Leidschendam in oude ansichten deel 2

Leidschendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Leidschendam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3852-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leidschendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

29. Deken dr. G.C. van Noort was priester in Amsterdam. Hij werd op 9 mei 1861 te Stompwijk geboren in het huis waar nu P. Janson woont, een paar huizen voor "Het Blesse Paard", Van Noort was professor aan het seminarie te Warmond, waar hij dogmatiek doceerde. Hij was een zeer vermaard theoloog en een van de knapste mannen die Stompwijk heeft voortgebracht. In 1967 heeft pastoor Koning een gedenksteen in zijn geboortehuis laten plaatsen en werd een belangrijk deel van de Stompwijkseweg naar hem genoemd.

30. Het oude altaar in de St.-Laurentiuskerk te Stompwijk in 1916, versierd ter gelegenheid van het gouden priesterfeest van pastoor G. Bekker. Dit altaar is in 1929 gehee1 vernieuwd door de kunstwerkplaatsen van dr. Cuypers te Roermond. De tabernakelbrandkast werd vervaardigd door de bekende slotenfabrikant Lips. De versiering van de hele kerk werd aangebracht door de boomkwekersfirma Mathot uit Boskoop. Een zoon van deze familie was kapelaan in Stompwijk van 1915 tot 1918. De aanplant buiten de kerk was ook geheel met Boskoopse produkten aangebracht.

31. Pastoor J.D. Sistermans was de opvo1ger van pastoor C. Floor. We zien hem hier afgebeeld, zittend achter zijn bureau. Hij kwam hier in 1942 en overleed op 8 december 1959. Tijdens zijn pastoraat werden op 18 februari 1943 de drie klokken uit de toren door de bezetter gesto1en. Pastoor Floor heeft er zeer voor geijverd drie nieuwe klokken te laten aanbrengen. Gezien het feit dat de klok uit 1819 niet meer voldeed en de ge1uidskracht te gering was om sam en te klinken met de twee anderen, schonk hij ode derde klok waarop ook zijn naam voorkomt.

32. De organist Joh. Suyten bespeelt al bijna vijftig jaar het orgel in de kerk te Stompwijk. Hij is de opvolger van A. van Santen, die dertig jaar organist is geweest. Hiervoor waren het leden van de familie Lelieveld die het orgel bespeelden en die dit honderd jaar hebben volgehouden. De heer Suyten heeft als leermeester de bekende dirigent en toonkunstenaar Jos Vranken sr. gehad. Behalve organist is Joh. Suyten ook nog dertig jaar bestuurslid van de Boerenleenbank geweest en was hij vele jaren lid van het plaatselijk zangkoor.

33. In 1936 werden de klokken in de St.-Laurentiuskerk te Stompwijk gehangen. Zij werden gekeurd door prof. dr. A. Smijers uit Utrecht. Bij deze plechtigheid was ook beiaardier Vincent van het koninklijk paleis te Amsterdam aanwezig. Deze drie klokken zijn gemaakt te Aarle-Rixtel door de firma Petit en Fritsen en met de klokkenstoel aangebracht door de firma Elderhorst uit Stompwijk. Op de foto zien we, van links naar rechts: met de handen in de zakken Bart van Vliet, met pijp Jan Hooymans, vervolgens P. van Bohemen Wzn., kapelaan Alb. Bregten, Cees de Hey, smid A. Elderhorst uit Stompwijk, P. van Bohemen jr. en, op de rug gezien, A. van Nierop.

Stompwijk

R. K. SchOOl

34. De rooms-katholieke meisjesschool te Stompwijk in 1907, aan de rechterzijde van het klooster. De zusters zijn al enkele jaren geleden vertrokken, terwijl het voormalige klooster nu in gebruik is als dorpshuis. De aannemer was Rinks uit Santpoort en hij staat op deze foto rechts van de ingang. Geheellinks zien we pastoor Bekkers met de zusters, van wie er enkele bij het onderwijs waren.

35. Het onderwijzend personeel van de roomskatholieke school in 1910. Zit tend zien we juffrouw Turion en het hoofd, de heer J. Fleuren. Staand, van links naar rechts: "meester" Hansen, juffrouw Verhoog en "meester" G. Hoks.

.-

.>:

36. Een Stompwijkse schoolklas uit 1920. Op de voorste rij zien we, van links naar rechts: drie broers Vander Helm, met lei Arie Hilgersom en naast hem Dorus van Bohemen. Op de tweede rij, in dezelfde volgorde: Jan Havik, Rinus van der Helm, Steef Winters, Koos Hagen, twee broers De Groot, Cees van Leeuwen, Leen de Haas, Simon en Jan van Es en Jaap van Geest. Derde rij: onbekend, Cees Bolleboom, Jan Beekman, Floor Beekman, onbekend, Thomas van Bohemen, Jan Luk, Dorus Dappers, Wim Pijl, Arie Bolleboom, Cor Janson en Koos Poe!' Op de vierde rij staan: Ad van der Helm, Piet van Bohemen, Toon Borst, drie broers De Groot, Nic van Bemmelen, Jan de Groot en Arie Olsthoorn. Vervolgens zien we het hoofd J. Fleuren, onderwijzeres Alie Mol en onderwijzer G. Hoks.

37. Stompwijk in de winter van 1918. In het oude huis met links de duiventillen woonde in die tijd Jaap Abel. Wat later vestigde zich er P. van Bohemen Wzn., kippengrossier en poelier. Ongeveer een half jaar geleden is alles afgebroken en nu woont de familie Van Bohemen in de nieuwbouw.

38. Op de Kerkwerf te Stompwijk woonde in 1908 Anna Faanemann, gehuwd geweest met Leonardus de Bruijn, Zij was toen tachtig jaar. Haar huis is inmiddels afgebroken.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek