Leidschendam in oude ansichten deel 2

Leidschendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Leidschendam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3852-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leidschendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

69. Vanaf de Stompwijkse Achterweg, ook wel de Grote Achterweg genoemd, had men in 1907 dit prachtige gezicht op het oude centrum. Naast de protestantse kerk is nog het dienstgebouw te zien, dat in de jaren vijftig is afgebroken, evenals de bebouwing rechts. Hier staan nu de huizen aan de Damstraat. Dit stuk grond, waarvan onder anderen ook de familie Heydt van hotel "De Zwaan" eigenaresse was, is geheel verkaveld. Hier vindt men nu de huizen van de Nieuwstraat, de Rechthuisstraat en de Oude Raadhuisstraat.

70. De Nieuwstraat in 1931, gezien in de richting van de Vlietweg. Zoals op de foto is te zien werden de me1kbussen met paardetractie naar de fabriek gebracht. Links, nog juist zichtbaar, staat de gasfabriek van Leidschendam, die in 1931 werd gebouwd en in 1966 werd afgebroken, De nieuwe fabriek dateert van 1967. Het 1andelijke met de knotwilgen is nu geheel verdwenen; het weiland is volgebouwd, de sloot is gedempt en de wilgen zijn omgehakt.

71. Op de hoek van de Nieuwstraat en de Vlietweg stonden deze aardige huisjes, die in de jaren vijftig zijn afgebroken. Deze foto dateert van eind 1920. Op die plaats staat nu het kantoor van het gerneentelijk gas- en elektriciteitsbedrijf.

72. De Vlietweg met het jaagpad in 1930, gezien in de riehting van de De1ftsekade. Aan de reehterkant staat het huis van aannemer Van Wijk. De iepebomen zijn in de oorlog van 1940-1945 gekapt. Van de gezonde bomen werden door de timmerfabriek van Groenewegen in de tweede were1door1og doodskisten gemaakt, waaraan een groot gebrek was. Om een eerlijke verdeling van de houtopstand te krijgen, werden alle iepen tot aan Rijswijk gekapt onder toezieht van het houtbureau van het ministerie van Landbouwen Visserij.

~':' .' J~-----~

~,;,,:;r;. .-( ... ~ t . . "

': ~(j'~.;. ~ ~' . ,. .

~~.(;.~f?~:i.l~~ .. ~

~ ~ ..

Broekweg, Leidschendarn.

73. De Broekweg in 1921. De dubbe1e rij bornen is verdwenen, hetgeen aan de omgeving een heel ander aanzien geeft. De slot en aan weerszijden van de weg zijn later gedempt en de bruggetjes zijn ges1oopt. De huizen aan de Broekweg zijn gebouwd, omstreeks 1890, door de Voorburgse aannemer-architect De Zwart. Vroeger kon men de Broekweg aflopen vanaf de Vlietweg tot aan de Veenweg. Dit is nu niet meer mogelijk, sinds rijksweg 4 is aangelegd.

74. We zien hier de spoorwegovergang in de Veenweg van de lijn Den Haag-Rotterdam (Hofplein) en op de voorgrond de Broekweg met huisjes, omstreeks 1925. Deze pandjes staan er nog, terwijl de onbewaakte overweg gelukkig nu een bewaakte is geworden.

Spoorbrug

75. De spoorbrug bij het station Voorburg-Leidschendam in de jaren twintig. Rechts is de brug die toegang gaf tot de groenteveiling van Veur. Achter de brug ligt het bos van de buitenp1aats "Leeuwesteyn" te Voorburg. Bij de rechter doorkijk is de theekoepe1 van huize "Leeuwesteyn" nog juist te zien. Eigenaresse van dit buiten was mevrouw Chr. C. Hu1st-Donse1aar, die er tot aan haar dood b1eef wonen. In 1935 is een begin gemaakt met de afbraak, waarna het huidige villapark ontstond.

Leidsc .endam

Gez. op de groentevei:ing

76. De veiling van Veur, ge1egen naast de lijn Den Haag-Rotterdam (Hofplein), werd opgericht in 1910 en opgeheven in 1967. De tuinders van Veur, Stompwijk en Voorburg veilden hier hun produkten, die met spoorwegwagons naar aile de1en van het land werden vervoerd. De 1aatste veilingmeester was J .Q. 01sthoorn. Het was zijn dagelijks beroep en zijn officiele functie was directeur-betaa1meester. Een stukje romantiek is hiermee verdwenen en men za1 nu vergeefs zoeken naar komkommers in de Vliet, die nog net zo 1ekker smaakten a1s waren ze vers gep1ukt.

77. De elektrische centrale lag ten zuidwesten van de spoorlijn Voorburg-LeidschendamRotterdam (Hofplein). Dit is een foto uit 1920. Deze centrale is speciaal gebouwd om het zogenaamde Hofpleinlijntje (Den Haag-Rotterdam-Hofplein) van stroom te voorzien. Er werd steenkool gestookt voor de opwekking van de elektriciteit. De schoorsteen is in 1926 afgebroken. Deze centrale is later de reparatiewerkplaats geworden waar verschillende wagons werden hersteld. Dit gebouw is inmiddels afgebroken en er werd een nieuw neergezet.

VOORBlJRG

~ V'etweg

"--~£

, =-=.~

~ D:-. Trenkler ce., Leipztg; 166-&7

78. De Westvlietweg ter hoogte van de buitenplaats "Leeuwenbergh" in 1900. De familie Viruly was to en nog eigenaresse van het buiten. Links zien we de watertoren van Voorburg, gebouwd in 1898 aan het Westeinde. Op de achtergrond is duidelijk het bos van de buitenplaats "Middenburg" zichtbaar, toen bewoond door mevrouw M. Vriese-Schiff. Aan de Vliet staat nog de villa "Blijenburg", met veertien kamers, met daarnaast de tuinmanswoning en een stalling voor acht paarden. Het was toen een blekerij en eigendom van de zeepfabrikant W. Wigleven. Helaas is van deze buitenplaats, die meer dan tachtig jaar (tot 1865) in het bezit is geweest van de Rotterdamse familie Van der Hoop, niet meer over dan een oude muur, die nu als erfscheiding dienst doet.

<<  |  <  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek