Leiderdorp in oude ansichten

Leiderdorp in oude ansichten

Auteur
:   C. Hobo
Gemeente
:   Leiderdorp
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3850-5
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leiderdorp in oude ansichten'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Groet uit LEIDERDORP.

Langs den Rijn.

58. Vanaf de Van der Valk Boumanweg - thans gedeeltelijk Ockenrode genaamd - zien we hier de in het begin van deze eeuw gebouwde woning waar thans dokter Bakema woont. Nauwelijks enkele tientallen meters daarvoor ligt sinds 1964 de nieuwe brug over de Oude Rijn.

59. In verband met de bouw van de nieuwe brug moesten enkele pan den worden gesloopt, namelijk de boerderij Bijdorp en het kinderhuis Voordorp. Voordorp werd reeds in 1717 beschreven als een herenhuis met tuinmanswoning, stalling, koetshuis, tuinen, boomgaarden en weilanden, vijvers, terrassen, loodsen en een oranjerie. Op deze kaart ziet u de kinderen nog in de kleding van het tehuis. Ze waren hier onder geleide op weg van school naar huis.

60. Dit is een in 1914 gemaakte foto van leerlingen van de christelijke school die waren ondergebracht in het kinderhuis Voordorp onder de zorg van de hervormde diaconie te Leiden. Let op het "kapsel" en de kleding. Rechts naast de leerlingen staat het hoofd der school C. van der Zwet, links de onderwijzer F. D. van Wijck,

Gr.oet uit LEIDERDORP. 6513

61. Bij het kinderhuis hoorde ook deze woning. Het complex was eigendom van de hervormde diaconie te Leiden.

62. Dit is de stoomoliefabriek Sillevis en Rutten, die gestaan heeft op de plaats waar nu het postkantoor en de garage Rijnland staan. Het fabriekscomplex brandde in 1936 af en werd niet herbouwd.

63. Dit is het fabriekscomplex van de N.V. Steen- en Kleiwarenfabriek Ouderzorg-de Ridder dat gestaan heeft aan de Van der Valk Boumanweg op de plaats waar nu woningen zijn gebouwd aan de Haaghuishof, de Kleigaarde, de Overgaarde, de Steengaarde, enzovoorts. De Laan van Ouderzorg houdt mede dit bedrijf in herinnering. Het fabriekscomplex werd in het begin van de zestiger jaren afgebroken.

64. De in 1891 vernieuwde Spanjaardsbrug, die eigendom was van Leiden, werd in 1934 vervangen door de brug die er nu nog is en naast de oude werd gebouwd. Dit zijn foto's van de brug van v66r 1891 en van na 1891. Op de laatste is tevens de tal, het zogenaamde Zijlhek, te zien.

65. Deze foto is genomen bij de opheffing van de tol in 1931. Op de voorgrond rechts de tolgaarderswoning. Vervolgens langs de Zijldijk, achter het nog net zichtbare ijzeren hek, de woning van de directeur van de steenfabriek, de heer M. P. Splinter, en daarachter de steenfabriek.

66. Op deze foto is de woning van de steenfabrikant beter zichtbaar. Hier ongeveer moet de eerste kerk van Leiderdorp hebben gestaan, waarvan sprake is in een brief van bisschop Baldericus in het jaar 944. De Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek zal nog dit jaar (1971) een onderzoek instellen.

67. Op deze foto ziet u een aantal bij de steenfabriek behorende arbeiderswoningen. De fabriek werd in het begin van dedertiger jaren gesloopt, De vrijkomende terreinen zijn benut voor de woningbouw.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek