Leiderdorp in oude ansichten

Leiderdorp in oude ansichten

Auteur
:   C. Hobo
Gemeente
:   Leiderdorp
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3850-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leiderdorp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

28. Deze boerderij, die voor de aanleg van Rijksweg 4 het veld moest ruimen, werd laatstelijk bewoond door de farnilie Braat. Voorlangs kruist deze Rijksweg de gemeente.

V itg. J. P. Nuuta, Velscn.

Lerderdurp, Geref'. Kerk, N.

29. De kaart is van voor 1905. Tussen het huisje rechts op de voorgrond en de stal achter de woning van de familie Braat zijn later een aantal woningen gebouwd die niet aan Rijksweg 4 ten offer zijn gevallen, De landelijke rust is hier wel verdwenen. Achter de gereformeerde kerk ziet u de rook opstijgen van het voorrnalige "Pannenwerk".

Greet uit LEIDERDORP 4768

30. Op deze kaart ziet u reehts het voormalige weeshuis. In het eerste huisje woonde voorheen koster Splinter, nu de weduwe Van Tilburg; in het tweede de postkantoorhouder Smit, nu Radio Hertog en voorbij het weeshuis de familie Mol, nu Van Teijlingen. Links op de foto ziet u de in 1904 door W. Koning gebouwde waning, die van 1959 tot 1968 in gebruik was als ambtswoning van de burgemeester.

31. In de geve!steen van het weeshuis, boven de deur, stand:

"Ter gedagtenis van de collecte, gedaan den 4juli 1737. Voor armen en weezen van huis en goed ontbloot Wierd dit gebou vergroot door gift van klyn en groat Zo lang men dit geschrift in deeze steen zal leezen Blijft Leiderdorpse trouw bij 't nageslagt gepreezen,"

Het gebouwencomplex, tussen de Hoofdstraat en het Jaagpad, werd in 1963 door de gemeente van de hervormde diaconie overgenomen en in 1968 ges!oopt.

Groet uit Leiderdorp.

32. De op deze kaart zichtbare bebouwing, links van de Hoofdstraat, is vrijwel niet veranderd. In de verte zien we de toren van de hervormde kerk. De boerderij rechts op de voorgrond staat er niet meer. Ze werd bewoond door de familie Willem Koning Wzn. en werd voor het begin van de dertiger jaren afgebroken. Omstreeks die tijd ging men de Iintbebouwing langs de Rijn loslaten en werd een aanvang gemaakt met de aanleg en bebouwing van onder andere de Koningstraat.

LEIDERDORl?,

33. Hier is de situatie op de hoek van de Hoofdstraat en de Hoogmadeseweg, waar de boerderij van W. Koning heeft gestaan, al iets duidelijker. Bij de volgende kaart wellicht verrassend.

LEIDERDORP,

Weg n. Hoogmade.

34. Zo zag de Hoogmadeseweg - vanouds genaamd de Ommedijk -er uit tussen 1915 en 1930. Links het in 1915 gebouwde complex woningwetwoningen, het Van Leeuwenpark, gebouwd door de voormalige woningbouwvereniging Dorpsbelang.

~E.IOEROORP, - Van Leeuwenpar~.

35. Hier zien we het Van Leeuwenpark van dichtbij. De woningen werden gebouwd onder architectuur van dr. J. J. P. Oud,

36. De Hoogmadeseweg verder volgende, zien we links, voorbij de sportvelden, het Essenpark. Voorlangs dat park liep sinds onheuglijke tijden het Kerklaantje, uitkomende op de Munnikkenweg. Aan dat laantje stond tot 1964 de "boerderij van Samsom", Onder de boerderij beyond zich een kelder met een tongewelf en daarboven een houtconstructie met muurstijlen. De Jigging op een hoogte en de gebruikte reuzenmoppen wezen op een hoge ouderdom. Een oudheidkundig bodemonderzoek leverde echter niet de verwachte resultaten op.

37. Recht tegenover de ingang van de begraafp1aats aan de Hoogmadeseweg heeft tot omstreeks 1939 deze boerderij gestaan. Ze werd het Iaatst bewoond door de familie Van der Wolk.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek