COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Voor de door Mr. A.looxma Ypeij aan de provincie nagelaten enorme collecties moest in 1894 een apart gebouw worden gezet (beneden porseleinzaal, boven muntkabinet). In 1903 tel de het Genootschap 491 gewone leden. De drie winteravondlezingen werden ieder bijgewoond door circa 40 belangstellenden.

43

Lceuroarden T", ee b?ks.".·.t . .,.el Poslk.oloo'

44

In plaats van het van 1871 daterende, te klein geworden kantoor aan de Wortelhaven, werd er 1903/04 naast de Galileerkerk een nieuw post- en telegraafkantoor gebouwd. Ondanks het verzet van de drie plaatselijke timmergezellen-verenigingen heeft de Minister van Waterstaat (in een tijd, toen er al aangedrongen werd op een 8-urige arbeidsdag) toesternming gegeven ...

~!)khuiSlll~i( . ~ !.eCtc/ ~:;fu;v? ~ :> c/

':::oc..L- ~ ~'--~,{;,.,.~ ~3....,,1;:- ,'/ £

1)Q..Y;:'~~>JCoYl(.l_~" ~ t:- ~ /U~.::.- ;l ...

?'r l<.u7f,/,~~ ~"c(J."C4~

/- d ~,;"./_"t;;;d. Ojw<J.r...:.4

.£eeuwarden.

. . . am bij dit object de maximale arbeidsduur van 11 tot 12 uur per dag te verlengen. Beweerd werd, dat de aannemer bij een minder dan 70-urige werkweek verlies zou lijden, daar hij in de laatste jaren enorm gestegen lonen moest uitbetalen: aan timmerlieden 18 cent, aan metselaars 22 en aan opperlieden 14 cent per uur.

45

--==»: ? £!!2&

I

~"''''''~''''''''f ? ~ it ? t

i

I I &

46

De Bijzondere Strafgevangenis had 1892/94 haar laatste uitbreiding ondergaan. Onder de 120 langgestraften waren ook militairen, vandaar de militaire wacht. - De revolutionnairsocialistische arbeiders Keimpe, Marten en Wibren Hogerhuis werden op vrij losse gronden veroordeeld wegens een inbraak en schietpartij onder Britsum (1895).

De Hogerhuis-kwestie, ook weI de Friese Dreyfus-affaire genoemd, wekte landelijk opzien. Mr. P.J. Troelstra kreeg een maand gevangenisstraf als gevolg van bewuste belediging van de Officier van Justitie. De tot 12 jaar veroordeelde Wibren Hogerhuis werd 28 mei 1905 als laatste uit de gevangenis ontslagen.

De drie geb/oeders oogerhuts na 't ontslag

van Wiebren voor de gevangenpeort te Leeuwarden.

UITO. N. J. BOON, AM$TERDAM.

48

Van de Weaze vertrokken de vrachtschepen met zuidelijke bestemmingen. Goederen voor Oosterbierum konden worden aangebracht bij het befaamde bierhuis Hof van Holland (geheel links), waar schipper Jacobus Paardekam in mei 1903 het roer overnam. Verder v.l.n.r. zeilmakerij van H.Aarts, tapperij van M.Kamminga, Nauwe steeg, melkinrichting van P.van der Weerdt, Maastrichts Bierhuis van J.J.Minkels, enz.

Voor cafe l'Union (Tjipke de Groot, Berlikumermarkt 15) lag het veerschip naar Berlikum. Buunnan l.W.Maurer (kruidenier) fungeerde als besteladres van de karrijders naar de gehele noordwesthoek. Aan de overzijde het woon- en het pakhuis van grossier in sterke drank Louwrens Dijkstra, het (wat achteruit Iiggende) huis van muziekonderwijzer D.A.G. Draper en de orthopaedische schoenmakerij van A.J .Bank.

49

Fro--

'---'- -

- ----

Leourca rde n

Pepersttaat ncek G~oe.,~emarkt . en Weaza.

Dijkstra's Boekhandel, Peperstraat 11 (het uithangbord is rechts vooraan in de straat zichtbaar), speciaJiteit prentbriefkaarten en gros/en detail, vroeg in 1903 'ruiling van prentbriefkaarten van de voornaamste plaatsen van binnen- en buitenland tegen Friesche dorpsgezichten; keuze uit ongeveer 10.000 soorten'.

De Brill, Leemoarae».

A 3694 L.,Md, J ??? 8th ??..?? "'lJ. "'" 0., ?.

'De pijp vanouds genaamd de Brol' was op marktdagen speciaal bestemd voor de 'rnarkt van uitdragerij, Dude kleeren, enz.'. Ook de 'algerneene markt' werd daar toegelaten, evenals op 'de Groentemarkt van ouds bekend: onder de Lindeboomen'.

51

I~ d I j.

LEEUWARDEN.

Uitg. FT. flui!'iog ??.

52

In 1905 verzochten de bewoners van het Naauw 'dit vaarwater te dempen, opdat het gevaar, veroorzaakt door de schadelijke uitdamping van het water en door de nauwe passage, zou worden weggenomen'. Hoewel de directeur der Gemeentewerken (op grand van 'de eischen van het doorgaand rijverkeer en der aesthetica') en de ...

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek