Leidschendam in oude ansichten deel 2

Leidschendam in oude ansichten deel 2

Auteur
:   C.H. Voorhoeve
Gemeente
:   Leidschendam
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3852-9
Pagina's
:   160
Prijs
:   EUR 19.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 weken (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Leidschendam in oude ansichten deel 2'

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Leidscnendam

Gez. op de Protest. kerk en raadhuis

79. Een stukje Delftsekade uit 1920. Vanaf het pand uiterst rechts, bewoond door de familie Van Wijk (kaashandel), tot aan hotel-cafe "De Zwaan" is alles afgebroken. Op de plaats van het oude raadhuis van Stompwijk staan nu acht drive-in woningen, die onlangs zijn gereedgekomen.

80. In 1938 werd het zilveren jubileum gevierd van opperwachtmeester H. To!. De foto is gemaakt voor het raadhuis aan de Delftsekade. Op de eerste rij zien we de jubilaris met zijn familie, vervolgens burgemeester Keyzer en de oudste zoon, Cor To!. Op de achterste rij, van rechts naar links: de politiemannen Louw, Polderman en Van Beuningen. Tussen hen in, iets naar voren, staat gemeentesecretaris Van Delft. Geheellinks zien we gerneentebode Does, iets naar voren J.P. Heydt en naast hem staan de tweelingbroers Jan en Henk To!.

81. In 1910 gingen rijksveldwachter Tol en de gemeenteveldwachters Blom en Gerritsma op de foto in de tuin achter het oude raadhuis aan de Delftsekade.

82. Aan de De1ftsekade verzamelde zieh een groep voor het cafe van J. Lans. De foto dateert van begin 1920. We zien onder anderen, van links naar reehts: 1. Willem de J ong, 6. met snor en pet kastelein Jan Lans, 5. zijn vrouw, 7. zijn doehter Cor en 8. met zwarte hoed en witte bef Hein van Veen. In de deuropening staat Ary Enzen.

83. Bij de inhuldigingsfeesten in 1948 kwam de vrijwillige brandweer van Leidsehendam met een oude spuit en iedereen was uitgedost in het pak waarin men vroeger opkwam, afhankelijk van het beroep dat men uitoefende. Hiervoor werd de derde prijs toegekend. Zittend, van links naar reehts: G. Alblas, D. Zwennes, B. van Kampen, B.H. Vader en J. Carre. Staand, van links naar reehts: R. Massaar, D. Groenewegen, J. Haagen, N. Olieman, C. Vader, J. van Vliet en C. van Zwieten.

84. Een bijzondere ge1egenheid in hetbegin van de jaren dertig, waarbij het burgemeestersechtpaar nauw was betrokken. Niemand weet echter meer wat voor p1echtigheid hier gaande was. Burgemeester W. Keyzer kwam in 1920 naar Leidschendam. Hij was achtentwintig jaar toen hij tot burgemeester werd benoemd en dat was in oktober 1912. Op de foto zien we, schuin achter mevrouw Keyzer, pastoor Kammers, naast hem de raads1eden J. ten Hoopen en J. Schrader, achter hem de eerste ambtenaar W. Trapman, die in 1935 de gemeente verliet vanwege zijn benoeming tot gemeentesecretaris van Boskoop. Gehee1 links, met hoge hoed, zien we wethouder C. Weerdenburg. Tussen het burgemeestersechtpaar zien we ontvanger J .H. Groenewegen. De tweede van rechts is wethouder De Koning, terwij1 de derde persoon van rechts enigszins naar beneden kijkend raadslid Nic. Mooyman is.

85. De derde klas van de openbare school aan de Delftsekade in 1912. Geheellinks zien we onderwijzer Desses en juffrouw Loeber. Geheel rechts zit het hoofd, de heer Loeber, en staat juffrouw Verhoog (onlangs overleden). Op de eerste rij, zittend van links naar rechts: Herman Pinkse, naast het bordje (nummer 3) Henk Verlaan, voor hem Koos Mark. Op de tweede rij, van links naar rechts: 1. Wim van der Giessen, 3. Jan Olieman en 7. Pietje Keukenmeester. Op de derde rij staat, geheel rechts, Coba Scheepmaker en op de achterste rij zien we, van links naar rechts: 1. Nardus Bentvelzen, 3. Jan Berk en 4. Cor van Rijswijk.

86. Aan de Delftsekade stonden twee arrestantencellen, vlak bij het oude raadhuis. In deze cellen, rechts op de foto nog gedeeltelijk te zien, werden ook de mannen ingesloten die veel te diep in het glaasje had den gekeken. De oude huisjes links, naast cafe-restaurant "De Zwaan", zijn na de tweede wereldoorlog afgebroken.

87. De landelijke rijvereniging voor hotel "De Zwaan", ter gelegenheid van het zilveren ambtsjubileum van burgemeester P. van Duyvendijk in 1906. Hotel-cafe "De Zwaan" staat op de monumentenlijst en is een paar honderd jaar oud. Dit huis werd vroeger ook gebruikt als rechthuis. Het pand ernaast was vroeger het waaggebouw en behoort ook tot "De Zwaan". Achter dit hotel-cafe was een grote speeltuin, terwijl er tevens ruimschoots gelegenheid was om buiten partijen te geven. Het huis van burgemeester Van Duyvendijk stond aan de Leidsekade.

Eeioschendam Detftsche uade.,

tr-

88. In 1909 liet een feestend gezelschap zich vereeuwigen voor hotel-cafe "De Zwaan" aan de De1ftsekade. In dit gebouw is beneden een schouw, waarin vroeger een voorsteling was te zien van Vrouwe Justitia, de Romeinse godin van de gerechtigheid, geblinddoekt en met een weegschaal. Deze voorstelling is er nog steeds, doch volkomen weggetimmerd. Laten we hopen dat deze afbeelding uit de tijd van de vroegere rechtspraak bij een restauratie van het gebouw weer in aile glorie te voorschijn kan komen. In "De Zwaan" is met langer recht gesproken dan tot 21 oktober 1811, daar bij decreet van keizer Napoleon aile plaatselijke rechtscolleges op die datum werden ontbonden. Tot vrederechter werd de Voorburger Cornelis Johan Bloys van Treslong benoemd, waarbij tevens Voorburg als hoofdplaats van het kanton werd aangewezen, waartoe ook behoorden: Veur, Stompwijk, Wilsveen, Rijswijk, Zegwaard en Zoetermeer. In 1838 werd het ambt van vrederechter afgeschaft en vervangen door dat van kantonrechter.

<<  |  <  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9  |  10  |  11  |  12  |  13  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek