Lekkerkerk in oude ansichten deel 1

Lekkerkerk in oude ansichten deel 1

Auteur
:   A. Verhoog
Gemeente
:   Nederlek
Provincie
:   Zuid-Holland
Land
:   Nederland
ISBN13
:   978-90-288-3853-6
Pagina's
:   80
Prijs
:   EUR 16.95 Incl BTW *

Levertijd: 2 - 3 werkdagen (onder voorbehoud). Het getoonde omslag kan afwijken.

   


Fragmenten uit het boek 'Lekkerkerk in oude ansichten deel 1'

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

INLEIDING

Het is onmogelijk de rijke geschiedenis van Lekkerkerk, in vroeger jaren Out Leckelant of Leckerkercke, in een paar bladzijden te beschrijven. Dit is ook echter niet de opzet van dit boekje, Er is slechts getracht een bepaalde periode, die nog niet zo ver in het verleden ligt, door middel van een ansicht of een foto te doen herleven.

Wie zich uitgebreider zou willen verdiepen in de historie van Lekkerkerk: er bestaat voldoende documentatie waarin op uitvoerige wijze wordt ingegaan op het ontstaan en de verdere ontwikkelingen van ons dorp.

Beperken wij ons echter tot de periode waarover dit

boekje handelt, dan zien we dat in de gemeente veel is veranderd, mede door de sterke uitbreiding, waarvoor veel moest worden opgeofferd. Het landelijk karakter in de kern is dan ook geheel verdwenen. En nu juist het overgebleven gedeelte van deze oude kern zo in het middelpunt van de belangsteiling staat en de vraag rijst of dit oude gedeelte behouden zal blijven, hoop ik door rniddel van dit boekje te bereiken, dat het oude Lekkerkerk in de herinnering voort zal blijven leven. Rest rnij nog aile oude Lekkerkerkers te bedanken voor de gegevens, die zij mij verstrekt hebben, en die ik nodig had om een toelichting bij de foto's te kunnen schrijven.

1 Gezicht op Lekkerkerk v66r 1900. Op de voorgrond staan de kalkloods van Luijten en de korenmolen van Starn. Na nog bewoond te zijn door de families Kool en Blanken, is deze molen omstreeks 1914 afgebroken. Aan de westzijde van cafe Schoonzicht ziet u de aanlegsteigers, de eerste van het dorp af werd gebruikt voor de graanhandel van Van der Graaf, de tweede voor de rederijboten. In latere jaren zijn deze aanlegplaatsen verlegd naar het dorp.

2 Een blik op het Raadhuisplein voor de eeuwwisseling.

3 De Lange Achterweg, nu Burgemeester Van der Willigenstraat. Rechts zijn nog zichtbaar de schuren behorende bij de boerderij van Hoogendoom. Op het voorste gedeelte van deze foto ziet u het huidige Raadhuisplein.

U1tg. J. de Grnijter. choonhoveo. ~o. 15833

VOCELVLUCBT N. Z. LEKEERRERK.

4 Panorama van het noordelijkste gedeelte van het dorp, genomen vanaf de toren, tussen 1900-1905. Ret straatje in het midden is de Lange Stoep. Op de plaats van de huisjes links is nu garagebedrijf De Groot gevestigd. Ret huis met de lichte zijgevel is ook verdwenen, daar staat nu het pand van Hoogstraten, thans bewoond door N. den Ouden.

<<  |  <  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  >  |  >>

Sitemap | Links | Colofon | Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden | Algemene verkoopvoorwaarden | © 2009 - 2022 Uitgeverij Europese Bibliotheek