Leeuwarden in oude ansichten deel 2

Leeuwarden in oude ansichten deel 2

Auteur
:   H.W. Keikes
Gemeente
:   Leeuwarden
Provincie
:   Fryslân / Friesland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-0342-8
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leeuwarden in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

yrins l7endrikslraal.

.ieeuwarden.

39. Even keren we nog op onze schreden terug om van het Paleis van Justitie westwaarts te gaan in de richting van het station. De Prins Hendrikstraat (genoemd naar prins Hendrik de Zeevaarder, een broer van koning Willem lIl, wiens buste op deze kaart nog zichtbaar is op de hoek van het pand links) en de Prins Hendrikbrug vormden de verbinding met het centrum van de stad voor de tallozen, die door spoor en bus werden aangevoerd. Op de vrijdagen lag de straat tussen veemarkt en goederenmarkt en kon de drukte haast niet worden verwerkt. Plannen om de straat te verbreden werden ingeleid met de bouw van een zeer brede brug, maar deze plannen gingen uiteindelijk, tot vreugde van velen, niet door.

.ieeuwarden.

Willemskaàe.

40. De Zuldergracht maakte deel uit van de verdedigingsgordel om het oude Leeuwarden heen en ook hier vond men ravelijnen en bolwerken. In 1867 besloot het stadsbestuur de bochten af te snijden en de gracht recht te maken. Op deze wijze ontstond er een fors bouwterrein tussen gracht en station. Het plan en de uitvoering ervan werden toegejuicht, maar wie weet hoe de oude toestand was kan wel huilen. Zeker, er werden fraaie huizen gebouwd en de scheepvaart legde met graagte aan bij de zo gunstig gelegen kaden, maar de recreatief zo belangrijke singel was voor altijd geschonden. De Willeruskade kreeg zijn naam na een bezoek van koning Willem III in 1873.

leeuwarden

Willemskade

41. Tot de geschiedenis van de Willemskade behoort die van de stoombootrederij " Stanfries", die kantoor hield aan de noordzijde. De Stanfriesboten gaven de gracht niet alleen een levendige aanblik, ze zorgden er ook voor dat de kaden met goederen werden gestoffeerd, want de schepen verzorgden het vrachtvervoer naar en van "Holland" over de Zuiderzee. Verder waren er natuurlijk op donderdag en vrijdag de veeboten uit de hele provincie, die hier hun levende lading afleverden voor de vlakbij gelegen veemarkt.

LEEUWARDEN

Willemskade ten westen van de Prins Hendrikbrui

~ Dr. Trenkler ce., Lelp7.lg. 1904. Lwd. 14. ~;Rchdruck verboten.

42. Van de Prins Hendrikbrug af hebben we nu genoeg gekeken naar de rechte gracht. Deze kaart uit 1904 biedt een kijkje op de kade zelf, waar enkele dames wandelen die zich met een parasol beschermen tegen de felle zon. Een blanke huid gold in die jaren nog als het schoonheidsideaal! De kinderen kunnen ook onbekommerd midden op de weg lopen, want het trammetje van Marssum is nog in geen velden of wegen te zien. Overigens, het is zo stil op deze kaart en de jurkjes van de meisjes zijn zo mooi, dat deze foto best eens op een zondag gemaakt kan zijn.

LEEUWFRDEN.

Willcmskade.

43. Zoals we bij de vorige kaart mijmerden over de dag waarop de foto voor de ansichtkaart misschien gemaakt was, zo kan men mijmeren bij elke kaart. Deze is nauwelijks verschillend van de vorige, maar hier staat wel nog de villa op afgebeeld, die het veld moest ruimen voor het nieuwe gebouw van de Kamer van Koophandel. En er zijn enkele fietsers op de plaat gekomen en in de verte nadert een sleperskar. De fotograaf was opgemerkt door een Leeuwarder moeder met haar twee zoontjes. Ze posteerde zich tactisch op de hoek, kwam in beeld en zo wist ze zich vereeuwigd. De ansichten hingen bij de winkels voor de ramen. Dat die kaart nu ook nog in dit deeltje zou worden opgenomen, kan zij niet hebben voorzien.

44. Het spreekt vanzelf dat de hoofdstad van een agrarisch gewest als Friesland niet buiten een goed geoutilleerde en ruime veemarkt kon. Nadat de markt eeuwenlang in het hart van de stad - eerst op de Nieuwestad, daarna aan het Ruiterskwartier tussen de Wirdumerdijk en de Oude Lombardsteeg - was gehouden, besloot men in 1870 tot verplaatsing naar een nieuw, ruim terrein vlak bij het station in het stratenplan, dat kon worden gemaakt door de rechttrekking van de zuidelijke stadsgracht. De veemarkt werd in 1874 geopend. De wekelijkse markt op vrijdag (tot 1809 op zaterdag, maar ten behoeve van de joodse kooplieden verplaatst op last van Lodewijk Napoleon) floreerde.

Leeuwarden - Veemarkt

45. De Leeuwarder veemarkt is altijd omringd geweest door établissementen, die de kooplieden in staat stelden een afgesloten transactie met een alcoholische consumptie af te ronden. De veehandelaren, die dikwijls dikke portefeuilles op zak hadden - vastgelegd met een kettinkje! - keken niet op een dubbeltje. De veemarkt mag dan al in de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn verhuisd naar het terrein bij het station, de aanwezigheid van de vele cafés aan het Ruiterskwartier is er toch een direct gevolg van. Op de kaart, die van zuid naar noord is genomen, zien we een rij panden van de Langemarktstraat, die ook al bestond uit een lange reeks cafés en herbergen, vaak met veestaIling erbij.

Leeuwarden. l7eemarkt (nieuwe gedeelte).

46. De stormachtige ontwikkeling van de handel maakte dat het in 1874 in gebruik genomen veemarktterrein toch te klein werd en in 1929 werd op het westelijk deel een verdieping gezet, die werd bestemd voor de schapenmarkt. De betonnen verdieping werd voorzien van opritten. Leeuwarden had hiermee een unieke markt, die bovendien nog gedeeltelijk overdekt was! Verkeersproblemen met de aan- en afvoer van vee maakten het noodzakelijk de markt opnieuw te verhuizen; in 1963 ging de veemarkt naar de Frieslandhal. De "oude veemarkt" werd parkeerterrein.

47. Toen het spoorwegstation in 1863 door de architecten Edelman en Akkeringa werd gebouwd stond het nog geheel in het groene grasland: pas tien jaar later kwam de bebouwing langs de Sophialaan. Timmerman J.H. Keijzer had de bouw van het station aangenomen voor f 53.900,-. De spoorlijn naar Harlingen, die feestelijk werd geopend op 14 oktober 1863, zou niet de enige blijven en al in 1867 vond men het nodig de beide vleugels van het gebouw te verbreden. Op deze van omstreeks 1870 daterende foto is ook nog de molen van de Hollanderdijk te zien.

Station - Leeuwarden.

.

48. Dat Leeuwarden er met de aanleg van de eerste spoorlijn niet laat bij was, in vergelijking met andere steden, was te danken aan het feit dat men een groot belang zag in een lijn naar Harlingen, (haven) naar Duitsland en in groter verband zelfs een verbinding zag tussen Londen en Sint Peters burg, de "North and Baltic Sea-Railway". Tal van plaatsen in Friesland waren begrijpelijkerwijs afgunstig op Harlingen en Franeker. Op de minister van koloniën na was het voltallige kabinet aanwezig op 14 oktober 1863, die door heel Leeuwarden als een feestdag werd gevierd. Alle klokken luidden van acht tot negen, er waren versieringen en erepoorten en de stad was propvol mensen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Leveringsvoorwaarden | © 2009 - 2019 Uitgeverij Europese Bibliotheek