Leiderdorp in oude ansichten

Leiderdorp in oude ansichten

Auteur
:   C. Hobo
Gemeente
:   Leiderdorp
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3850-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leiderdorp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

18. Deze huisjes doen denken aan de vier aalmoeshuisjes die op de hoek van de Hoofdstraat en de Ruigekade hebben gestaan, Ze stonden achter de woning van aannemer Meerburg en werden in de zestiger jaren successievelijk afgebroken om plaats te maken voor een kantoor en tekenkamer. Deze foto werd gemaakt kort voor de afbraak.

Ii

19. Verder gaande in de riehting van het dorp zien we tussen het Jaagpad en de Hoofdstraat de terreinen van de bouwmaterialenhandel Bennink. Aan de rechterzijde van de Hoofdstraat stonden de kalkovens die in de dertiger jaren werden afgebroken. Deze foto werd gemaakt omstreeks 1922. De hoge schuur op de achtergrond was in gebruik als turfschuur. Na de doleantie in 1886 heeft daar tijdelijk een gereformeerde noodkerk gestaan.

20. Achter het op de voorgrond staande herenhuis, waar de steenfabrikant P. Koning heeft gewoond, is een aantal pan den zichtbaar, waarin vanaf de oprichting in 1862 tot 1907 de christelijke 1agere school was ondergebracht en waarvan tot 1957 ook nog gebruik werd gemaakt voor het kleuter- en mulo-onderwijs, De pan den werden verkregen door erflating van Maria-, en koop van Clara en Pieter Koning. Thans zijn de panden in gebruik bij Steef van Rossum tot en met het bureau van Kees Bik.

y'

LEIDERDORP·ZOETERWOlJDE. 119l.

G~

21. Dit is een van voor 1905 daterend gezicht op het Jaagpad, de Oude Rijn en de katholieke parochiekerk aan de Hoge Rijndijk te Zoeterwoude. Op deze kaart is te zien dat het Jaagpad ook ais jaagpad gebruikt werd,

Groet !lit LE.DumORP.

{iG7

22. Deze kaart laat de 10s- en laadplaats zien van de aan de Hoofdstraat staande pannenfabriek, die in 1944 op last van de bezettende macht moest worden afgebroken. De foto op de omslag van dit boekje geeft een beeld van het in de volksmond genoemde "Pannenwerk" aan de Hoofdstraat, met op de achtergrond de toren van de uit 1892 daterende gereformeerde kerk. De omslagfoto dateert van voor 1905. Leiderdorpers van tussen de 75 en 80jaar zullen in de knaapjes hun klasgenoten Jan en Jo Koning herkennen.

Uitg. Nl1uts., Vel sen, (HoI!.)

4 I

Leiderdorp. 00 ·tzij. N. 45:>.

23. Ook deze foto dateert van voor 1905. Van de bebouwing aan de linkerzijde is niets meer over, gedeeltelijk als gevolg van de afbraak in 1944 op last van de Duitsers en voor de rest als gevolg van de afbraak ten behoeve van de aanleg van Rijksweg 4, die net voorbij de kerk dwars door de gemeente loopt. Let op de toen nog smalle Hoofdstraat en de bruggetjes, De woningen, reehts voor de kerk, werden gebouwd in het begin van de negentiger jaren.

LEIDERDORP I - Jaagpad. 6236

24. Op deze kaart is de lens meer gericht op het Jaagpad langs de Oude Rijn. In de boerderij op de voorgrond heeft de grootvader van de naamgever van de Siem van der Stoelschoo1 gewoond. Het lange pand tussen de Hoofdstraat en het Jaagpad was het in 1904 gebouwde verenigingsgebouw Irene van de gereformeerde kerk, dat in 1944 werd afgebroken.

Groet uit LEIDERDORP. 4 112

25. Hier een terugblik in de richting van de Doeswijk. Links woonde de pannenfabrikant J. Koning Pzn. Reehts op de voorgrond is nog net de voorgeve1 van het gebouw Irene ziehtbaar. Reehts op de aehtergrond woonde L. W. van Giessen, van 1868 tot 1902 hoofd der christelijke school, van 1902 tot 1924 gemeenteontvanger en van 1904 tot 1924 tevens kassier van de in 1904 opgerichte Boerenleenbank. Hij overleed in 1924 op 80-jarige leeftijd.

26. De voorgevel van verenigingsgebouw Irene werd voor de afbraak in 1944 voor het nageslacht op de gevoelige plaat vastgelegd,

LEIOEROORP, - Geref. Kerk.

27. Rechts op de voorgrond, achter het ijzeren hek, heeft de woning van de familie Rietkerk gestaan. V66r de afbraak woonden daar nog de gebroeders Van der Lee en de familie Van Wijck. Op de voorgrond voorts de stal van de familie Rietker k, daarnaast de stal en de hooiberg behorende bij de aan het Jaagpad staande boerderij die werd bewoond eerst door J. P. van der Stoel en later door zijn zoon S. J. van der Stoel.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek