Leidschendam in oude ansichten deel 2

Leidschendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Leidschendam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3852-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leidschendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

39. Schapen verkoop in 1905 voor de kerk in Stompwijk. Dit gebeurde achter het huis van de koster. Enigszins naar links zien we, met de witte bakkebaarden, Arie Olsthoorn, achter hem Cornelis van Leeuwen, iets naar voren Jan Starrenburg en geheel vooraan Willem Suyten. De kleine jongen met strikdas is Leen Borst. Uit de voordelen van deze verkoop werden verschillende zaken voor de kerk aangeschaft. De eerste verkoop van kerkschapen vond plaats in 1877.

40. Het visbedrijf van de familie Van Veen te Stompwijk in 1925. De netten zijn nog zichtbaar. Men verkocht de vis op de Haagse markt. De Van Veens zijn de 1aatsten die dit bedrijf nog uitoefenden. In 1975 is dit bedrijf opgeheven. Aan de tafe1 zitten van links naar rechts: Leen Borst en Henk van Veen. Staande: mevrouw Van Veen en in de boot zit Willem van Veen.

41. Voor de boerderij van de gebroeders Olsthoorn werd in 1910 deze foto gemaakt. We zien, van links naar rechts: Jan Olsthoorn, G. Olsthoorn en J. van Veen. Slager Jan van Veen kwam de paaskoe kopen bij de gebroeders Olsthoorn. Jan Olsthoorn (zesentaehtig jaar) woont nu in bij C. de Jong, die het bedrijf voortzet.

42. Dit huisje aan de Meeslouwerweg werd omstreeks 1900 bewoond door Jan van Bohemen, bijgenaamd de mollenvanger. Dit huisje staat ha1verwege de Kniplaan, die van de Stompwijkseweg naar de Vliet loopt.

43. In 1929 werd aan de Vliet bij de Knip de bierwagen van P. Verla an vereeuwigd. Op de treeplank zit Quirinus Verlaan. Boven op de auto zien we, van links naar reehts: Vogelaar, Marie Klein, mevrouw Van Velzen, Henk Verlaan, Joh. Suyten en Harry van Velzen. Het eehtpaar Van Velzen was eigenaar van cafe "De Knip", dat aan de overkant op Voorsehotens grondgebied stond. Vroeger kon men zich laten overvaren, zelfs met auto's en andere vervoermidde1en.

44. De veekoopman Co. van der Horst (ruim tweehonderd pond), die vlak bij "De Knip" woonde, werd in oktober 1939 door iemand die een uniform van een korporaal of een sergeant had aangedaan op gruwelijke wijze vermoord. Daar hij altijd zeer veel geld bij zich droeg, had hij aile mogelijke maatregelen genomen om zich in zijn huis tegen aanvailen te verdedigen. Het op zak hebben van een groot bedrag aan geld is hem toch noodlottig geworden. Hij kocht vee 1 in voor het leger. Van der Horst woonde op de boerderij die nu eigendom is van Piet Krogt. De familie Van Velzen heeft de dader nog gezien. Van Velzen zelf wilde de auto met het slachtoffer en de dader nog volgen, doch kon met zijn auto niet keren omdat de weg te smal was. Doordat hij een omweg moest maken raakte hij het spoor bijster. Een jongen vond het lijk van de veekoopman, terwijl een eind van deze plaats het besmeurde uniform in een sloot werd gevonden.

45. In de Stompwijkseweg liep in het midden het zogenaamde paardestraatje. In 1912 zien we Piet Olyhoek Sf. bezig met het bestraten. Aehter hem staat zijn zoon Piet en bij de kruiwagen links zien we zijn zoon Jaap. Ret meisje links is Sjaan Olyhoek en reehts staat Stien van Es. Bij de andere kruiwagen staat Tinus Bolleboom van openbare werken. Ret bewuste paardestraatje Iiep door tot aan Leidsehendam.

46. In 1923 stortte aan de Stompwijkseweg in de Krom - tussen Leidschendam en de Kniplaan - een vliegtuig neer. De hele schoolbevolking ging toen op de foto. De voorste man, met bolhoed, is onderwijzer Van Beugem en iets naar achteren, eveneens met bolhoed, zien we het hoofd van de school, "meester" Fleuren. In de verte is nog de boerderij van de familie Warmerdam zichtbaar.

47. Een ijsprent uit 1920. Velen weten amper meer wat ijspret is. De romantiek van koek en zopie en van de baanvegers is bij de jeugd nauwelijks bekend. Hier zien we slager Deurloo, die in de Venestraat zijn winkel had, geld ophalen voor de baanvegers, terwijl een bekende dorpsfiguur, "Haagse Bram" , aileen maar komt baantje glijden op zijn klompen.

48. Jong geleerd, oud gewend zou men kunnen zeggen als we hier de oude Aart van der Salm als tachtigjarige op de schaats zien staan in 1929. Naast hem zien we zijn dochter en links staat burgemeester Keyzer. In dat jaar was het een zeer strenge winter, zelfs de Vliet was bevroren. Overal zag men auto's op het ijs, want menigeen wilde weI eens ijsrijden, In datzelfde jaar brandde ook het Leidse stadhuis grotendeels af en velen kunnen zich dit schouwspel nog herinneren. Meters lange ijspegels hingen aan het half verbrande dak.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek