COVID-19 UPDATE : I.v.m met het Corona virus kan het zijn dat de levering van de Ansichtenboekjes vertraging oploopt. Het is nog steeds mogelijk om het boekje van het dorp of de stad van uw keuze te bestellen. We hebben een groot aantal boekjes op voorraad en deze kunnen direct geleverd worden. Echter boekjes die niet op voorraad zijn worden op dit moment tijdelijk niet gedrukt. Zodra onze drukker weer gaat produceren zullen we deze boekjes alsnog leveren. Houdt u dus rekening met langere levertijden dan er nu op de site vermeld staan. Wij hopen op uw begrip voor deze uitzonderlijke situatie.
Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Leeuwarden, Kcfr>!ei i Oouverneurshu!s met standbeelc .. t;s. t;~t ?.. er vocr

------

Merkwaardig is het ontbreken van eisen met be trekking tot leeftijd en bekwaamheid van de bestuurder. Het was wel 'verboden een handwagen of een met een trekdier bespannen voertuig op de straat te doen besturen door een persoon beneden den leeftijd van 16 jaar', maar met deze voertuigen mocht dan ook met grater snelheid gereden worden, nl. die 'waarmede een paard in matigen draf zich voortbeweegt'.

63

64

In stromende regen was een 'onafzienbare menigte' (waaronder ook een aantal weesmeisjes) op 15 september 1906 getuige van de onthulling van het eerste standbeeld hier ter stede. De redenaar, Dr. LH.Wagenaar, voorheen Gereformeerd predikant alhier, had in 1904 een levensbeschrijving van Us Heit gepubliceerd. 'Willem Lodewijk heeft geen Rijk gesticht, hij heeft zelfs geen kroon gedragen. Blootshoofds ...

DE fE~TREbEHAAR_Ds. WAGEHAAR .

. . . staat dan ook zijn standbeeld te midden van de vrije zoonen zijner vrije broederen, doch die voor hem in grooten eerbied het hoofd ontblcoten!' Koningin Wilhelmina, 'die er zeer goed uitzag en gekleed was in een lichte japon van changeant beige stof met witten hoed met groene veer' verrichtte de onthulling; mede aanwezig waren koningin Emma (in 't donkerpaars) en prins Hendrik (in admiraalsuniforrn).

65

66

Ter gelegenheid van de troonsbestijging, 31 augustus 1898, is er door de Friesche Tuinbouw Vereeniging op het Raadhuisplein een Wilhelmina-linde geplant en door de vereniging 'Voor Vaderland en Oranje' een monumentaal hek geschonken. -- In het stadhuis werkten in 1903 zeventien secretariearnbtenaren onder leiding van secretaris Mr. P .A. Bergsma (salaris f 3000,-- per jaar (burgemeester Jhr. Mr. A.Roell kreeg f 500,- meer).

Laatste samenkomst der Leeuwarder Schutterij, 31 juli 1907.

De begroting sloot op f 1.041.124,82. Van de door de gerneente met f 5000,- gesubsidieerde schutterij liep de omvang ten gevolge van de Landweerwet 1901 aanzienlijk terug: 1900881 leden (474 actief), 1906410 leden (57 actief). In 1907 was er nag een laatste 'wapenschouw', waarbij het van 1852 daterende vaandel aan de burgemeester werd overgedragen.

67

£ee.:.wa:-cien.

In 1903 echter nam de schutterij, tezamen met het lste bataljon van het l ste regiment infanterie nog deel aan de parade op Koninginnedag op het Wilhelminaplein. 'De bewering van mopperaars, dat er in onzen tijd weinig meer aan een parade te zien is, nu de bajonetten niet meer in het zonlicht flikkeren, werd ook heden weer gelogenstraft door de groote

68 belangstelling van het opgekomen publiek.'

Na de parade werd het plein in gereedheid gebracht voor de volksspelen: mastklimmen, kuipjessteken, wedloop met hindernissen, balspel voor jongens, vaatjekruien (extra prijs: borstbeeld van H.M.), prijsknippen voor meisjes, ringwerpen voor meisjes, ringsteken per fiets en ballenrace. Nieuw was dat jaar een 'wielerfeest', georganiseerd door de Wielerclub T.O.G.LD.O.

69

Le uwarden

t" \ .J '" .., ~.a i ';:. C ,. ·,,~"'U· d '

70

Op het Wilhelminaplein waren ook tijdens de kermis de belangrijkste attracties te vinden. In 1903 waren dat o.a, 'Hubert Wolf's wereldberoemde salon-caroussel, met 3000 gloeien 50 booglampen, waarvoor benoodigd twee locomobielen it 80 paardekracht', Antoon Benner's Feeenpaleis, het Pracht-hippodrome van de weduwe Van Bergen (waarin men, begeleid door een concertorgel, luxe schoolpaarden en Arabische pony's kon berijden ..

Herinnering aan Leeuwarder Kermis. Glijdbaan .

. . . een 'salon d'attraction met interessante scenes uit het Parijsche nachtleven', een panopticum met o.m. 'een episode uit de oorlog van Transvaal; men ziet de soldaten dood op het slagveld liggen en gewonden verpleegd worden (alles in beweging)', 'de sprekende bioscoop, niet alleen beweeglijk, doch ook sprekend' en diverse rariteiten- en 'ververschingssalons' .

71

Leeuuiarde n

Hllitcr klcartkr . Ut. ~ .. ' r.~:"

72

In deze jaren lag het drankgebruik enorm hoog: dat een kwart van het arbeidersloon aan drank werd uitgegeven, was geen uitzondering. In een etmaal tijdens de kermis van 1903 werd in een 'vergunning' 11 okshoofd jenever omgezet (348 1), wat per glas uitgeschonken ongeveer 8700 borrels betekende; daarnaast werden er uiteraard nog andere dranken als bier en brandewijn getapt.

<<  |  <  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek