COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Het logement van lJke de Jong aan het Zuiderplein werd in de tijd dat spoortreinen nog bezienswaardigheden vormden, voorzien van de thans niet meer z6 aantrekkelijke naam Spoorzicht. Het voorterrein diende jarenlang tot stalling van autobussen.

13

lreeuwar den

. N. J. eec-, AMsterdam-

14

Hogere pretenties had het op de plaats van de in 1891 afgebroken stadsherberg gebouwde en in 1903 'geheel nieuw gerestaureerde' Grand hotel de Klanderij, dat adverteerde met 'twee academische billards, mime logeer- en uitpakkamers, baden in het hotel, table d'hote ten 51 uur, restaurant den geheelen dag'.

panorama i:eeuwarden Richting Zuiderplein, Intocht van militairen

De van 1888 daterende drinkwaterJeiding werd geexploiteerd door de N.V. Leeuwarder Waterleiding Mij. In 1903 werd ruim 250.000 m ' water, 'dat zoowel chemisch als bacteriologisch voldeed aan de eischen' opgepompt vanuit de Wijde Ee bij Grouw.

15

16

In het tussen 1878 en 1880 voor circa f 182.000, onder architectuur van J .Romein gebouwde Beurs- en Waaggebouw werd in 1903 ruim 200.000 kg boter en ruim 1.300.000 kg kaas aangevoerd en bijna 160.000 hI granen en bonen omgeslagen. De gemiddeIde prijs van grasboter lag toen op f 42,50 per 40 kg, van nageIkaas op f 28,50 per 150 kg en van tar we op f 5,45 per hl.

Leeuwarden

..:

In datzelfde jaar, op 25 april, werd de societeit Amicitia gesloten met een 'feestelijke speelavond'; vrijwcl aile leden waren tevens lid van de Harmonie, welke meer mogelijkheden bood. Het pand werd door de Gebr. Feldhaus verbouwd tot hotel-cafe-restaurant. Het achterste gedeelte werd al op 12 mei als restaurant in gebruik gesteld: van 12 - 15 u. plat du jour a 50 cts., van 17 - 19 u. diner a f 1,25.

17

,.. .... r}.,

"... a ..?...

18

Bij het bekijken van deze stadsbeelden kan men zich haast niet voorstellen, dat Mr. H.D.van Ketwich Verschuur (lib.) in 1906 in de gemeenteraad terecht klaagde: 'tegenwoordig is een voetganger op straat nergens meer veilig en loopt lfij ieder oogenblik gevaar van om- of aangereden te worden door woestrijdende slagers- en andere jongens'.

Lccuioa rden

Tonje-p·;>. St. racobst-aat

Bij die gelegenheid werd een verordening vastgesteld, waarin o.m. werd gewijzigd art.22 van de toen nog geldende Aig. Politieverordening van 1896: 'Hij, die een hand- of kruiwagen over .... een met klinkertsteenen bestraat, langs de huizen loopend voetpad .... voert, daarover een vat wit, of daarop met een wieler rijdt .... wordt gestraft met een geldboete van ten hoogste Hen gulden' .

19

f?'el Wiagsplein

feeuvlarden.

4.

Uitgave van S. A. Markus. Leeuwarden.

20

In 1903 voerde de bondstocht van de A. N. Wiclrijders Bond door Friesland. 'De dagen zijn voorbij, toen een fiets een onding en een fietser een soort van kwaaddoener was, die al de booze luimen der plattelandsbevolking moest ondergaan. Want die bevolking fietst nu zelf en weet, welk een te waardeeren vervoermiddel dat ranke karretje is met de in de zonnestralen sprankelende wielspaken.'

l.ccurca rdc n

De modemagazijnen boden dan ook voor het sport- en reisseizoen 1903 aan 'fietsrokken (gewoon en bondsmodel) en voetvrije sportrokken' en voor Concordia's uitvoering van Die Jahreszeiten 'ruche boa's f 1,75'; verder zijden blouses f 1,- en morgenjapons f 4,- tot f 15,-.

21

Eeeuwarden

de }fieuws!ad

22

De firma C. & A. Brenninkmeyer, Waagsplein, adverteerde met 'heerencostumes, uitsluitend zelfvervaardigd: goede bewerking f 6,50 - f 9,75, nette bewerking f 10,50 - f 14,-, betere bewerking f 15,- - f 20,-; grijze sacco's met grijs of zwart laken gegarneerd, met een of twee pellerines, geruit van binnen f 3,50 - f 12,75'.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek