Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Leeuwarden in oude ansichten deel 1

Auteur
:   W. Dolk
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3848-2
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

R7Iite"sR-dJartier

In de Stadsschouwburg (Ruiterskwartier 57) trad tijdens deze kermis het gezelschap Stoel & Spree op met 'Klaasje Zevenster'. Een abonnement voor zes winteravondvoorstellingen kostte er f 6,- (loge) of f 4,- (parterre); men kreeg daarvoor stukken te zien van o.a. Frederik van Eeden, Jeanne Kloos-Reyneke van Stuwe en Herman Heyermans (met o.m. 'Mejuffrouw Josephine de la Mar').

73

74

In de Harmonie werden tijdens de kermisweek 'intemationale specialiteiten waaronder Solser en Hesse' ten tonele gebracht. Toneelstukken uit dat jaar: Die tote Stadt (d' Annunzio), Monna Vanna (Maeterlinck), Zaza (Berton-Simon), Oud-Heidelberg (Meyer-Forster), Kean (Dumas) en Tartuffe (Moliere). Verder opera's (in het Nederlands gezongen) als Carmen, Figaro's Hochzeit en Paljas-Cavalleria.

Bij het 25-jarig bestaan van de vereniging 'de Harmonie' in 1903 (het gebouw is van 1881) werd er een feestconcert gegeven door het Concertgebouworkest onder leiding van Willem Mengelberg. Op het programma: de 'pathetique' van Tschaikowsky, delen uit Tristan und Isolde' en de Siegfried-Idyll' van Wagner en 'Tod und Verklarung' van Richard Strauss.

Eeeuwarden - .7(armoniegebouwen.

Eeeuwarden

',:.'.' :

76

In 'hotel Centraal', Zaailand 80 (met balkon), verschafte Jan de Jong zijn gasten logies met ontbijt voor f 1,25 en f 1,-; er was een particuliere schietbaan. - De courantenadvertenties van Gerrit Atzes Hoekstra, winkelier op de hoek Prins Hendrikstraat/Zaailand, vielen op, daar hij zijn sigaren en chocoladeartikelen in Friese rijmpjes aanbeval.

I

In september 1905, bij het eerste gezamenJijke bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik aan Friesland, werd er voor het Pale is van Justitie een koninkJijke loge en rond het Wilhelminaplein een schutting gebouwd (ten behoeve van volksspelen en vuurwerk). In de binnenstad waren vrijwel alle straten versierd en op diverse punten erepoorten opgetrokken. 'De belangstelling was overweldigend.'

77

Bezock van Z. K. H. Prins Hcndrik tc Leeuwarden. Prins Hondr ik-brug.

Phot, do Jene. Uile' H v. d. Velda,

78

Ook bij het bezoek, dat prins Hendrik in augustus 1902 aan de landbouwtentoonstelling bracht, was de stedeJijke bevolking naar schatting verdubbeld. 'Onze stadgenoote mejuffrouw de Jong heeft vlug werk geleverd. Eene door haar genomen photographische opname van den stoet op de Prins Hendriksbrug was reeds's avonds op het diner aan den hoogen gast vertoond.'

_ Prins l' endrikstraar

Lceu "": rden.

De Prins Hendrikstraat en -brug zijn overigens niet naar deze prins genoemd, doch naar prins Hendrik de Zeevaarder (1820-1879), broer van koning Willem III. Zijn borstbeeld is nog aanwezig aan het hoekhuis Willemskade 10. De 'Hof-photograaf' C.B.Broersma woonde ruim 25 jaar in het pand Willemskade 12.

79

Witleurskade

Leeuwarden

80

Het scheepsverkeer in de zuideIijke stadsgracht was aanzienlijk. De Willemskade is in 1884 aangewezen als aanlegplaats voor stoomboten, de zuidzijde speciaal voor die met vee, de noordzijde voor die met boter en kaas, turf, hooi en stroo, enz. In 1903 vertrokken daar des vrijdags schepen naar meer dan 25 bestemmingen (bijvoorbeeld naar Dokkum om 5, 9,14,15 en 17 uur).

l"~G N.';· &00", ?.?? STEfl:O .?.??.

Plantsoen, Leeuicorden,

Van de op de begroting van 1903 uitgetrokken post van f 6.960,- voor 'kosten van aankoop van boomen, planten, zaden, enz., zoomede uitgaven van gereedschappen voor hct plantsoen en arbeidsloonen van werklieden' zal een belangrijk deel bestemd zijn geweest voor het plantsoen Jangs de SophiaJaan.

81

//farktstraat, Leemoarden.

A. :s70:l .Iotdr J. II. $.h ?? -u. ..???. 8 ... OI:f ??. t

82

De photographist IJI.Slaterus, 'specialiteit in onveranderlijke vergrootingen', woonde sedert 1890 in het eerste huis aan de Lange Markstraat (no.14). Verder waren daar uitsluitend logementen en koffiehuizen te vinden: no.16 Hollandia, W.Fransen, 18 de Duitsche Adelaar (hotel Meruda),

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2020 Uitgeverij Europese Bibliotheek