Leeuwarden in grootmoeders tijd

Leeuwarden in grootmoeders tijd

Auteur
:   D. Swierstra
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-4622-7
Pagina's
:   144
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in grootmoeders tijd'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Nieuweburen.

Leeuwarden

69. De Nieuweburen, en niet zoals vele Leeuwarders zeggen de Nieuwburen. Deze fraaie kaart laat ons de Nieuweburen zien zoals hij emit zag rand 1900. De panden links op deze kaart zijn tientallen jaren nadat deze kaart werd uitgegeven in handen gevallen van een sloper. De fraaie hoge born en behoren oak reeds lang tot het verleden.

70. Deze kaart dateert van een veellatere periode dan de vorige en gunt ons een blik in de tegenovergestelde richting. Achter de tweede boom aan de linker kant kunnen we nog net de eerste "wolkenkrabber" van Leeuwarden zien, In dit eerste betonnen gebouw van Leeuwarden zit nu de IJssalon La Venezia.

't Nieuwe kanaal - Leeuwarden.

71. Het Nieuwe Kanaal, Van de bebouwing aan de Emmakade Noord- en Zuidzijde is weinig te zien. Op het water zien we veel meer, daarvaren vrachtschepen met volle Jading. Nu, in 1987, is het een haven en varen er vrijwel geen schepen meer in het kanaal. Deze foto laat ons de drie oudste manieren van voortbewegen zien, hand-, wind- en stoomkracht.

l'litu'UJt 'U.'eg, Leeuioarden,

A 3692 :.Mhtd,. J. .- Sohat.ka"" BIl"'"t.

72. De Nieuweweg, met op de hoek van de Waeze de Open bare Bibliotheek, waar men (volgens het bord boven de deur) vrije toegang had. Op deze plaats staat nu de Amrobank. Aan de kade ligt het stoomschip Friso II, gebouwd in 1904 vooreen bedrag van f. 9000.-in opdracht van Jan Boekema uit Wartena. Voor het schip zien we nog de oude Huizumerbrug.

Leeuwarden. N ieuwe Weg.

73. Deze kaart laat ons zien dat ook aan de Nieuweweg de tijd niet stil stond. De bibliotheek heeft plaatsgemaakt voor de Friesche Bank, nu de Amrobank. De Huizumerbrug is inrniddels ook vernieuwd. En op het water is het ook veel drukker geworden, Op de voorgrond gaat een schip met turf door de Beursbrug, officieel de Wirdumerpoortsbrug.

74. De nieuwe Noorderbrug werd in 1938 in gebruik genomen. De tijdelijke noodbrug bij de Reyndersbuurt kon toen buiten gebruik worden gesteld. Achter het brugwachtershuisje kunt u deze noodbrug open zien staan. De brug is in de afgelopen vijftigjaar niet gewijzigd, aileen de afsluithekken zijn door afsluitbomen vervangen.

+~

L

75. Deze foto van de Noorderbrug dateert van 1939. Op deze foto zien wij dat op het eerste huis van Camstraburen de reclame voor Kahrel's Thee is vervangen voor een voor "Reinigen en Verven Hoeksema op de Kelders", Op de Spanjaardslaan zien wij een pand met het opschrift "Stalhouderij" tegen de dakrand; dit opschrift zit er nog steeds, aIleen is het nu wit.

76. Oak deze foto van de Noorderbrug dateert waarschijnlijk van 1939. Links op deze kaart voor het brugwachtershuisje zien wij een "bootje" in het water drijven. Bij aIle bruggen lagen deze bootjes, maar de schrijver heeft er nag nooit een zien varen. Recht tegenover de fotograaf zien wij de woning van de brugwachter.

I'll -

!; r

, l '/

77. Deze zeer mooie winteropname werd gemaakt op 12 april 1917. Zonder een nadere plaatsaanduiding zullen weinig Leeuwarders deze plaats direct thuis kunnen brengen. Het gemeentepontje op de foto voer heen en weer tussen de Prinsentuin en de Noordersingel. De fotograaf kijkt in de richting van - de onzichtbare - Wissedwinger.

· - oordersingcl bij Koorderbrug. LEEUW ARDEN.

Uit,. S. A. l!arkus. Nn. 876

78. Deze kaart, uitgegeven door S.A. Markus, werd gemaakt in een warmer seizoen dan de vorige kaart. De bornen staan volop in blad, hoewel de bladeren op de grond aangeven dat de herfst is begonnen. Tussen de born en door zien we op de achtergrond nog de oude Noorderbrug. De tuinhekjes op de voorgrond hellen, vreemd genoeg, naar voren.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek