. De Landbuurt behoort anna 1987 tot het verleden. De eerste huizen van deze buurt werden in 1893 gebouwd. Links op de foto, achter de fietser, zien we nag net een stuk van Achter Landbuurt. (Oorspronkelijke was het Stienser Landbuurt.) Op het adres Landbuurt 3 had R. Meester Lzn. zijn schoenmakerij. Nu begint hier de Roodborststraat.

<<  |  <  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek