Leidschendam in oude ansichten deel 2

Leidschendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Leidschendam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3852-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leidschendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

INLEIDING

Bij het schrijven van dit tweede boekje "Leidschendam in oude ansichten" is gebleken hoe snel om ons heen alles kan veranderen. In zes jaar tijd zijn er huizen en gebouwen verdwenen en mooie plekjes aangetast, waarvan men in 1969 zou hebben gezegd dat dit niet rnogelijk kon zijn. Met de uitbreiding van de plaatselijke bevolking neemt de bouw van woonhuizen toe en 'hetgeen dat oud, vervallen en niet waardeyol is wordt afgebroken. Voor diegenen die gehecht zijn aan datgene wat moest verdwijnen, zijn deze "kostbaarheden" voorgoed vastgelegd.

Gebleken is dat er voor dit boekje nog veel materiaa1 was te vinden. Uit albums en oude dozen kwam veel nieuw en onbekend materiaal te voorschijn, zo overvloedig zelfs dat ik een keuze heb moeten maken. Er zijn foto's uit vervlogen tijden van volwassenen, kin deren, speciale gebeurtenissen, huizen en straten. Ook vele ansichten tonen aan wat er allemaal is veranderd.

Sommige afbeeldingen zijn miss chien wat minder scherp, hetgeen vaak een gevolg is van het feit dat men slechts beschikte over een foto in de krant. Van verschillende gebeurtenissen waren geen foto's te vinden en om toch nog iets vast te leggen moest ik wei een enke1e maal mijn toevlucht nemen tot een afbeelding uit een krant of tijdschrift van dertig of meer jaren geleden.

Met dit bijeengebrachte materiaa1 hoop ik enigszins te hebben voldaan aan het verlangen te weten te komen hoe de dorpen Veur en Stompwijk, het huidige Leidschendam, er uitzagen in de tijd dat de stoom-

tram met veel gezoef langs onze wegen stoomde en de tijd daarna, toen de e1ektrische tram het overnam.

De sluizen met de twee kerkgebouwen aan weerszijden van de Vliet en wat er in de directe omgeving nog aan oude huizen over is vormen toch nog steeds het centrum van het oude dorp. Ik ben ervan overtuigd dat er nog veel oud fotomateriaal onder de oudere bewoners aanwezig moet zijn. Of het voldoende is om nog een boekje te vullen za1 de tijd moe ten 1eren. In ieder geval hoop ik dat deze oude, soms unieke, kostbaarheden niet verloren zullen gaan.

Van de heer J. de Kort, de archivaris van de gemeente Leidschendam, heb ik weer een aantal unieke foto's en waardevolle gegevens ontvangen en heb ik tevens een ruime keuze kunnen maken uit de uitgebreide verzamelingen van de heren H. Verlaan, Joh. Suy ten en A.C. Switzar (Zoetermeer). Gaarne wil ik hen langs deze weg rnijn grote dank betuigen. Tevens dank ik de particulieren die fotomateriaal voor dit boek hebben afgestaan en ik wil hen gaarne met name noemen: mevrouw J .C. van Bohemen-Jurgens, mevrouw W. van der Drift, mevrouw A. van Es-van Bemme1en, mevrouw A. van Esveld-van Veen, Th. Gerritsma (Den Haag), mejuffrouw W. Gerritsma (Den Haag), mevrouw L. de Haas-van den Berg, mevrouw Th. Hoornweg-Al (Rijswijk), mevrouw H.W. Heydt, mevrouw L.M.E. Koekebacker-Lops, mevrouw G. Ouwerkerkde Rover (Voorburg), mevrouw C.J. van de PanneMetz (Rotterdam), mejuffrouw A.W.J. Perquin, mevrouw C. Tel-van der Wende, C. van Veen en G.C. Weerden burg.

. .::d

",r"

1. Even voorbij "Ret Blesse Paard" was de "Roge Brug". Deze bestond in 1910, het jaar waarin de foto werd gemaakt, nog uit planken. Vooraan zien we mevrouw Ant. Hoogenduin, terwijl het middelste meisje Sjaan Schrader is. lets verder naar rechts staat de familie Dorus Schrader (aardappelenhandelaar). Van het huis op de foto is de rechterzijde kruidenierswinkel en achter aan de linkerzijde was de aardappelhandel van Schrader. Momenteel is de derde genera tie in de aardappelhandel. Dorus Schrader was tevens lid van de toneelvereniging "Sint-Tarcisius".

Groete Ult STOMPVlTYK,

2. Vlak bij "Het Blesse Paard" werd in 1912 deze foto gernaakt. We zien hier twee gezusters Havik en geheel links Tinus Havik, kinderen van bakker Klaas Havik. Een van zijn zoons is nu de huidige bakker.

3. Omstreeks 1902 zien we voor "Ret Blesse Paard" geheel reehts Petronella van der Voort en naast haar haar zuster Adriana Al-van der Voort (eehtgenote van de kastelein die later eigenaar werd van "Ret Wapen van Veur", op de hoek van de Dam1aan en de Veursehestraatweg). Gehee1 links zien we Anna van der Zijde. "Ret Blesse Paard" heette vroeger "De Jonge Prins". Er is nog steeds een kolfbaan aanwezig, die nu echter onder de vloer ligt. Er worden pogingen aangewend het oude pand op de monumentenlijst gep1aatst te krijgen. Ret pand dateert van het begin van de achttiende eeuw.

4. Achter "Het Blesse Paard" aan de Meerlaan stond in 1904 het volgende gezelschap opgesteld. Van links naar rechts zien we: Jan Al (de kastelein) en zittend naast hem zijn echtgenote Adriana Al-van der Voort. lets naar links hun zoons Jan en Bart. Vervolgens, op de arm van Anna van der Zijde, hun dochter Theodora AI. Rechts van de boom zien we Petronella van der Voort met haar vriendin juffrouw Jansen en een groepje Stompwijkse kinderen.

5. In cafe "Ret B1esse Paard" werd in 1916, ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van pastoor Bekker, een grootse uitvoering gegeven. Onder de brandende gaslamp staat, in hemdsmouwen, de toenmalige eigenaar, Wout Esve1d. Degenen die deze foto bekijken zullen zeer zeker ve1e bekenden en familie1eden herkennen.

6. Een zoekplaatje op de kermis te Stompwijk in 1920. Vooraan zien we, van links naar reehts: Helena de Groot, naast haar het jongetje Ton Fleuren, vervolgens onderwijzeres Alie Mol, dan Bertha Fleuren en ten slotte Gerda van Santen.

7. Kermis te Stompwijk in 1921. De dames zijn, van links naar rechts: Corrie Schuur, Da den Elzen, Pie Stijnman, Bets van der Meer en Marie Ploeg. De heren, eveneens van links naar rechts: Bart den Elzen, Joh. Suyten, Dorus Borst, Cor van der Zijden en, met wekker, een knecht van L. Stijnman.

8. Lena van den Berg en Theo de Haas in de tilbury voor de wedstrijd ringrijden aan de Meer1aan in 1922. Deze foto is genom en achter "Het B1esse Paard", waar nu de Santhorststraat is. Theodorus de Haas was tuinder aan de Bovenmeerweg. Hij kweekte tomaten, sla enzovoort. Zijn zoon Kees heeft nu de tuinderij overgenomen.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek