Leidschendam in oude ansichten deel 2

Leidschendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Leidschendam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3852-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leidschendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

19. Het fanfarekorps "Juliana" te Stompwijk in 1925. Op de eerste rij, zittend, zien we van links naar rechts: 1. Henk Boon, 2. Wim Boon, 3. Koos Hagen, 4. Bart Boer en 5. Dries Kuipers. Op de tweede rij, half zittend, van links naar rechts: 1. Jaap van Bohemen, 2. Comelis Olsthoom, 3. Arie van Veen, 4. Arie Boer, 5. Theo de Haas, 6. Arie Hilgersom en 7. Nico Lelieveld. Staand, van links naar rechts: in jacquet het hoofd van de school Fleuren, 2. T. Overdevest, 5. Arie Lelieveld, 6. Janus Luk, 7. A. Olsthoom, 8. Kees Wijsman, 9. Nico Wijsman en 10. M. van Dijk.

20. In 1923 maakten deze dames uit Stompwijk een bedevaart naar Heiloo. Van links naar rechts: mevrouw Van Santen (echtgenote van de boter- en kaashandelaar), mevrouw Elderhorst (echtgenote van de smid en fietsenhersteller; hij verkocht voor de enkele auto in Stompwijk benzine a zes cent per liter), slagersvrouw Van Veen, mevrouw Stijger (boerin) en mevrouw De Heer (echtgenote van de tuinder).

21. In 1919 ging bakker L. S tijnman op de foto. Hij staat gehee1 rechts en woonde toen aan de Dr. van Noortstraat. Twee zoons staan naast hem, namelijk Ries en Cees, en naast hen staat de knecht, Cor van Rijn. De bakkerij is ongeveer vier jaar ge1eden opgeheven. De familie Stijnman heeft ruim honderd jaar de bakkerij gedreven. Bakker L. Stijnman was lid van de gemeenteraad, tevens bestuurslid van de harddraverijvereniging "Nooit Gedach t" en van de Boeren1een bank.

22. Twee paaskoeien op palmzondag in 1932 te Stompwijk voor de spekslagerij van C. van Veen. Van links naar rechts zien we: Jacob van Santen, Dorus Dapper en slager Cor van Veen met zijn dochtertje Nelly. Tijdens de vastentijd mocht er geen vlees worden gegeten, zodat met Pasen de beste koeien werden verhandeld en iedereen weer kon smullen. Voor de uitgang van de kerk werden de koeien getoond, waarvan de staarten met een palmtak waren versierd.

23. De bocht in de Stompwijkseweg in 1925, gezien in de richting van de Meerlaan. Links is de brug naar het huis van Jaap Abel te zien. Op de brug loopt Jannetje van Veen, de kokkin van cafe "Ret Blesse Paard". Rechts zien we de kruidenierswinkel van Cees Verhagen. Abel was kerkmeester en bestuurslid van de Boeren1eenbank. Tevens was hij een groot duivenliefhebber. De kruidenierswinkel van Verhagen heeft plaats gemaakt voor de nieuwe kleuterschoo1 die ongeveer eind 1950 werd gebouwd. Aan het hekje staat Pietje de Bruyn, die een k1eine manufacturenzaak dreef, later overgenomen door T. van Es.

24. Begin 1930 liet het echtpaar Jan Kool zich vereeuwigen voor hun huis aan de Stompwijkseweg. Vroeger werd dit huis bewoond door Arend Immink waar de vrouw van Jan Kool voor haar huwelijk huishoudster was. Immink was een goed zanger en hij schonk na zijn dood een beeld van Sint-Cecilea, de patrones van het zangkoor waarvan hij zestig jaar lid is geweest.

25. In 1913 ging deze groep in Stompwijk op de foto. Van links naar rechts: Miep Starrenburg, Cor Janson, Da van Bohemen, Dorus de Hey, drie kinderen Verhagen met hun moeder, Joop Suyten met fiets, vervolgens Marie Stijnman en Pie Stijnman. De man met strohoed is Jan Kleiweg en voor hem zien we Sientje van Santen.

26. In 1916 werd het gouden priesterfeest van pastoor Bekker gevierd. Door het dorp werd een rondrit gemaakt en iedereen was op de been. Pastoor Bekker overleed in 1917 en hij werd opgevo1gd door pastoor Floor. Vooraan zien we nog Jan Belt en Arend van Vliet. Pastoor Bekker kwam in 1886 naar Stompwijk.

27. In 1928 werd het driehonderdjarig bestaan van de parochie te Stompwijk gevierd. Onder de baldakijn staat de bisschop van Haarlem, monseigneur Aengenent. Geheellinks zien we deken Janssen van Zoeterwoude. Midden op de weg, met pijp, staat Cees Benschop.

28. In 1928 werd de kerk te Stornpwijk gerestaureerd door aannemer P.J. Beekman, nadat de Voorburgse architect B.J. Koldewey had vastgesteld dat de toestand van deze kerk zeer slecht was. Door het altaar, dat een gewicht had van ruim dertigduizend kilo, is in de loop der jaren de vloer gaan scheuren. De muren van de kerk werden door dit gewicht opzij gedrukt en de banken in het middens chip stonden schuin, doordat de vloer daar was verzakt. De wijzerplaten van de torenklok werden opnieuw geschilderd door Jacob van Maaren. De totale kosten van deze restauratie bedroegen f 6.955,58. Deze kerk werd in 1872 gebouwd voor de som van f 52.532,12 door aannemer W. Westerhof uit Schermerhorn. De ontwerper was de bekende kerkarchitect E. Magry uit Rotterdam.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek