Leiderdorp in oude ansichten

Leiderdorp in oude ansichten

Auteur
:   C. Hobo
Gemeente
:   Leiderdorp
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3850-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leiderdorp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

'- .

UITG. ~A.1jTA. VELSEK.

LEIDERDORP. uer.

8. Op dit riviergezicht ziet u links op de kaart nog eens de boerderij van A. van Leeuwen en reehts de huisjes langs de op de Rijn uitkomende sloot aan de Zoeterwoudse kant. Ook deze kaart dateert van voor 1905.

Groe+ ult LEIDERDORP.

-- -

9. Deze omstreeks 1906 gebouwde woning op de hoek van de Hoofdstraat en de Ruigekade werd voorheen onder andere bewoond door de families Van Dommelen en Schalkers, thans door de familie Van der Wolk en de weduwe Van Eik-van der Kleij, Via "het laantje van Van Egrnond", links op de voorgrond, komt men op de Doeshcf, van de familie Van Egmond. Voor die boerderij heeft van 1300 tot 1750 het Huis ter Does gestaan. Bijzonderheden over het kasteel en zijn bewoners vindt u in de Leidse Jaarboekjes van 1954 en 1955.

10. Tegenover de woning van de familie Van der Wolk, waar nu drie nieuwe woningen staan, hebben de vier aalmoeshuisjes gestaan, waarvan deze foto werd gemaakt kort voor de afbraak in 1961. Ze werden bij testament van 29 mei 1638 door vrouwe Hendrina van der Does "besproken om bij vier arme eerlijke vrouwspersonen in aa1moes te worden gebruikt". In 1654 kwamen ze onder het kerkelijk armbestuur. In 1840 werden ze, na goedkeuring van Z.M. de Koning op de verkoop van Grootboekinschrijvingen, grondig opgeknapt.

11. Dit gezicht 0 p de Hoofdstraat en de Doesbrug is zeventig jaar oud, De eerste woning rechts was van de wagenmaker Boland. Daarv66r stond de wagenmakerij en een brandspuithuisje. Deze drie panden hebben plaats gemaakt voor de fruithandel van Van Fulpen, De tweede woning met werkplaats is van de familie Los, daarnaast woonde Vonk en in de vooruitspringende woning de familie Van Ingen Schenau. Links woonden J. de Jong, J. de Jong, J. van Leeuwen, Nijenhuis, Van Tongeren, Boer en J. M. de Koning. Het laatste pand was een turfschuur.

_ Doesbrug. Leiderdorp

12. Deze foto is genomen direct voor de brug over de Does. Links over de brug woonde bakker Voorma. De bebouwing rechts over de brug is van omstreeks 1910. Eeuwenlang heeft daar een vermaarde en neringrijke herberg gestaan waarin het Regthuis en de vergaderingen van het Geregt werden gehouden. Eerst in 1868 kreeg Leiderdorp een gemeentehuis.

LEIDERDORP.

Ooe8b~ug.

13. Nog even een terugblik op de Doesbrug. De eerste brug was van hout en werd in 1596 vervangen door een stenen brug. De schout van Leiderdorp, Van Harmelen, was "toesiender" op het werk. De eerste steen werd gelegd door jhr. Jacob van Duvenvoorde, de oudste zoon van de heer van Warmond. In 1886/87 werd er een ijzeren ophaalbrug van gemaakt en werd de brug door het Hoogheemraadschap van Rijnland aan de gemeente overgedragen.

LEIDERDORP. - De Does. 1106.

14. Dit kijkje op de Does, genomen vanaf de Doesbrug, dateert van voor 1905. We zien hier de achterzijde van de toen reeds aanwezige bebouwing aan de rechterzijde van de Doeslaan, onder andere van de aannemer Van Osnabrugge en de scheepsbouwer Van Groeningen. Op de achtergrond, bij de bomen langs het water, stond de lijmkokerij van Parmentier.

Langs den Rijn bi LEIDERDORP. 1155.

15. Behalve de brug over de Does in de Hoofdstraat heeft er tot 1937 ook nog een brug over de Does in het Jaagpad gelegen. Het was een zogenaamde "kwakel", een ellipsvormige brug, met een wegdeklengte van 35 meter, een breedte en een doorvaarthoogte van 2,80 meter. Ook dit is een opname van voor 1905. VOOl' de brug rechts ziet u het enige dorpscafe dat Leiderdorp nog heeft. Links op de voorgrond is nog een gedeelte van de houtzagerij van Van Rijn zichtbaar.

'6ezicht op

Leiderdorp

16. Bij deze kaart gaat het om de plaats waar vroeger het Regthuis en de vergaderingen van het Geregt werden gehouden. Tussen de Does en de Doeslaan, waar nu vier huizen staan, links op de kaart, stond in 1670 de herberg Het Haasje. In 1797 werd deze herberg De Nieuwe Hoorn genoemd en omschreven als een vermaarde en neringrijke herberg, met vele kamers en vertrekken, een koetshuis en paardenstallen, overdekte kolfbanen, fraaie koepels en een tuin. Het was als Regthuis in gebruik tot 1868.

Doesstraat. Leiderdorp

17. Dit is een kijkje in de Doesstraat, later Van der Doesstraat, thans Doeslaan genaamd. In 1798 stond daar, waarschijnlijk aan het eind van de laan, een huis met tuin en boomgaard, genaamd Het Klooster. Deze naam roept herinneringen wakker aan het in 1398 ter ere van de Heilige Maagd ingewijde nonnenklooster De Poel, dat tijdens het beleg van Leiden is verwoest.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek