Leiderdorp in oude ansichten

Leiderdorp in oude ansichten

Auteur
:   C. Hobo
Gemeente
:   Leiderdorp
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3850-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leiderdorp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

48. Deze inkijk in de Bruggestraat is genomen vanaf de overzijde van de Oude Rijn voor 1905. De sinds 1964 verdwenen brug dateerde, behoudens veranderingen in de loop der eeuwen, van 1664.

-

Leiderdorp

49. Ook deze foto is genomen vanaf de overzijde van de Oude Rijn. De dubbele klap is in 1924 vervangen door een enkele. In 1964 is de nieuwe brug in gebruik genomen en in 1965 werd deze brug gesloopt, Rechts ziet u de Rijnzijde van de voormalige herberg, waarin gedurende de zestiger jaren het bureau gemeentewerken was gehuisvest.

50. Nog een foto van de thans gesloopte brug, vanaf de Hoofdstraat genomen, waarop een t01 was gevestigd die 1 januari 1943 werd opgeheven. Vele jaren is er met het gemeentebestuur van Leiden onderhandeld over de overname van de brug en de opheffing van de tol.

voor een kalf, een schaap of een varken: voor een persoon, niet ingezetene zijnde: voor een os, een koe of een hoornbeest: voor een paard, of een ezel:

voor een rijtuig of kar, met een ezel of honden bespannen, met passagiers: voor een rijtuig met twee wielen, met een paard:

voor een rijtuig met vier wielen, met een paard:

voor een rijtuig met twee of meer paarden:

i cent i cent 1 cent 2i cent 2! cent 5 cent 7t cent

10 cent

Uitg. Naut..'l., .:velsen, [Iloll.l

Lelderdorp, Rijnzicht. N. 449.

52. Dit is een kijkje op de Oude Rijn, vanaf de brug, in de richting van de gereformeerde kerk. De opname dateert van 1902. Let op de jaaglijn,

53. Dit is nog een gezicht op de oude brug voor de verandering in 1924. Links op de voorgrond de vleeshouwerij van Van Klaveren.

'i3ij de ~ijnbfag.

54. Zo zag de brug er uit na 1924.

· . -~._-

55. Zo zag de hervormde kerk er uit tussen 1781 en 1846. In 1846 werd de dakruiter vervangen door een toren. Bij de laatste restauratie van 1965 tot 1970 is de toren weer vervangen door een dakruiter. De kerk staat op de fundamenten van een reeds in 1209 bekende kerk, die tijdens het beleg van Leiden werd verwoest en in 1620 werd herbouwd. De toren, die naast de kerk heeft gestaan en in 1574 werd verwoest, is nooit herbouwd. De fundamenten zijn echter nog zichtbaar.

56. Dit is op onze wandeling de laatste bebouwing tussen Rijn en Dijk zoals dat in Leiderdorp in de volksmond heet. De Achthc -enerweg, de Hoofdstraat en de Van der Valk Boumanweg werden namelijk vanouds Lage Rijndijk genoemd. De Rijn is de grens met de gemeenten Zoeterwoude en Leiden. Vanaf het links op de voorgrond staande kalkhuisje loopt de weg direct langs de Rijn en is er aIleen bebouwing binnendijks. Waar eens het kalkhuisje stond, aan de kalkwetering, staat nu de woning van dokter Bakema.

l

Uit-g. );'au!.a. ""elsen. ]Holl.] L iderdorp. Entn·e. N. 48',.

~-'K-7 ~.- / ---~dA-/o7 ~~

57. Vanaf de Kalkbrug zien we hier het laatste dee! van de Hoofdstraat van de andere ziide. Links op de voorgrond het gemeentehuis zoals het was van 1868 tot 1935. De later tot stand gekomen uitbreidingen zijn vanaf de Hoofdstraat niet zichtbaar. Tevens is sinds enkele jaren het tegenover het gemeentehuis staande oude postkantoor in gebruik voor enkele secretarieafdelingen. Aansluitend op het vroegere postkantoor is de oude dokterswoning zichtbaar, die op de monumentenlijst staat.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek